Year 2020, Volume 20 , Issue 1, Pages 337 - 339 2020-06-30

Muhammed Ersöz, Kur’an’da Edilgen Üslup ve Anlam-Yorum İncelikleri

Esat SABIRLI [1]


Bilindiği gibi Kur’an, insanın zihin dünyasına bir ‘dil’ aracılığıyla iletilmiştir. Bu yönüyle dil, Allah’tan insana doğru gerçekleşen gaybî bildirimin yegâne taşıyıcı-sıdır. İlâhî kelamın, kast-ı mütekellime uygun düşecek tarzda insana iletilmesinde, dilin ifade kalıplarındaki çeşitliliğin son derece önemli bir rolü vardır. Yüksek bir fesahat düzeyine sahip olan Kur’an’ın anlamı, ancak zengin üslup özellikleri ve güçlü ifade kabiliyetleri olan bir dil sayesinde beşerin idrakine sunulabilir. Arapçanın, zikri geçen niteliklere sahip olduğunu görebilmek için, gerek nüzul döneminde yaşayan Arapların dilsel yetkinlerine tanıklık eden şiir ve hitabet gibi edebî sanatlara, gerekse Kur’an’ın metnine bir göz atmak kâfidir.
Kitap Değerlendirmesi, İnceleme, Kitap Kritiği
  • Muhammed Ersöz, Kur’an’da Edilgen Üslup ve Anlam-Yorum İncelikleri, (İstanbul: Kitap Dünyası, 2018.)
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section Review
Authors

Orcid: 0000-0001-7908-9527
Author: Esat SABIRLI (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

ISNAD Sabırlı, Esat . "Muhammed Ersöz, Kur’an’da Edilgen Üslup ve Anlam-Yorum İncelikleri". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 20 / 1 (June 2020): 337-339 .