Accepted Submissions

 • VERGİ GELİRLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SEÇİLMİŞ ÜLKELER İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ
  HÜSEYİN KUTBAY Sep 16, 2019
 • PAY PİYASALARINDA VOLATİLİTE TAHMİNLEMESİ: BORSA İSTANBUL MALİ ve SINAİ ENDEKSLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  İlhan EGE , Tuğba NUR TOPALOĞLU Sep 18, 2019
 • PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH LINEAR PROGRAMMING BASED ON TRAPEZOIDAL FUZZY NUMBERS
  Serkan AKBAŞ , Türkan ERBAY DALKILIÇ Sep 27, 2019
 • THE EFFECT OF LEADER-MEMBER EXCHANGE ON BURNOUT: A RESEARCH ON CUSTOMER REPRESENTATIVES WORKING IN CALL CENTERS
  Mehmet CIRANOĞLU Oct 14, 2019
 • Threshold Effect in Bitcoin Prices
  Eray Gemici , Müslüm Polat Oct 30, 2019
 • BÜYÜKŞEHİR İLÇELERİNDEKİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN PROFİLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TRABZON ÖRNEĞİ
  Çağrı D. ÇOLAK , Y. Orçun KÜÇÜKYILMAZ Nov 4, 2019
 • THE PROBLEMATIC OF THE POWER OF JUDGEMENT IN TAXPAYER'S PERSPECTIVES: AN ASSESSMENT ON SPATIAL DIFFERENCE
  Esra Doğan , Ahmet Tekin , Ferdi Çelikay Nov 6, 2019
 • TÜRKİYE’DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE EKONOMİK GELİŞME ARASINDAKİ UZUN DÖNEM İLİŞKİ
  Zehra ABDİOĞLU , Nebiye YAMAK , Rahmi YAMAK Nov 8, 2019
 • THE RESEARCH ON ECONOMIC FACTORS THAT DETERMINE REAL EFFECTIVE EXCHANGE RATE: HETEREGENEOUS PANEL DATA ANALYSIS
  Cansu Şarkaya İçellioğlu Nov 11, 2019
 • TARİHSEL REKLAMLARIN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL AÇIDAN YANSITTIKLARI: 1938 YILINDA HATAY GAZETESİ’NDE YAYINLANAN REKLAMLARIN İÇERİK ANALİZİ
  Tülin Ural , Olcay Özkaya Duman , Oğuz Oypan Nov 12, 2019
 • DETERMINING THE DISCRIMINATION LEVEL OF PERSONALITY TRAITS OF FRONTLINE EMPLOYEES ON JOB PERFORMANCES
  Engin Üngüren Nov 12, 2019
 • A LONGITUDINAL ANALYSIS ON INTELLECTUAL STRUCTURE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT: THEORETICAL FOUNDATIONS AND RESEARCH TRENDS
  MEHMET BAĞIŞ , ENSAR SELMAN KARAGÜZEL , LİRİDON KRYEZIU , KADİR ARDIÇ Nov 15, 2019
 • RETHINKING POWER TRANSITION THEORY AND MULTIPLE HIERARCHY MODEL: THEORETICAL ANALYSIS OF THE CHANGE ON WORLD POWER HIERARCHY
  Öner Akgül Nov 30, 2019
 • TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI VE HANE HALKI HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Doç. Dr. Hakan DEMİRGİL , Dr. Öğr. Üyesi Süha ÇELİKKAYA Dec 4, 2019
 • EVALUATION OF THE PROPERTIES OF PROVINCES IN SOLAR POWER PLANT INVESTMENT WITH INTEGRATED ENTROPY-MULTIMOORA METHOD: CASE OF THE MEDITERRANEAN REGION
  YUSUF ŞAHİN Dec 6, 2019