Accepted Submissions

 • The Relationship between Teachers 'Professional Beliefs and Students' Attitudes towards Problem Solving: Willingness, Persistence and Confidence
  Elif AÇIL , Oktay MERCİMEK Apr 27, 2020
 • 2005 ve 2018 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Derse Özgü Becerilerin Öğretiminin Karşılaştırılması
  Gülşah KURU May 6, 2020
 • The Linkage between Vocational Education and Labor Market in Turkey: Employability and Skill Mismatch
  Mahmut ÖZER , Eren SUNA May 8, 2020
 • Spor Yapan Liseli Öğrencilerin Yaşam Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (İstanbul Bakırköy İlçe Örneği)
  Mehmet ALTUN , Mahmut ACAK , Hakan BÜYÜKÇELEBİ , Seyfi SAVAS May 19, 2020
 • Ortaokul Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Becerileri ile Matematik Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi
  Sevim SEVGİ , Merve ZİHAR Jun 2, 2020
 • İlkokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Osman AKTAN , Yusuf BUDAK Jun 2, 2020
 • Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri, Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Özyeterliklerinin İncelenmesi
  Binnaz KIRAN , Binaz BOZKUR , Özge CENGİZ Jun 14, 2020
 • KONUŞMA EĞİTİMİ YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN TÜRKÇE DERSİNDE UYGULANMA DURUMLARI VE YAŞANAN SORUNLAR
  Bayram ERDEN Jun 14, 2020
 • ANA-BABAYA BAĞLANMA İLE ROMANTİK YAKINLIK VE OTANTİK BENLİK ARASINDA BAĞLANMA STİLLERİNİN ARACILIĞI
  Sinem Evin AKBAY , Hakan GÜNDOĞDU Jun 29, 2020
 • Okul Yöneticilerine Verilen İnceleme/Soruşturma Görevlerine İlişkin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri
  Halil TAŞ , Serkan ŞEKER Jul 4, 2020
 • Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisinin Dijital İllüstrasyon Dersinde Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri ve Bir Uygulama Çalışması
  Cihan CANBOLAT , Meliha YILMAZ Jul 8, 2020
 • ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMSEL UYGULAMALARINDAKİ ETİK DEĞERLENDİRMELERİ: EKLEKTİK BİR DEĞERLENDİRME SÜRECİ
  Medine COŞKUN , Mehmet ÖZMANTAR , Ali BOZKURT Jul 10, 2020
 • 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Uygulanmasına Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
  Sinan TARTAR Jul 15, 2020
 • Tarih Öğretiminde Gazetelerin Bir Araç Olarak Kullanımı ve Öğrencilerin Bu Konudaki Yaklaşımları
  Mehmet GÜNDÜZ Jul 15, 2020