Accepted Submissions

 • Awareness Analysıs Of Industry 4.0
  Kevser YILMAZ , Aşkın ÖZDAĞOĞLU Jan 20, 2020
 • Travma sonrası büyüme ve anlam: bir vaka örneği
  Rabia ERTEN Jan 20, 2020
 • KADIN TURİST REHBERLERİNİN MESLEKİ SORUNLARININ BELİRLENMESİ
  Özlem KÖROĞLU , Hasret ULUSOY YILDIRIM , Arzu KILIÇ Jan 22, 2020
 • ÇOCUK VE ERGENLERDE OKULA BAĞLANMA İLE AKRAN İNANÇLARI VE DUYGU ZORBALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Enis YILMAZ Jan 29, 2020
 • METİN MADENCİLİĞİ: İMKÂNLAR, YÖNTEMLER VE KISITLAR
  Suat ATAN Mar 10, 2020
 • THE PSYCHO SOCIAL WISDOM RECOMMENDED TO THE ANTIOCH PEOPLE OF HABIB AL-NAJJAR
  Osman ORAL Mar 10, 2020
 • TÜRKİYE’DE İLLER BAZINDA SEKTÖREL ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
  Bülent Diclehan ÇADIRCI , Bilal GÜNER Mar 10, 2020
 • SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ALGISININ SİNERJİK İKLİM ALGISINA ETKİSİ (EFFECT OF PSYCHOLOGİCAL EMPOWERMENT PERCEPTİON ON SYNERGİSTİC CLİMATE PERCEPTİON İN HEALTH EMPLOYEES)
  Aygül YANIK , Vedat AÇAR Mar 10, 2020
 • REFAH DEVLETİNİN KRİZİ EKSENİNDE YOKSULLUK VE YENİ SOSYAL RİSKLERLE MÜCADELE
  Mehmet Merve ÖZAYDIN , Mustafa ÖZTÜRK Mar 10, 2020
 • ENDÜSTRİ 4.0 ÇAĞINDA ÖĞRENCİ GÖZÜYLE ÖĞRETMENİN GEREKLİLİĞİ VE ROLÜ
  Mehmet Ali YARIM , Sabri ÇELİK Mar 12, 2020
 • SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN E-SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
  Ali YILMAZ , Meltem SAYGILI , Mustafa KAYA Mar 15, 2020
 • YALNIZLIK DÜZEYİNİN YORDANMASINDA ANNE BABA TUTUMLARI VE OKUL TÜKENMİŞLİĞİNİN ROLÜ
  M. Yüksel ERDOGDU Mar 19, 2020
 • DUYGUSAL ZEKÂ ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNİ NASIL ETKİLEMEKTEDİR?: ÇALIŞAN ALGISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Emel ESEN , Gamze ÇETİNEL Mar 19, 2020
 • EXCHANGE RATE AND STOCK PRICE INTERACTIONS: AN EVIDENCE FROM TURKISH TRANSPORTATION SECTOR
  Abdullah AÇIK , İlke Sezin AYAZ , Esra BARAN Mar 27, 2020