Year 2018, Volume 11 , Issue 2, Pages 54 - 73 2018-07-11

Üniversite Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyi: Selçuk Üniversitesi Örneği

Nesrin Öğüt [1] , Emre Osman Olkun [2]


Küreselleşme ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler, kültürlerarası kişiler ve etkileşimler için fırsatları artırmıştır. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda insanların yaşamını rahat ve problemsiz bir şekilde devam ettirebilmesi için güçlü bir şekilde kültürlerarası duyarlılık yeteneğine sahip olması gerektiği ileri sürülebilir. Dolayısıyla, kültürlerarası duyarlılık düzeyini irdelemeye yönelik çalışmalar hem akademik hem de toplumsal açıdan önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında da Chen ve Starosta’nın (2000) geliştirdiği Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği kullanılarak, kültürlerarası duyarlılık düzeyi Selçuk Üniversitesinde eğitim gören Türk ve yabancı öğrenciler örneğinde incelenmiştir. Ayrıca, belli değişkenler doğrultusunda kültürlerarası duyarlılık düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığı da analiz edilmiştir. Yöntem olarak saha araştırmasının kullanıldığı çalışmada, 436 katılımcıya yüz yüze anket uygulanmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre; Chen ve Starosta’nın ölçeğindeki 5 faktörün tümüyle yinelenmediği ve 3 faktör grubunun ortaya çıktığı saptanmıştır. Diğer taraftan; cinsiyete ve vatandaşlık durumuna, farklı ülkelerin kitle iletişim araçlarını takip etme sıklığı, farklı ülkelere mensup arkadaşa sahip olma durumuna ve yabancı dil bilme düzeyine göre kültürlerarası duyarlılık düzeylerinin anlamlı bir biçimde farklılaştığı ortaya çıkmıştır.

Kültür, kültürlerarası iletişim, kültürlerarası duyarlılık, üniversite öğrencisi
 • Aksoy Z (2012). Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(20), ss.292-303.
 • Aksoy Z (2016). Kültürlerarası İletişim Eğitiminde Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık Gelişimi Öz değerlendirmeleri Üzerine Bir İnceleme . Selçuk İletişim, 9 (3): 34-53.
 • Bae S ve Song H (2017). Intercultural sensitivity and tourism patterns among international students in Korea: using a latent profile analysis. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22:4, 436-448.
 • Bekiroğlu O ve Balcı Ş (2014). Kültürlerarası İletişim Duyarlılığının İzlerini Aramak: "İletişim Fakültesi Öğrencileri Örneğinde Bir Araştırma”. Türkiyat Araştırmalar Dergisi, 35: 429-459.
 • Bhawuk D ve Brislin D (1992). The Measurement of Intercultural Sensitivity Using The Concepts of Individualism and Collectivism. International Journal of Intercultural Relations, 16: 413-436.
 • Bulduk S, Usta E ve Dinçer Y (2017). Kültürlerarası Duyarlılık ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Örneği. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7 (2): 73-77.
 • Cetişli Egelioğlu N, Işık G, Öztornacı Özgüven B, Ardahan E, Uran,Özgürsoy B, Top E, ve Avdal Ünsal E (2016). Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 1(1): 27-33.
 • Chen G (2010). The Impact of Intercultural Sensitivity on Ethnocentrism and Intercultural Communication Apprehension. Intercultural Communication Studies, 19(1), 1-9.
 • Chen G-M (1997). A Review of the Concept of Intercultural Sensitivity. Paper presented at the biennial convention of Pacific and Asian Communication Association, January, Honolulu, Hawaii.
 • Chen G-M ve Starosta W (2000). The Development and Validation of the Intercultural Sensitivity Scale. Paper presented at the Annual Meeting of the National Communication Association WA, November 8‐12, 2000. . Seattle.
 • Chen G-M ve Starosta W (2008). Intercultural Communication Competence A Synthesis. Y. M. Molefi Kete Asante içinde, The Global Intercultural Communication Reader,Jing Yin (s. 215-238). New York and London: Taylor and Francis Group.
 • Demir S ve Üstün E (2017). Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılık ve Etnikmerkezcilik Düzeylerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 3,01-11.
 • Göker G ve Meşe G (2011). Türk Göçmenlerin İtalyanlara Bakış Açısı:Bir Kültürlerarası İletişim Araştırması. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 65-82.
 • Kartarı A (2014). Kültür, Farklılık ve iletişim, Kültürlerarası iletişim kavramsal dayanakları. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kim Y (2005). Inquiry in Intercultural and Development Communication. . Journal of Communication, , 55 (3): 554–577.
 • Mao Y ve Hale C-L (2015). Relating Intercultural Communication Sensitivity to Conflict Management Styles, Technology Use,and Organizational Communication Satisfaction in Multinational Organizations in China. Journal of Intercultural Communication Research, 44:2, 132-150.
 • Matkin G ve Barbuto J (2012). Demographic Similarity/Difference,Intercultural Sensitivity, and Leader–Member Exchange: A Multilevel Analysis. Journal of Leadership &Organizational Studies, 19(3) 294–302.
 • Öğüt N (2018). Kültürlerarası İletişim ve Duyarlılık. Konya: Literatürk.
 • Park J (2017). Multicultural Experience and Intercultural Sensitivity among South Korean Adolescents. Multicultural Education Review, Vol. 5, No. 2, pp. 108-138.
 • Peng S-Y, Rangsipaht S ve Thai S (2005). Measuring Intercultural Sensitivity: A ComparativeStudy of Ethnic Chinese and Thai Nationals. Journal of Intercultural Communication Research, Vol. 34, No. 2, June,pp. 119-137.
 • Sarı E (2004). Kültürlerarası İletişim: Temeller, Gelişmeler, Yaklaşımlar. folklor/edebiyat, 3, cilt: x sayı: 39.
 • Sarı Güven M (2015). Kültürlerarası İletişim Engelleri:1991'den günümüze Türkiye-Ermenistan İlişkileri Örneği. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 105-111.
 • Şimşek H, Erkin O ve Bayık Temel A (2017). Cultural Sensitivity and Related Factors among Nurse Educators in Turkey. International Journal of Caring Sciences, Volume 10 | Issue 3| Page 1374-1381.
 • Yağbasan M (2016). Almanya ve Türkiye Özelinde Kültürlerarası iletişim. . Konya : Literatürk.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Nesrin Öğüt (Primary Author)

Author: Emre Osman Olkun
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 11, 2018

Bibtex @research article { josc430980, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selcuk University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {54 - 73}, doi = {10.18094/josc.430980}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyi: Selçuk Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {Öğüt, Nesrin and Olkun, Emre Osman} }
APA Öğüt, N , Olkun, E . (2018). Üniversite Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyi: Selçuk Üniversitesi Örneği. Selçuk İletişim , 11 (2) , 54-73 . DOI: 10.18094/josc.430980
MLA Öğüt, N , Olkun, E . "Üniversite Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyi: Selçuk Üniversitesi Örneği". Selçuk İletişim 11 (2018 ): 54-73 <https://dergipark.org.tr/en/pub/josc/issue/38276/430980>
Chicago Öğüt, N , Olkun, E . "Üniversite Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyi: Selçuk Üniversitesi Örneği". Selçuk İletişim 11 (2018 ): 54-73
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyi: Selçuk Üniversitesi Örneği AU - Nesrin Öğüt , Emre Osman Olkun Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18094/josc.430980 DO - 10.18094/josc.430980 T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 73 VL - 11 IS - 2 SN - -2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.430980 UR - https://doi.org/10.18094/josc.430980 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim Üniversite Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyi: Selçuk Üniversitesi Örneği %A Nesrin Öğüt , Emre Osman Olkun %T Üniversite Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyi: Selçuk Üniversitesi Örneği %D 2018 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 11 %N 2 %R doi: 10.18094/josc.430980 %U 10.18094/josc.430980
ISNAD Öğüt, Nesrin , Olkun, Emre Osman . "Üniversite Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyi: Selçuk Üniversitesi Örneği". Selçuk İletişim 11 / 2 (July 2018): 54-73 . https://doi.org/10.18094/josc.430980
AMA Öğüt N , Olkun E . Üniversite Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyi: Selçuk Üniversitesi Örneği. Selçuk İletişim. 2018; 11(2): 54-73.
Vancouver Öğüt N , Olkun E . Üniversite Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyi: Selçuk Üniversitesi Örneği. Selçuk İletişim. 2018; 11(2): 73-54.