Accepted Submissions

 • DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR KAMU KURUMU ÖRNEĞİ
  Zafer Aykanat , Mehmet Çalışkan Aug 28, 2019
 • İNTERNETTEN SATIN ALIMLARDA CİNSİYET KİMLİĞİNİN ROLÜ: Z KUŞAĞI ÖRNEĞİ
  Levent Gelibolu Sep 10, 2019
 • ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN ARACI ROLÜ
  Kenan Orçanlı Sep 13, 2019
 • Kripto Para Fiyatlarının Klasik ve Yapay Sinir Ağı Modelleri ile Tahmini
  Serkan Aras Sep 16, 2019
 • THE AVAILABILITY AND EFFICIENCY OF FINANCIAL RESOURCES OF CURRENT ACCOUNT DEFICITS
  Ömer Uğur Bulut Sep 21, 2019
 • THE EFFECTS OF CHARACTERISTICS OF GENERATION Z ON 21ST CENTURY BUSINESS STRATEGIES
  Hakan Çora Oct 13, 2019
 • ASEAN VE GÜNEYDOĞU ASYA BÖLGESELCİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
  SÜLEYMAN TEMİZ Oct 17, 2019
 • TRA2 BÖLGESİNDE DIŞ TİCARET VE GÖÇ OLGUSU: 2010-2018 DÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Adem Üzümcü , Levent Özşahin Oct 18, 2019
 • DERGİPARK VERİ TABANINDAKİ İİBF DERGİLERİNDE YAYIMLANAN “BİLİM VE TEKNOLOJİ” KONULU MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
  Süha ÇELİKKAYA , Zeynep EZANOĞLU , Vahap KARAÇADIR Oct 22, 2019
 • FİNANSAL GELİŞME VE ENERJİ TÜKETİMİ ARASINDA SAKLI EŞ BÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ VAR MIDIR ?
  Abdulkadir Barut , Hasan Ayaydın , Alper Veli Çam , Fahrettin Pala Oct 23, 2019
 • BİST KOBİ SANAYİ ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ MW ve GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇÜLMESİ
  CEYDA YERDELEN KAYGIN , HAŞİM BAĞCI , DENİZ TANIR Oct 24, 2019
 • SEÇİLİ G-20 ÜLKELERİNDE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YAPISAL KIRILMALI BİR PANEL VERİ ANALİZİ (1990:Q1-2017:Q4)
  Ömer YALÇINKAYA Oct 24, 2019
 • YÖRESEL ÜRÜNLERDE SATIN ALMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI: SİİRT İLİ ÖRNEĞİ
  Musa Çakır Nov 7, 2019
 • BİRLEŞME VE SATIN ALMA İŞLEMLERİNİN HİSSE SENEDİ FİYATINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR ARAŞTIRMA
  Reşat KARCIOĞLU , ENSAR AĞIRMAN Nov 12, 2019
 • MULTI-DIMENSIONAL PANEL DATA GRAVITY MODEL: AN ANALYSIS OF APEC COUNTRIES
  Hatice nazan Çağlar , Elanur Türküz Nov 12, 2019
 • YÜKSELEN EKONOMİLERDE ELEKTRİK TÜKETİMİNİN YENİLİK VE TEKNOLOJİ GÖSTERGELERİ KAPSAMINDA ANALİZİ
  Bayram Veli Doyar , Eser Çapık , Zeynep Ezanoğlu Nov 21, 2019
 • BÜTÜNLEŞİK KEMIRA-M VE COPRAS YÖNTEMİ İLE MERMER İŞLETMESİ İÇİN KATRAK MAKİNESİ SEÇİMİ
  Nilsen Kundakcı , Gizem Sarıçalı Dec 3, 2019
 • THE EFFECT OF THE OIL PRICES VOLATILITY ON ECONOMIC GROWTH AND INFLATION: THE CASE OF GCC COUNTRIES
  Seyfettin Erdoğan , Emrah İsmail Çevik , Ayfer Gedikli Dec 12, 2019
 • TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET HACMİNİN ÇEKİM MODELİ İLE TAHMİNİ
  Nevzat Balıkçıoğlu Dec 12, 2019
 • MESLEKİ EĞİTİM VE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİN GENÇ İŞSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ
  Musa Bayır , Şeyma Şahin Kutlu Dec 12, 2019