Marife Turkish Journal of Religious Studies
Submission Date
Start: January 15, 2021
End: April 16, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2630-5550 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Yediveren Kitap | https://www.marife.org


 • Marife Turkish Journal of Religious Studies is a scientific, academic and peer-reviewed journal.
 • Marife Turkish Journal of Religious Studies is published twice a year in June and December. Article acceptance dates are 1 January-15 April for June issue and 1 July-15 October for December issue.
 • The publication language of Marife Turkish Journal of Religious Studies is Turkish. Articles written in English may also be published. 
 • The title of the article should be in Turkish and English. Around 600-700 words summary of the articles and English translation of the summary should be submitted for the Turkish articles. There should be keywords consisting of five both in Turkish and English. 
 • Marife Turkish Journal of Religious Studies requires writers to use The ISNAD Citation Style.
 • The articles to be sent to Marife Turkish Journal of Religious Studies must be written in "Microsoft Word Article Template" and uploaded on the website along with the "Title Page", "Ethical Statement & Copyright Release Form", and "Similarity Report". 
 • Marife Turkish Journal of Religious Studies indexed by TR Index, DOAJ, and Index Copernicus.

Marife Turkish Journal of Religious Studies

e-ISSN 2630-5550 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Yediveren Kitap | https://www.marife.org
Cover Image


 • Marife Turkish Journal of Religious Studies is a scientific, academic and peer-reviewed journal.
 • Marife Turkish Journal of Religious Studies is published twice a year in June and December. Article acceptance dates are 1 January-15 April for June issue and 1 July-15 October for December issue.
 • The publication language of Marife Turkish Journal of Religious Studies is Turkish. Articles written in English may also be published. 
 • The title of the article should be in Turkish and English. Around 600-700 words summary of the articles and English translation of the summary should be submitted for the Turkish articles. There should be keywords consisting of five both in Turkish and English. 
 • Marife Turkish Journal of Religious Studies requires writers to use The ISNAD Citation Style.
 • The articles to be sent to Marife Turkish Journal of Religious Studies must be written in "Microsoft Word Article Template" and uploaded on the website along with the "Title Page", "Ethical Statement & Copyright Release Form", and "Similarity Report". 
 • Marife Turkish Journal of Religious Studies indexed by TR Index, DOAJ, and Index Copernicus.
Volume 20 - Issue 2 - Dec 30, 2020
 1. Religion as one of the Leading Actors of Medieval Europe (A Critique of Rodney Stark)
  Pages 351 - 368
  Volkan ERTİT
 2. Ruh İnancı Üzerine Teolojik Bir Değerlendirme
  Pages 369 - 388
  Harun ÇAĞLAYAN
 3. Dindarlığın Bir Tezahürü Olarak Şüpheli Şeyleri Terk ve Azimetle Amel Etme
  Pages 389 - 414
  Mustafa Harun KIYLIK
 4. Horasan’dan Anadolu’ya: Molla Musannifek ve Tasavvufu Müdevven Bir İlim ‎Olarak İnşâsı
  Pages 415 - 438
  Ali ÇOBAN
 5. Kur’an’da ‘İns’ ve ‘Cin’ Kelimelerinin Birbirlerine Atfında Öncelik-Sonralık Üzerine Bir İnceleme
  Pages 439 - 461
  Muhammed ERSÖZ
 6. Yahya Kemal’de Dinî Sosyalleşme Evren ve Unsurları Üzerine Bir İnceleme
  Pages 463 - 484
  Mustafa ÖZDEMİR
 7. Kalbe Dair Bir Risâle: İsmâil Hakkı Bursevî’nin Eyyühe’l-Bülbül’ü
  Pages 485 - 510
  Betül İZMİRLİ
 8. Fıkıh Usulünde Beyan Teorisinin Delâlet Yolları Üzerinde Tatbiki “Has Lafız Özelinde”
  Pages 511 - 546
  Mehmet CENGİZ
 9. Sudanlı Yazar Et-Tayyib Sâlih’in Hafnetu Temr Adlı Kısa Öyküsünün Teknik ve Tematik İncelemesi
  Pages 547 - 568
  Selçuk PEKPARLATIR
 10. Tillo Medreselerinde Fıkıh Eğitimi-Memdûhiyye Medresesi Örneği
  Pages 569 - 592
  İbrahim SİZGEN, Nasi ASLAN
 11. Maskeyle Varolmak ve Bir Biyopolitika Pratiği Olarak Tıbbın Maskesi
  Pages 593 - 613
  İrfan KAYA
 12. Nitelikli Hâfızlık Eğitiminde Ezberin Mana İle Bütünleştirilmesinin Önemi
  Pages 615 - 635
  Mustafa TUNÇER
 13. Abbâsîler'de Muktedir Halifeler Dönemindeki Halifelerin Kişilikleri
  Pages 637 - 658
  Kübra YAVUZ, Ali DADAN
 14. Debûsî’nin İmam Şâfiî’nin Sahâbe Kavlini Terk Edip Kıyasla Amel Ettiğini İddia Ettiği Meseleler
  Pages 659 - 695
  Cemil LİV
 15. Duyum ve Algı Bağlamında Büyü ve Gerçek
  Pages 697 - 724
  Cafer GENÇ
 16. Kelâmda Sünnet’in Kaynaklık Değeri -Cüveynî ve Gazzâlî’nin Haber Anlayışları Bağlamında-
  Pages 725 - 742
  Ahmet GENÇDOĞAN
 17. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyleri ile Gelecek Beklentileri Arasındaki İlişki
  Pages 743 - 758
  Mustafa Fatih AY
 18. Alfabenin İcadı ve Harflerin Kökeni
  Pages 759 - 781
  Ferruh KAHRAMAN
 19. Kur’ân’ın Bütünlüğü Bağlamında İnsanın Yeryüzündeki Halifeliği Meselesi
  Pages 783 - 821
  İsmail KURT
 20. Fukahâ Metodunda İstihsân Kavramının Gelişiminde Cessâs’ın Rolü
  Pages 823 - 848
  Mehmet Aziz YAŞAR
 21. İttihat ve Terakki Kıskacında Bir Şeyhulislâm: Musa Kazım Efendi (Siyasi Hayatı ve Etkili Olduğu Yasal Düzenlemeler)
  Pages 849 - 872
  İsa ATCI
 22. Sıfat Ayetleri ve Meallere Aktarımlarına Bakış
  Pages 873 - 911
  Yusuf YURT
 23. Derbentli Bir Âlim ve Eseri: Hasan Tahsin Emiroğlu ve Esbâb-ı Nüzûl’ü
  Pages 913 - 932
  Ahmet KAVAKLIYAZI
 24. Kabul İle Red Arasında Nüzul’ün Tekrarı Meselesi- II
  Pages 933 - 960
  Abdürrezzak HÜSEYİN AHMED
 25. Gene W. Heck, Charlemagne, Muhammad, and the Arab Roots of Capitalism
  Pages 961 - 965
  Öznur ÖZDEMİR
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN TR Dizin Citation Count Year
Marife Bilimsel Birikim 1303-0671 51 2001-2021
Submission Date
Start: January 15, 2021
End: April 16, 2021
Indexes and Platforms