Accepted Submissions

 • İlkokul Dördüncü Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Jigsaw II Tekniğinin Öğrencilerin Günlük Hayat Problemlerini Çözme Becerisi Üzerine Etkisi
  Mehmet Ali KANDEMİR, Zeki APAYDIN Nov 18, 2020
 • Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları: Bir Q Metot Çalışması
  Günkut MESCİ, Büşra TUNCAY YÜKSEL Nov 19, 2020
 • Anne Baba Tutumlarının Özgecilikle Olan İlişkisinde Empatinin Aracılık Rolü
  Mustafa ÖZMEN, Abdullah ATLİ Dec 25, 2020
 • PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND SEPARATION-INDIVIDUATION IN UNIVERSITY STUDENTS
  İlhan ÇİÇEK Dec 25, 2020
 • Affetmemenin Yordayıcıları Olarak Çocukluk Çağı Travmaları ve Bilişsel Duygu Düzenlemenin İncelenmesi
  Uğur Yiğit KARATAŞ, Doç.dr. Ahu ARICIOĞLU Jan 16, 2021
 • Öğretmen Adaylarının Kesirler Konusuna Yönelik Kazanım Sınıflandırma ve Soru Yazma Becerilerinin İncelenmesi
  Okan KUZU, Osman ÇİL Feb 5, 2021
 • Ebeveynler Perspektifinden Otizmde Tanı Öncesi Dil, Konuşma ve İletişim Gelişimindeki Farklılıklar
  Özlem OĞUZ, Bengisu ÇAKIR, Alperen ŞENTÜRK Feb 11, 2021
 • Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin Algılarına Göre Öğretmenlerin Eğitim Örgütlerinde Bencillik Düzeyi
  Naciye ÇALIŞICI ÇELİK, Bilgen KIRAL Feb 18, 2021
 • The Effectiveness of English Textbooks at MONE from Teachers’ Aspect
  Seray İrem KÜTÜK, Ayfer SU BERGİL Mar 3, 2021
 • Yurt Dışı Türk Okullarında Görev Yapan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yurt Dışı Öğretmenlik Görevine Dair Görüşleri: Suudi Arabistan Örneği
  Dilek KARABİBER Mar 3, 2021
 • The Prevalence of Problematic Mobile Phone Use amongst EFL Learners in Turkey
  Ömer ÖZER Mar 3, 2021
 • Duygu Düzenleme ile Erken Dönem Uyumsuz Şemalar, Bilişsel Esneklik ve Ruminasyon Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Ayşegül ANAYURT, İlhan YALÇIN Mar 29, 2021
 • Bilinçli Farkındalık ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişki: İş- Yeri Psikolojik Esnekliğinin Aracılık Etkisi
  Yasin AYDIN, Hüseyin Buğra KARAMAN Mar 29, 2021
 • Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Damgalama Düzeylerinin Özyeterlik, Aile Bütünlük Duygusu Ve Sosyal Destek İle İlişkisi
  Gözde ÇAMAŞ, İlhan YALÇIN Apr 6, 2021
 • 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitaplarında Ölçme ve Değerlendirme Sorularının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
  Osman AKHAN, Ahmet ÖZTÜRK Apr 20, 2021
 • Öğretmen Adaylarının Mülteci Çocukların Uyumuna İlişkin Görüşleri
  Ayşegül AVŞAR TUNCAY, Hacer ULU Apr 20, 2021
 • “I’ve Decided to Become an English Teacher”: Pre-Service EFL Teachers’ Reasons for Choosing Teaching as a Career (“İngilizce Öğretmeni Olmaya Karar Verdim”: İngilizce Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenleri )
  Tutku BAŞÖZ Apr 23, 2021
 • Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin Aile Yaşam Kalitesi Düzeyinin Çocuk Anne-Baba İlişkisi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Ömer ALPGAN, Erhan ALABAY Apr 26, 2021
 • Relationships between Adolescents’ Irrational Beliefs, Personality Characteristics and Stress Coping Approaches
  Kıvanç UZUN, Neşe ÖZTÜRK GÜBEŞ Apr 26, 2021
 • Phubbing (Sosyotelizm) ile Beş Faktör Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler
  İzzet PARMAKSIZ Apr 26, 2021
 • Metaphoric Perceptions of University Students on the Concept of Favoritism
  Nesip DEMİRBİLEK May 23, 2021
 • Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre öykülerle sosyal bilgiler öğretiminin etkililiği
  Hacer DOLANBAY, Yüksel BÜLBÜL May 25, 2021
 • Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Bağlamında Avrupa Birliği Eğitim Politikasının Türk Eğitim Sistemi Üzerindeki Etkisi
  Omca ALTIN Jun 21, 2021