Year 2017, Volume 25 , Issue 2, Pages 677 - 688 2017-03-15

The Effect of Visual Feedback in Teaching Basketball Skills
Görsel Geri Bildirimin Basketbol Becerilerinin Öğretiminde Etkisi

Yener ÖZEN [1]


This study was realized to investigate whether there is any effect of visual (video) feedback on the academic achievement of 41 volunteer students (23 male, 18 female )in the teaching basketball skills. Student t test was applied to the data obtained for independent groups. According to the participation in visual feedback activities, there was no significant difference between academic achievements of female experimental and control groups (p>0.05) while significant differences were detected statistically (p<0.05) between academic achievements of male experimental and control groups. As a result, the application of visual feedback was recommended for teaching all skill teaching since it has positive effects on the status of academic achievement.

Bu çalışma basketbol becerilerinin öğretiminde görsel (video) geri bildirimin akademik

başarı üzerinde bir etkisinin olup olmadığını incelemek için 41 (23 erkek,18 kız) gönüllü öğrenci

üzerinde gerçekleştirildi. Elde edilen verilere bağımsız gruplar için Student t testi uygulanmıştır.

Görsel geri bildirim etkinliğine katılma durumuna göre erkek öğrencilerin Denek ve kontrol

gruplarının akademik başarı durumlar arasında (p< 0.05) düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

bir fark tespit edilirken kız öğrencilerde anlamlı bir fark (p> 0.05) görülmemiştir. Sonuç olarak,

görsel geri bildirim uygulamasının akademik başarı durumları üzerindeki olumlu etkilerinden

dolayı tüm beceri alanlarının öğretiminde uygulanması önerilmektedir.

 • Aktaş, İ. (2006). Sözel ve Görsel Dönütün, İlköğretim 6. Sınıf Cimnastik Ünitesindeki Öne, Geriye ve Amut Takla Becerilerini Öğrenmede Erişiye ve Kalıcılığa Etkisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, BOLU, S: 22-32
 • Atabeyoğlu, C. (1970) Türk Basketbolu, İstanbul Matbaası, Sayi:3, S.232, İSTANBUL
 • Cashmore, E. (2002). “The Key Consepts”, Sport Psychology, Routledge, London and New York
 • Coker, C.A. (2004). Motor Learning and Control for Practitioners, The McGraw-Hill Companies, Newyork,. S: 215-220
 • Çamur, H. (2001). Basketbolda Dripling ve Turnike Becerilerinin Öğretiminde Canlı, Videolu ve Canlı+Videolu Dönütün Başarıya Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Uzmanlığı Tezi, ANKARA
 • Darden, F.G. (1999) Video Feedback for Student Learning and Performance: A Learning Stages Approach. Journal of Physical Education, Recreation and Dance. 70(9): 40–45
 • Echard, A.J., Gıbson S.L., (1993). Using Camcorders to Improve Teaching, Clearing House, s.288-292
 • Erden, M., Akman, Y. (2001) Gelişim ve Öğrenme. 10. Baskı. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Guadognolı, M., Holcomb, W., Dawis, M. (2002). The Efficacy of Video Feedback for Learning the Golf Swing, Journal of Sports Sciences, (20): 615-622.
 • James, P. (1971). Videofeedback in Learning Begining Tranpoline, Perceptual Motor Skills, 32:669-670.
 • Koç, S. (2006) Beden Eğitimi ve Sporda Beceri Gelişimi, MORPA Kültür Yayınları Ltd. Şti., İSTANBUL, s: 12-81
 • Melville, D.S. (1993) . Video Taping: An Assist For Large Class, Strategies, 6(4): 26-28
 • Messier, S.P., Cirillo, K.J. (1989). Effects of Verbal and Visual Feedback System on Running Technique, Perceived Exertion and Running Economy in Female Novice Runners. Journal of Sports Science, Summer, 7(2):113-126.
 • Schmidt, R.A. (1991). Motor Learning and Performance. Human Kinetics Books, Illinois, p:228-229
 • Schmidt, R.A., Wrisberg, C.A. (2004).Motor Learning and Performance. Human Kinetics Books, USA
 • Selder, D.J Del Rolan, N, (1979). Knowledge of Performance Skill Level and Performance on a Balance Beam” Canadian Journal of Appllied Sport Science, sayı:4, p:229-236.
 • Sevim, Y. (1997) Basketbolda Teknik ve Taktik, Özkan Matbaacılık, Ankara, s:295-297
 • Sönmez, V., (2007), Öğretim İlke Ve Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara, s: 140-271
 • Suveren, S. (1998) “Sözel Eğitim ve Video Kamera ile Eğitimin Cimnastige Yeni Başlayan Erkek Çocukların Motor Gelişimlerine Etkisi”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(4): 17-26
 • Şahin, H.M. (2002). Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar Sözlüğü, Gaziantepspor Kulübü Yayınları, Yayın No: 1, Nobel Yayınevi, 1. Baskı, ANKARA, s:74
 • Urartu, U. (1990) Basketbolda Teknik -Taktik-Kondisyon, İnkılap Kitabevi, İstanbul, s:171-173.
 • Van Wierıngen, P.C., Emmen, H.H., Bootsma, R.J., Hoogesteger, M., Whiting, H.T. (1989). The Effect of Video-feedback on the Learning of the Tennis Service by Intermediate Players.” Journal of Sports Science, 7(2): 153-162
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Yener ÖZEN

Dates

Publication Date : March 15, 2017

Bibtex @research article { kefdergi314696, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {677 - 688}, doi = {}, title = {Görsel Geri Bildirimin Basketbol Becerilerinin Öğretiminde Etkisi}, key = {cite}, author = {ÖZEN, Yener} }
APA ÖZEN, Y . (2017). Görsel Geri Bildirimin Basketbol Becerilerinin Öğretiminde Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi , 25 (2) , 677-688 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/29416/314696
MLA ÖZEN, Y . "Görsel Geri Bildirimin Basketbol Becerilerinin Öğretiminde Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017 ): 677-688 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/29416/314696>
Chicago ÖZEN, Y . "Görsel Geri Bildirimin Basketbol Becerilerinin Öğretiminde Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017 ): 677-688
RIS TY - JOUR T1 - Görsel Geri Bildirimin Basketbol Becerilerinin Öğretiminde Etkisi AU - Yener ÖZEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 677 EP - 688 VL - 25 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Görsel Geri Bildirimin Basketbol Becerilerinin Öğretiminde Etkisi %A Yener ÖZEN %T Görsel Geri Bildirimin Basketbol Becerilerinin Öğretiminde Etkisi %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD ÖZEN, Yener . "Görsel Geri Bildirimin Basketbol Becerilerinin Öğretiminde Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 2 (March 2017): 677-688 .
AMA ÖZEN Y . Görsel Geri Bildirimin Basketbol Becerilerinin Öğretiminde Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(2): 677-688.
Vancouver ÖZEN Y . Görsel Geri Bildirimin Basketbol Becerilerinin Öğretiminde Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(2): 688-677.