Year 2019, Volume 19 , Issue 1, Pages 265 - 271 2019-06-30

Ebu’l-Kāsım el-Hasen b. Muhammed b. Habîb en-Nîsâbûrî, Ukalâu’l- Mecânîn (Akıllı Deliler)

Adnan Arslan [1]


Ebu’l-Kāsım el-Hasen b. Muhammed b. Habîb en-Nîsâbûrî, Ukalâu’l- Mecânîn (Akıllı Deliler)
en-Nisâbûr'i
  • Bilge, Ayşegül; Çam, Olcay. “Ruhsal Hastalığa Yönelik Damgalama ile Mücadele”. TAF Preventive Medicine Bulletin 9/1 (2010): 71-78.
  • Engelliler Gerçeği ve İslam –Sorunlar ve Çözüm Önerileri-. Ed. İsmail Karagöz. 20-21 Aralık 2003 Ankara.
  • Arslan, Adnan. “et-Tenûhi ve el-Udeydân Özelinde Dünden Bugüne Bir Psikoterapi Geleneği: ‘el-Ferac Ba’deş-Şidde Konulu Eserler”. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6/12 (2017): 211-233.
  • Sarı, Mehmet Ali. "İbn Habîb en-Nîsâbûrî". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 19: 150. İstanbul: TDV Yayınları, 1999.
  • Şahin, Şener. Klasik Arap Edebiyatında Sofra Mizahı Tipler ve Temalar. Bursa: Emin Yayınları, 2011.
  • Demirbilek, Salih. “Türk Kültüründe ‘Deliler’ ve Bunların Dede Korkut Oğuznâmelerine Yansıması”. Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 3/5 (2013): 69-77.
Primary Language tr
Journal Section Review
Authors

Orcid: 0000-0002-3989-6612
Author: Adnan Arslan
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

ISNAD Arslan, Adnan . "Ebu’l-Kāsım el-Hasen b. Muhammed b. Habîb en-Nîsâbûrî, Ukalâu’l- Mecânîn (Akıllı Deliler)". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 19 / 1 (June 2019): 265-271 . https://doi.org/10.33420/marife.529589