Research Article
BibTex RIS Cite

Fathers’ Attachment To Their Infants Between 6-12 Months Of Age And Related Factor

Year 2020, Volume: 8 Issue: 2, 44 - 49, 31.08.2020
https://doi.org/10.24998/maeusabed.714408

Abstract

The aim of this study was to determine the father-infant bonding status and affecting factors. The research was conducted between July and December 2019 in a descriptive and cross-sectional design. Fathers with 6-12 months old infants in Üsküdar district of Istanbul were determined by snowball sampling method and 188 fathers who were willing to participate in the study constituted the sample of the study. Data were collected by the Personal Information Form prepared by the researcher in accordance with literature and Father-Infant Bonding Scale (FIBS). The mean age of the fathers who participated in the study was 32.38±6.23 and 72.8% had planned and willing children. The mean FIBS score of the fathers was 71.37±10.55. It was determined that the fathers with higher income level, over 40 years of age, who participated in the physical care of their babies and who had the first baby had higher attachment levels and showed positive attachment behaviors. Fathers' age, income, number of children, and attendance to infant care were found to be factors affecting father-infant bonding level. It is of great importance for midwifes to know the factors affecting the formation of healthy father-infant bonding and to evaluate family health by taking these factors into consideration for the healthy development of the baby.

References

 • Belsky, J., Fearon, R.P., 2008. Precursors of Attachment Security. Handbook of Attachment:
 • Theory. Research and Clinical Applications. Guilford Press, 295-316.
 • Biller, H.B., 1993. Fathers and Families Paternal Factors in Child Development. London, Auburn House.
 • Boechler, V., Harrison, M.J., Magill-Evans, J., 2003. Father-child teaching interactions: the relationship to father involvement in caregiving. Journal of Pediatric Nursing 18(1), 46-51.
 • Condon, J.T., Corkindale, C.J., Boyce, P., 2008. Assessment of Postnatal Paternal-Infant Attachment: Development of a Questionnaire Instrument. Journal of Reproductive and Infant Psychology 26, 195–210.
 • Dinç, S., 2014. Baba-Bebek Arasındaki Bağlanma Durumu ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Güleç, D., Kavlak, O., 2013. Baba-Bebek Bağlanma Ölçeği’nin Türk Toplumunda Geçerlilik Güvenilirliğinin İncelenmesi. International Journal of Human Sciences 10(2), 170-181.
 • Güleç, D., Kavlak, O., 2015. Baba-Bebek Bağlanması ve Hemşirenin Rolü. Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences 7(1), 63-8.
 • Erdoğan, A., 2004. The role of the father in psychosocial development of the child. Yeni Symposium 42(4), 147-53.
 • Fagan, J., Lee, Y., 2012. Effects of fathers’ and mothers’ cognitive stimulation and household income on toddlers’ cognition: Variations by family structure and child risk. Fathering 10, 140–158.
 • Fuertes, M., Faria, A., Beeghly, M., Lopes-dos-Santos, P., 2016. The Effects of Parental Sensitivity and Involvement in Caregiving on Mother–Infant And Father–Infant Attachment in a Portuguese Sample. Journal of Family Psychology 30(1), 147.
 • İşler, A., Görak, G., 2007. Prematüre Bebeği Olan Annelerde Olumu Anne-Bebek Etkileşiminin Başlatılmasında Hemşirelik Yaklaşımının Önemi. Çocuk Dergisi 7(1), 36-41.
 • Kılan, S., 2019. Baba-Bebek Bağlanması ve Etkileyen Faktörler; Manisa Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa.
 • Mercer, R.T., Ferketich, S.L., 1990. Predictors Of Parental Attachment During Early Parenthood. Journal of Advanced Nursing 15, 268-280.
 • Newland, L.A., Coyl, D.D., Chen, H.H., 2010. Fathering and Attachment in The USA And Taiwan: Contextual Predictors and Child Outcomes. Early Child Development and Care 180(1-2), 173-191.
 • Patton, M.Q., 2014. Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Pegem Akademi, Ankara.
 • Serçekuş, P., Başkale, H., 2016. Effects of Antenatal Education on Fear of Childbirth, Maternal Self-Efficacy and Parental Attachment. Midwifery 34, 166-172.
 • Soysal, S., Bodur, S., İşeri E., Şenol S., 2005. Bebeklik Dönemindeki Bağlanma Sürecine Genel Bir Bakış. Klinik Psikiyatri 8, 88-99.
 • Thompson, R.A., 2002. Attachment theory and research. In: M., Lewis. (Ed), Child and Adolescent Psychiatry. Lippincott Williams Wilkins, Philadelphia, 164-172.

6-12 Aylık Bebeği Olan Babaların Bebeklerine Bağlanma Durumu ve İlişkili Faktörler

Year 2020, Volume: 8 Issue: 2, 44 - 49, 31.08.2020
https://doi.org/10.24998/maeusabed.714408

Abstract

Araştırma, baba-bebek arasındaki bağlanma durumu ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla Temmuz -Aralık 2019 tarihleri arasında tanımlayıcı ve kesitsel desende yürütüldü. İstanbul, Üsküdar ilçesinde 6-12 aylık bebeği bulunan babalar kartopu örnekleme yöntemi ile belirlendi ve çalışmaya katılmaya istekli olan 188 baba çalışmanın örneklemini oluşturdu. Veri toplamada araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ve “Baba-Bebek Bağlanma Ölçeği (B-BBÖ)” kullanıldı. Araştırmaya katılan babaların yaş ortalaması 32,38±6,23 olduğu ve %72,8’nin planlı ve isteyerek çocuk sahibi olduğu belirlendi. Babaların B-BBÖ ölçek puan ortalaması 71,37±10,55 olduğu saptandı. Gelir düzeyi yüksek olan, 40 yaş üstü, bebeklerinin fiziksel bakımına katılan ve ilk bebeği olan babaların bağlanma düzeyleri anlamlı olarak daha yüksek olduğu ve olumlu bağlanma davranışları gösterdikleri belirlendi. Çalışmaya katılan babaların, yaşı, gelir durumu, çocuk sayısı ve bebek bakımına katılma durumunun baba-bebek bağlanma düzeyini etkileyen faktörler olduğu belirlendi. Sağlıklı baba-bebek bağlanmasının oluşumunu etkileyen faktörlerin bilinmesi ve ebelerin bu faktörleri göz önünde bulundurarak aile sağlığını değerlendirmeleri, bebeklerin sağlıklı gelişimi açısından oldukça önemli olacaktır.

References

 • Belsky, J., Fearon, R.P., 2008. Precursors of Attachment Security. Handbook of Attachment:
 • Theory. Research and Clinical Applications. Guilford Press, 295-316.
 • Biller, H.B., 1993. Fathers and Families Paternal Factors in Child Development. London, Auburn House.
 • Boechler, V., Harrison, M.J., Magill-Evans, J., 2003. Father-child teaching interactions: the relationship to father involvement in caregiving. Journal of Pediatric Nursing 18(1), 46-51.
 • Condon, J.T., Corkindale, C.J., Boyce, P., 2008. Assessment of Postnatal Paternal-Infant Attachment: Development of a Questionnaire Instrument. Journal of Reproductive and Infant Psychology 26, 195–210.
 • Dinç, S., 2014. Baba-Bebek Arasındaki Bağlanma Durumu ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Güleç, D., Kavlak, O., 2013. Baba-Bebek Bağlanma Ölçeği’nin Türk Toplumunda Geçerlilik Güvenilirliğinin İncelenmesi. International Journal of Human Sciences 10(2), 170-181.
 • Güleç, D., Kavlak, O., 2015. Baba-Bebek Bağlanması ve Hemşirenin Rolü. Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences 7(1), 63-8.
 • Erdoğan, A., 2004. The role of the father in psychosocial development of the child. Yeni Symposium 42(4), 147-53.
 • Fagan, J., Lee, Y., 2012. Effects of fathers’ and mothers’ cognitive stimulation and household income on toddlers’ cognition: Variations by family structure and child risk. Fathering 10, 140–158.
 • Fuertes, M., Faria, A., Beeghly, M., Lopes-dos-Santos, P., 2016. The Effects of Parental Sensitivity and Involvement in Caregiving on Mother–Infant And Father–Infant Attachment in a Portuguese Sample. Journal of Family Psychology 30(1), 147.
 • İşler, A., Görak, G., 2007. Prematüre Bebeği Olan Annelerde Olumu Anne-Bebek Etkileşiminin Başlatılmasında Hemşirelik Yaklaşımının Önemi. Çocuk Dergisi 7(1), 36-41.
 • Kılan, S., 2019. Baba-Bebek Bağlanması ve Etkileyen Faktörler; Manisa Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa.
 • Mercer, R.T., Ferketich, S.L., 1990. Predictors Of Parental Attachment During Early Parenthood. Journal of Advanced Nursing 15, 268-280.
 • Newland, L.A., Coyl, D.D., Chen, H.H., 2010. Fathering and Attachment in The USA And Taiwan: Contextual Predictors and Child Outcomes. Early Child Development and Care 180(1-2), 173-191.
 • Patton, M.Q., 2014. Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Pegem Akademi, Ankara.
 • Serçekuş, P., Başkale, H., 2016. Effects of Antenatal Education on Fear of Childbirth, Maternal Self-Efficacy and Parental Attachment. Midwifery 34, 166-172.
 • Soysal, S., Bodur, S., İşeri E., Şenol S., 2005. Bebeklik Dönemindeki Bağlanma Sürecine Genel Bir Bakış. Klinik Psikiyatri 8, 88-99.
 • Thompson, R.A., 2002. Attachment theory and research. In: M., Lewis. (Ed), Child and Adolescent Psychiatry. Lippincott Williams Wilkins, Philadelphia, 164-172.
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Research Article
Authors

Yasemin Aydın Kartal 0000-0001-7464-945X

Begüm Erişen 0000-0001-8902-2887

Publication Date August 31, 2020
Submission Date April 4, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 8 Issue: 2

Cite

APA Aydın Kartal, Y., & Erişen, B. (2020). 6-12 Aylık Bebeği Olan Babaların Bebeklerine Bağlanma Durumu ve İlişkili Faktörler. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, 8(2), 44-49. https://doi.org/10.24998/maeusabed.714408
AMA Aydın Kartal Y, Erişen B. 6-12 Aylık Bebeği Olan Babaların Bebeklerine Bağlanma Durumu ve İlişkili Faktörler. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. August 2020;8(2):44-49. doi:10.24998/maeusabed.714408
Chicago Aydın Kartal, Yasemin, and Begüm Erişen. “6-12 Aylık Bebeği Olan Babaların Bebeklerine Bağlanma Durumu Ve İlişkili Faktörler”. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 8, no. 2 (August 2020): 44-49. https://doi.org/10.24998/maeusabed.714408.
EndNote Aydın Kartal Y, Erişen B (August 1, 2020) 6-12 Aylık Bebeği Olan Babaların Bebeklerine Bağlanma Durumu ve İlişkili Faktörler. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 8 2 44–49.
IEEE Y. Aydın Kartal and B. Erişen, “6-12 Aylık Bebeği Olan Babaların Bebeklerine Bağlanma Durumu ve İlişkili Faktörler”, Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, vol. 8, no. 2, pp. 44–49, 2020, doi: 10.24998/maeusabed.714408.
ISNAD Aydın Kartal, Yasemin - Erişen, Begüm. “6-12 Aylık Bebeği Olan Babaların Bebeklerine Bağlanma Durumu Ve İlişkili Faktörler”. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 8/2 (August 2020), 44-49. https://doi.org/10.24998/maeusabed.714408.
JAMA Aydın Kartal Y, Erişen B. 6-12 Aylık Bebeği Olan Babaların Bebeklerine Bağlanma Durumu ve İlişkili Faktörler. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. 2020;8:44–49.
MLA Aydın Kartal, Yasemin and Begüm Erişen. “6-12 Aylık Bebeği Olan Babaların Bebeklerine Bağlanma Durumu Ve İlişkili Faktörler”. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, vol. 8, no. 2, 2020, pp. 44-49, doi:10.24998/maeusabed.714408.
Vancouver Aydın Kartal Y, Erişen B. 6-12 Aylık Bebeği Olan Babaların Bebeklerine Bağlanma Durumu ve İlişkili Faktörler. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. 2020;8(2):44-9.