Accepted Submissions

 • Artan Dozlarda Bakır Sülfat ve Azot Uygulamalarının Ekmeklik Buğdayda Verim ile Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü Hastalığına Etkileri
  Muhammet Nurullah AKDAĞ , Mehmet ZENGİN Jun 18, 2019
 • Türkiye’deki Boylu Ardıç (Juniperus excelsa M. Bieb) Popülasyonlarının Yayılış Gösterdiği Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Bakımından Karşılaştırılması
  ÖZAY HASAN EVREN , NURAY KAYA Aug 20, 2019
 • Ramifications of Households Non-farm Income on Agricultural Productivity: Evidence from Rural Area of Pakistan
  Md.Salamun Rashidin , Sara Javed , Dr. Bin Liu Aug 22, 2019
 • Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Poaceae): A New Alien Record for the Flora of Turkey
  Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU Sep 8, 2019
 • POTASYUM VE ÇİNKOLU GÜBRELEMENİN ENGİNARDA VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİLERİ
  Bilgehan Öztürk , Mehmet ZENGİN , Fatma GÖKMEN YILMAZ Sep 8, 2019
 • Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Farklı Kurutma Yöntemlerinin Kurutma Kinetiği, Enerji Tüketimi ve Ürün Kalitesi Açısından İncelenmesi
  ERSİN KARACABEY , TÜRKAN AKTAŞ , LEVENT TAŞERİ , GAMZE UYSAL SEÇKİN Oct 17, 2019
 • Effects of Vermicompost on Aggregate Stability, Bulk Density and Some Chemical Characteristics of Soils with Different Textures
  Tezcan Aktaş , Orhan Yüksel Oct 17, 2019
 • The Effect of Using Treated Wastewater with different irrigation methods on Silage Maize Macro-Micro Element and Heavy Metal Accumulation
  Talip ÇAKMAKCI , Üstün ŞAHİN Oct 17, 2019
 • Yumurtlamanın Son Dönemindeki Yumurtacı Tavukların Rasyonlarına Bor (Orthoborik Asit) İlavesinin Serum Lipid ve Protein Profili Üzerine Etkisi
  Hacer Kaya , Muhlis Macit Nov 13, 2019
 • Trakya Bölgesi’nde İklim Değişikliğinin Buğday Verimine Etkisinin AquaCrop ve WOFOST Modeller ile Tahmin Edilmesi
  Fatih KONUKCU , Huzur DEVECİ , Bahadır ALTÜRK Nov 13, 2019
 • Çim Peletlerinin Gazlaştırma Performansının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  BAHAR DİKEN , BİROL KAYİŞOĞLU Nov 25, 2019
 • Tarımsal Kirliliğin Trakya Bölgesi Sucul Habitatları Üzerine Etkilerinin Temel Bileşen Analizi Kullanılarak Değerlendirilmesi: Makro – Mikro Elementler
  İpek Atılgan Helvacıoğlu , Cem Tokatlı Nov 25, 2019
 • Determination of Plant Height for Crop and Weed Discrimination by Using Stereo Vision System
  Ömer Barış Özlüoymak Nov 25, 2019