Year 2018, Volume , Issue 6, Pages 16 - 35 2019-11-25

T. Adorno ve M. Horkheimer Felsefeleri Bağlamında Eleştirel Teorinin Felsefi Kökenleri

Evren Erman RUTLİ [1]


Eleştirel Teori olarak adlandırılan felsefi gelenek 20. Yüzyılın ortalarına doğru M. Horkheimer ve T. Adorno’nun kurucusu olduğu bir düşün yönelimidir. Temel amaçları mevcut toplumsal ve kültürel yaşamın olumsuz olduğu tespitinden hareketle bu olumsuzluğun sebebini göstermek ve onu ortadan kaldıracak dinamikleri harekete geçirmektir. Bu bağlamda kendilerinden önceki felsefi geleneği bütüncül bir eleştiriye tabi tutarlar. Söz konusu eleştirilerin muhatabı olan filozoflar, ilginç bir biçimde aynı zamanda bu düşünürlerin felsefesine zemin hazırlayan kökler ya da miraslar olarak dikkat çekmektedir. İşte bu makalede bu ilginç durum tespitinden yola çıkarak Eleştirel Teorinin felsefi kökenleri ve bu kökenlerle kurdukları ilişki biçimine dair bir inceleme yapmak hedeflenmektedir.

 

Adorno, Horkheimer, Eleştirel Teori
  • Horkheimer Max, “Günümüz Felsefesinde Rasyonalizm Tartışması Üzerine”, çev. Mustafa Tüzel, içinde Geleneksel ve Eleştirel Kuram, (İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2002). ss.87-138Van Reijen Williem, Adorno: Bir Giriş, çev. Mustafa Cemal, (İstanbul, Belge Yayınları, 1999)Adorno Theodor W. Negative Dialectics, çev: E.B.Ashton, (London: Routledge Press, 2004)Horkheimer Max, Akıl Tutulması, çev. Orhan Koçak, (İstanbul: Metis Yayınları, 1998) Held David, “Horkheimer’ ın Eleştirel Kuram Çözümlemesi” çev. Emre Bağçe, Kahraman Bozkurt içinde Frankfurt Okulu, edt. H. Emre Bağçe, , ( Ankara: Doğu Batı Yayınları,2006) ss.180-219Kant Immanuel, “Aydınlanma Nedir? Sorusuna Yanıt (1974)”, , çev. Nejat Bozkurt içinde Seçilmiş Yazılar, (İstanbul, Remzi Kitapevi Yayınları, 1984)Kant, Immanuel, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, çev. Ionna Kuçuradi, (Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yay. 2002)Horkheimer Max, “Materyalizm ve Ahlak” çev. Mustafa Tüzel, içinde Geleneksel ve Eleştirel Kuram, (İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2002). ss. 50-85Jay, Martin, Diyalektik imgelem: Frankfurt Okulu ve Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü Tarihi, çev. Ünsal Oksay, (İstanbul: Ayrıntı Yay, 2005)Slater, Phil Frankfurt Okulu, çev.Ahmet Özden (İstanbul: Kabalcı Yayınları, 1998) Horkheimer Max, “Hakikat Sorunu Üzerine”, çev. Mustafa Tüzel, içinde Geleneksel ve Eleştirel Kuram, (İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2002). ss.169-209
Primary Language tr
Subjects Philosophy
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-2637-871X
Author: Evren Erman RUTLİ (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 25, 2019

Bibtex @research article { kare624751, journal = {KARE}, issn = {2536-4596}, eissn = {2536-4596}, address = {Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 128 Nolu Ofis, 38039, Melikgazi, Kayseri}, publisher = {Hasan BAKTIR}, year = {2019}, volume = {}, pages = {16 - 35}, doi = {}, title = {T. Adorno ve M. Horkheimer Felsefeleri Bağlamında Eleştirel Teorinin Felsefi Kökenleri}, key = {cite}, author = {Rutli̇, Evren Erman} }
APA Rutli̇, E . (2019). T. Adorno ve M. Horkheimer Felsefeleri Bağlamında Eleştirel Teorinin Felsefi Kökenleri . KARE , (6) , 16-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kare/issue/50285/624751
MLA Rutli̇, E . "T. Adorno ve M. Horkheimer Felsefeleri Bağlamında Eleştirel Teorinin Felsefi Kökenleri" . KARE (2019 ): 16-35 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kare/issue/50285/624751>
Chicago Rutli̇, E . "T. Adorno ve M. Horkheimer Felsefeleri Bağlamında Eleştirel Teorinin Felsefi Kökenleri". KARE (2019 ): 16-35
RIS TY - JOUR T1 - T. Adorno ve M. Horkheimer Felsefeleri Bağlamında Eleştirel Teorinin Felsefi Kökenleri AU - Evren Erman Rutli̇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - KARE JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 35 VL - IS - 6 SN - 2536-4596-2536-4596 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 KARE T. Adorno ve M. Horkheimer Felsefeleri Bağlamında Eleştirel Teorinin Felsefi Kökenleri %A Evren Erman Rutli̇ %T T. Adorno ve M. Horkheimer Felsefeleri Bağlamında Eleştirel Teorinin Felsefi Kökenleri %D 2019 %J KARE %P 2536-4596-2536-4596 %V %N 6 %R %U
ISNAD Rutli̇, Evren Erman . "T. Adorno ve M. Horkheimer Felsefeleri Bağlamında Eleştirel Teorinin Felsefi Kökenleri". KARE / 6 (November 2019): 16-35 .
AMA Rutli̇ E . T. Adorno ve M. Horkheimer Felsefeleri Bağlamında Eleştirel Teorinin Felsefi Kökenleri. Kare Dergi (Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Tarih ve Düşünce Dergisi). 2019; (6): 16-35.
Vancouver Rutli̇ E . T. Adorno ve M. Horkheimer Felsefeleri Bağlamında Eleştirel Teorinin Felsefi Kökenleri. KARE. 2019; (6): 16-35.
IEEE E. Rutli̇ , "T. Adorno ve M. Horkheimer Felsefeleri Bağlamında Eleştirel Teorinin Felsefi Kökenleri", KARE, no. 6, pp. 16-35, Nov. 2019