Editor-in-Chief

Executive Board Head, Founding Board Member

Murat Küçük

Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY

Editors

Executive & Founding Boards Members

Kamil Kaygusuz

Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY

Ümmühan Ocak

Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY

Associate Editors

Section Editors, Executive & Founding Boards Members

Olcay Bekircan

Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY

Zekeriya Bıyıklıoğlu

Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY

Celal Duran

Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY

Yakup Kolcuoğlu

Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY

Sevil S. Yılmaz

Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY

Executive & Founding Boards Members

Ahmet Demirbaş

Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY

Miraç Nedim Mısır

Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY

Miraç Ocak

Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY

Founding Board Members

Ahmet Çolak

Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY

İsmail Değirmencioğlu

Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY

Neslihan Demirbaş

Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY

Neşe Doğan

Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY

Nagihan S. Ertunga

Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY

Nuran Kahriman

Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY

Halit Kantekin

Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY

Hülya Karadeniz

Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY

Sevgi Kolaylı

Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY

Ece Tuğba Saka

Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY

Yasemin Ünver

Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY

Nuri Yıldırım

Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY

Advisory Board Members

Vedat Adıgüzel        

Kafkas University, Kars, TURKEY

Erbil Ağar                  

Ondokuz Mayıs University, Samsun, TURKEY

Mehmet Salih Ağırtaş      

Yüzüncü Yıl University, Van, TURKEY

Vefa Ahsen               

Gebze Technical University, Kocaeli, TURKEY

Atilla Akdemir         

Bezmialem Vakıf University, İstanbul, TURKEY

Cemil Alkan              

Osmangazi University, Eskişehir, TURKEY

Hans Jurgen Buschmann

University of Duisburg-Essen, GERMANY

Ertuğrul ARPAÇ       

Akdeniz University, Antalya, TURKEY

Osman Yavuz Ataman    

Middle East Technical University, Ankara, TURKEY

Murat Ateş               

Namık Kemal University, Tekirdağ, TURKEY

Göknur Bayram      

Middle East Technical University, Ankara, TURKEY

Özer Bekaroğlu       

İstanbul Technical University, İstanbul, TURKEY

Soledad Rubio Bravo       

Cordoba University, Cordoba, SPAIN

Vural Bütün             

Osmangazi University, Eskişehir, TURKEY

İsmail Çakmak         

Kafkas University, Kars, TURKEY

Ali Çırpan                  

Middle East Technical University, Ankara, TURKEY

Mahmut Durmuş   

Gebze Technical University, Kocaeli, TURKEY

Mahfuz Elmastaş    

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul, TURKEY

Safiye Sağ Erdem   

Marmara University, İstanbul, TURKEY

Yaşar Gök                 

Pamukkale University, Denizli, TURKEY

Ahmet Gül                

İstanbul Technical University, İstanbul, TURKEY

Bahri Gür                  

Iğdır University, Iğdır, TURKEY

İrem Erel Göktepe  

Middle East Technical University, Ankara, TURKEY

Baki Hazer                

Bülent Ecevit University, ZonguldaK, TURKEY

Mustafa İmamoğlu

Sakarya University, Sakarya, TURKEY

Fatma Kandemirli   

Kastamonu University, Kastamonu, TURKEY

Esma Kılıç                  

Ankara University, Ankara, TURKEY

Zeynel Kılıç               

Ankara University, Ankara, TURKEY

Ali Kılınç                    

Ege University, İzmir, TURKEY

Özkan Küçük           

Bilecik Şeyh Edebali University, Bilecik, TURKEY

Ömer İrfan Küfrevioğlu  

Atatürk University, Erzurum, TURKEY

Mustafa Küçükislamoğlu

Sakarya University, Sakarya, TURKEY

Shahabuddin Memon     

University of Sindh, PAKISTAN

Yusuf Menceloğlu  

Sabancı University, İstanbul, TURKEY

İsmail Özdemir        

İnönü University, Malatya, TURKEY

Murat Rakap           

Yüzüncü Yıl University, Van, TURKEY

Ahmet Sarı               

Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY

Naime Aslı Sezgi      

Middle East Technical University, Ankara, TURKEY

Mustafa Soylak       

Erciyes University, Kayseri, TURKEY

Münevver Sökmen

Konya Food & Agriculture University, Konya, TURKEY

Kazimierz Surowiec         

Texas Tech University, Lubbock, TX USA

Şenay Şanlıer           

Ege University, İzmir, TURKEY

Selami Şaşmaz        

Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, TURKEY

Abdurrahman Şengül     

Bülent Ecevit University, Zonguldak, TURKEY

Azmi Telefoncu       

Ege University, İzmir, TURKEY

Suna Timur              

Ege University, İzmir, TURKEY

Mustafa Tüzen        

Gazi Osmanpaşa University, Tokat, TURKEY

Nurettin Yaylı          

Karadeniz Technical University, Trabzon, TURKEY

Okan Zafer Yeşilel  

Osmangazi University, Eskişehir, TURKEY

Mehmet Yaman      

Fırat University, Elazığ, TURKEY

Serkan Yeşilot          

Gebze Technical University, Kocaeli, TURKEY

Salih Zeki Yıldız        

Sakarya University, Sakarya, TURKEY

Ayşen Yılmaz           

Middle East Technical University, Ankara, TURKEY

İsmet Yılmaz            

İnönü University, Malatya, TURKEY

Mustafa Yılmaz       

Selçuk University, Konya, TURKEY

Veysel Turan Yılmaz        

Uludağ University, Bursa, TURKEY

Haydar Yüksek

Kafkas University, Kars, TURKEY