Accepted Submissions

 • Altınova ve Polatlı Tarımsal İşletmelerinin Sulu Koşullarında Yetiştirilen Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Bazı Tarımsal Özellik ve Kalite Değerleri
  Ali KOÇ , Hakkı AKDENİZ Mar 16, 2020
 • Tokat İlinde Kullanılan Bitki Koruma Makinelerinin Ürün Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
  Yeşim Benal ÖZTEKİN , Uğur TEMEL May 6, 2020
 • THE EFFECTS OF VERMICOMPOST APPLICATION ON MICROELEMENTAL CONTENTS OF OLIVE SAPLINGS
  Korkmaz BELLİTÜRK , Hatice Sevim TURAN , Selçuk GÖÇMEZ , Yusuf SOLMAZ , Özlem ÜSTÜNDAĞ , Aydın ADİLOĞLU Jul 2, 2020
 • Sıvı Nitrojende Depolanan Ephestia kuehniella Zell. (Un Güvesi) Yumurtalarında Trichogramma evanescens Westwood Ve Trichogramma brassicae Bezdenko Türlerinin Kitle Üretimlerinin Araştırılması
  Şennur BAŞÜĞÜT , Nihal ÖZDER Jul 2, 2020
 • FERMENTE SUCUKLARIN FİZİKOKİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ ÜZERİNE GAMMA IŞINLAMANIN ETKİSİ
  Gülce Bedis KAYNARCA , Tuncay GÜMÜŞ Jul 2, 2020
 • Germination and Early Growth Performances of Mung Bean (Vigna radiata (L.) Wilczek) Genotypes Under Salinity Stress
  Berk BENLİOĞLU , Uğur ÖZKAN Jul 2, 2020
 • Tarım ve Çevre Kirliliği Arasındaki İlişki: Türkiye Ekonomisi İçin Bir Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi
  Murat ÇETİN , Selin SAYGIN , Harun DEMİR Jul 2, 2020
 • TÜRKİYE YAŞ İNCİR ÜRETİMİ VE KURU İNCİR İHRACATI İÇİN ÖNGÖRÜ: ARIMA MODELİ YAKLAŞIMI
  Veli Anıl ÇAKAN Jul 2, 2020
 • Manisa İli Pamuk Alanlarında Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera; Noctuidae)’nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Ali ÖZPINAR Jul 2, 2020
 • Tekirdağ Koşullarında Farklı Sulama Seviyelerinin Kapya Biberin (Capsicum Annum Cv. Kapija) Verim ve Verim Bileşenleri Üzerine Etkileri
  Gökmen AZDER , Erhan GÖÇMEN , Ahmet İSTANBULLUOĞLU Jul 3, 2020
 • Yarı Kurak Koşullarda Farklı Sulama Uygulamalarının Ayçiçeğinin Verim ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi
  Erhan GÖÇMEN Jul 6, 2020
 • Determination of Commercially Available Biogas Production Capacity and Effects on Methane Capture in Tekirdağ Province
  Birol KAYİŞOĞLU , Simge GÖNCÜ Jul 6, 2020
 • Mekanik Hasar Düzeyinin Domatesin Solunum ve Kuru Madde Miktarı Üzerine Etkisi
  Samet ÖZTÜRK , Türkan AKTAŞ Jul 7, 2020
 • Determinatıon of Nutritional Status of Olive (Olea Europaea L.) Trees Grown in Izmir and Mugla Province in Terms of Boron and The Other Microelements with Soil and Leaf Analyzis
  Aişe DELİBORAN , Muzaffer Kerem SAVRAN , Özgür DURSUN , Onder ERALP , Tülin PEKCAN , Hatice TURAN , Erol AYDOĞDU , İdris ÇILGIN , Handan ÖLMEZ , Şule SAVRAN , Abdullah Suat NACAR Jul 10, 2020
 • Farklı Enterpolasyon Yöntemleri Kullanılarak Toprakların Nem Sabitelerine Ait Konumsal Dağılımların Belirlenmesi, Isparta Atabey Ovası Örneği
  Pelin ALABOZ , Sinan DEMİR , Orhan DENGİZ Jul 10, 2020
 • Tüketicilerin Helal Gıda Ürünlerine Yönelik Ödeme İstekliliklerinin Belirlenmesi
  Ayse Büşra MADENCİ , Zeki BAYRAMOĞLU , Selman TÜRKER , Kemalettin AĞIZAN , Vildan EYİZ Jul 20, 2020
 • Yüksek Enerjili Yemlere Biberiye Yaprağı (Rosmarinus officinalis) İlavesinin, Yumurtacı Tavuklarda Performans, Yumurta Kalite Kriterleri, Serum Lipit Profili ve Karaciğer Yağlanması Üzerine Etkisi
  Hilal ÜRÜŞAN ALTUN Jul 20, 2020
 • Investigating the Effect of Managing Scenarios of Flow Reduction and Increasing Irrigation Water Demand on Water Resources Allocation Using System Dynamics (Case Study: Zonouz Dam, Iran)
  Muhammet T. SATTARİ , Fatemeh SHAKER SUREH Jul 21, 2020