Accepted Submissions

 • KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA SIK UYGULANAN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI
  Saime Ay, Birkan Sonel Tur, Deniz Evcik Sep 25, 2018
 • A REVİEW OF TRAUMATİC ASPHYXİA İN THE LİTERATURE AND A CASE REPORT
  AHMET AYDIN, MUSTAFA YAVUZ Sep 25, 2018
 • OVARİAN SARKOM İLİŞKİLİ LONGİTUDİNAL EKSTENSİF TRANSVERS MİYELİT: OLGU SUNUMU
  Fettah Eren, Aydın Talip Yıldoğan, Şerefnur Öztürk Oct 23, 2018
 • Çoklu Girişim Sonrası Altı Aylık Bebekte Gelişen İatrojenik Femoral Ven Trombozu
  Murat Günday, Özlem Kayacık günday Oct 23, 2018
 • ASEMPTOMATİK HEMODİYALİZ HASTASINDA RENAL HÜCRELİ KARSİNOM ONKOSİTİK HÜCRELİ TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ
  Rüya Mutluay Nov 6, 2018
 • Factors affecting recurrence development in stage I germ cell ovarian tumors
  Varol Gülseren, Mustafa Kocaer, İsa Özdemir, Mehmet Gökçü, Muzaffer Sancı, Kemal Güngördük Dec 11, 2018
 • HEREDİTER TROMBOFİLİLİ HASTADA TEKRARLAYAN PULMONER EMBOLİ VE ABDOMİNAL AORTADA MURAL TROMBÜS
  Nuri Köse, Tarık Yıldırım, Gökhan Ergün, İbrahim Altun, Fatih Akın Feb 20, 2019
 • ROMATİZMAL HASTALIKLARDA KAPLICA TEDAVİSİ
  Nuran Eyvaz Mar 6, 2019
 • TBCD geninde yeni bir mutasyon tespit edilen PEBAT sendomlu olgu
  Muhsin Elmas, Başak Göğüş, Ayşegül Bükülmez, Mustafa Solak Mar 19, 2019
 • BOĞMACA HASTALIĞININ LABORATUVAR TANISINDA KÜLTÜR VE POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  EMEK TÜRKEKUL ŞEN, Selin NAR ÖTGÜN, Orhan SAYLI, Berrin ESEN, Rıza DURMAZ Mar 26, 2019
 • Lenfosellerde Perkütan Tedavi: Tek veya Çok Seans Skleroterapinin Etkinliğinin Karşılaştırılması
  ÖMÜR BALLI, OKAN AKHAN, DEVRİM AKINCI, TÜRKMEN ÇİFTÇİ Mar 26, 2019
 • İNSİDENTAL ADRENAL LEZYONLARIN KLİNİK, HORMONAL VE HİSTOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ SONUÇLARI
  Şafak Akın, Selçuk Dağdelen, Bülent Okan Yıldız, Alper Gürlek, Tomris Erbaş, Miyase Bayraktar Mar 26, 2019
 • HİPEREMEZİS GRAVİDARUM’LU GEBELERDE TİROİD FONKSİYON TESTİ NORMAL OLANLAR VE TİROİD FONKSİYON TESTİ NORMAL OLMAYANLARIN BİRİNCİ TRİMESTER UTERİN ARTER DOPPLER ULTRASON PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  İsa şükrü Öz Mar 26, 2019
 • Saç-iplik turnike sendromu: Olgu Sunumu
  Ayşegül BÜKÜLMEZ, Ecenur Dursun, Ayşe Tolunay Oflu, Özlem Güleç Şen, Recep Altın Apr 2, 2019
 • A.calcoaceticus- A.baumannii complex (ABC) ve Yeni türleri
  Berrin ESEN, Ayşegül Gözalan Apr 8, 2019
 • TORAKS TRAVMASI GEÇİREN HASTALARDA OLUŞAN AKCİĞER KONTÜZYONU İLE HEMOTORAKS/PNÖMOTORAKS ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Ahmet Dumanlı Apr 8, 2019
 • GEBELİK İLİŞKİLİ OSTEOPOROZ:OLGU SUNUMU
  Nuran Eyvaz Apr 8, 2019
 • EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN VİSCERAL OBESITY AND ABDOMINAL AORTA CALCIFIED PLAQUES WITH COMPUTED TOMOGRAPHY
  ALİ KÜPELİ, MEHMET SOYTÜRK Apr 26, 2019
 • TUBE THORACOSTOMY AFTER OCCURS VOCAL KORD PARALYSİS
  Hasan Doğan, Hıdır Esme, Ferdane melike Duran May 10, 2019
 • YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TAKİP EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
  Nuriye Tarakçı, Fatma Hilal Yilmaz, Nazlı Dilay Gültekin, Hüseyin Altunhan May 10, 2019
 • Erzurum, Kars ve Ardahan İllerindeki Süt Ve Süt Ürünleri Üreticilerinde Q Ateşi Seroprevalansının Araştırılması
  MEHTAP HÜLYA ASLAN, AHMET AYYILDIZ May 24, 2019
 • ANTİBİOTİC ASSOCİATED DRESS SYNDROME: A RARE CASE
  Alper emre Kurt, Tevfik Solakoğlu, Murat Araz May 24, 2019
 • Hair loss : Who needs laboratory investigations?
  Habibullah Aktaş, Gökşen Ertuğrul May 27, 2019
 • The red cell distribution width can be associated with sepsis in patients older than two-year-old
  Fatih Aygün May 30, 2019
 • DİZ İÇİ HOFFA KÖKENLİ GANGLİON KİSTİ ARTROSKOPİK EKSİZYONU VE DEBRİDMANI
  Yıldıray Genç, Özgür Korkmaz Jun 17, 2019
 • TÜKÜRÜK BEZİNDE PLEOMORFİK ADENOMLARIN İNCELENMESİ, İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİNİN DOKU BİYOPSİSİ İLE KORELASYONU
  Figen Aslan, Ülkü Küçük Jun 24, 2019
 • Clinicopathological Features Of Eyelid Lesions
  Meydan Turan, Gülay Turan Jul 3, 2019
 • FALLOP TÜPLERİNİN NADİR İNFLAMASYONU KSANTOGRANÜLOMATÖZ SALPENJİT: 2 OLGU İLE
  Figen Aslan, Nevroz Alış Söyleyici, Akın Usta Jul 3, 2019
 • The Association between Thiol-Disulphide Balance and CA-15-3 Levels in Patients with Breast Cancer
  Ayşe Özdemir, Uttku Dönem Dilli, Dalyan Özdemir, Salim Neşelioğlu, Özcan Erel Aug 8, 2019
 • AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
  ÖZGE ERDOĞAN, MEHMET YILDIZ, ÜMÜT DÜNDAR Aug 20, 2019
 • 8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Burtay Orkun ÖN, Mehmet YILDIZ, Ümit DÜNDAR Aug 21, 2019
 • Üçüncü Basamak Bir Üniversite Hastanesinde Asistan ve Uzman Doktorların İş Doyumu ve Motivasyonunu Etkileyen Faktörler
  SERKAN GÖKASLAN, NAZMİ KANAD Aug 28, 2019
 • A Different View On The Quality Of Life And Social Anxiety Levels Of Children With Pancreatitis
  Volkan Balat, Ayşegül Bükülmez, Ayşe Tolunay Oflu Sep 13, 2019
 • Motosikleti sürerken ani fren nedeniyle travmatik karotis arter diseksiyonu gelişimi: Olgu sunumu
  Ayşe TOLUNAY OFLU, Mehtap Acay, Ayhan Pektaş, Özlem Şen, Ayşegül Bükülmez Oct 1, 2019
 • Geç Başlangıçlı Yenidoğan Sepsis Tanısında Trombosit Parametreleri (PLT, MPV, MPR ve PLR) ve Nötrofil Lenfosit Oranlarının (NLR) Araştırılması
  Emine esin Yalınbaş, Hüseyin Bilgin Oct 1, 2019
 • MERMER SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERDE STRES DÜZEYİ VE TÜKENMİŞLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Murat Demirezen, Yiğit Şenol Oct 1, 2019
 • A RARE CASE İN CHİLDREN: LUDWİG ANGİNA
  Ayşegül Bükülmez, Abdülkadir Bucak, Pelin Balıkoğlu, Abdullah Kınar, Çiğdem Özer Gökaslan Oct 1, 2019
 • YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ AĞRILI UYARANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Ahmet Afşin KUNDAK Oct 1, 2019
 • THE EFFECT OF SCHOOL-BASED PRENATAL SERVİCE ON BIRTH PREFERENCES FOR NULLIPAROUS PREGNANTS
  Mehmet Sipahi Oct 14, 2019
 • Retrospective Analysis of Mushroom Poisoning Applied to Emergency Service
  YEŞİM İŞLER, HALİL KAYA, MELİH YÜKSEL Oct 15, 2019
 • Acil Servise Kardiyopulmoner Arrest Nedeniyle Getirilen ve Spontan Dolaşımı Geri Dönen Olgularda Çekilen Bilgisayarlı Beyin Tomografinin Prognozu Belirlemedeki Yeri
  TAMER ÇOLAK, MUSTAFA HIZAL Nov 1, 2019
 • DIAGNOSTIC VALUE OF CONVENTIONAL DUAL PHASE RADIONUCLIDE IMAGING AND EARLY SPECT/CT IMAGING IN THE DIAGNOSIS OF PARATHYROİD PATHOLOGIES
  Sibel Uçak Semirgin Nov 5, 2019
 • The Effect Of Piperine And Betaine to Rats With Alzheimer Like Dementia caused by AF64A
  AYHAN VURMAZ, FATİH BOZKURT, MİNE DOSAY AKBULUT Nov 6, 2019
 • Hematocrit-Adjusted Erythrocyte Sedimentation Rate has a better Correlation with C-Reactive Protein
  Seda Çelik, Duygu Mine Yavuz, Ergin Taşkın, Fatih Boy, Fatih Kara Nov 7, 2019
 • RELATIONHIPS BETWEEN PALM PRINT AND PRAYER SIGN TESTS WITH DIFFICULTCULT INTUBATION DIAGNOSIS TESTS
  Ümran Karaca, Gürayten Özyurt Nov 7, 2019
 • MULTİPL SKLEROZ’DA K VİTAMİNİNİN ROLÜ VAR MIDIR?
  Merve Özdemir, Aylin Ayaz Nov 13, 2019