Year 2014, Volume 14 , Issue 1, Pages 53 - 74 2014-04-01

Hadis Tasnîfinde Evâmir ve Nevâhî Literatürü
Evamir and Nevahi Literature in Classification of Hadith

Sezai ENGİN [1]


Hadis edebiyatında farklı tasnîf türlerinin olduğu bilinmektedir. Ancak hadis edebiyatında, ayrı bir başlık altında değerlendirilmemiş bir tasnîf türü daha vardır. Bu tasnîf türü bize göre “evâmir” ve “nevâhî”dir. Çalışmamızda, hadis edebiyatında değinilmediğini düşündüğümüz “evâmir” ve “nevâhî” literatürü üzerinde duracağız. Bu bağlamda, bu literatürün ortaya çıkışı, literatürdeki eserler, eserlerin içerikleri ve metotları analiz edilecektir
Evamir and Nevahi Literature in Classification of Hadith It is known that there are different types of classification in hadith literature. However, there is a type of classification that has not been evaluated under a separate heading in hadith literature. This paper discusses exactly this type of classification which are entitled “evamir” and “nevahi” which are not touched upon in hadith literature. In this context, the emergence of this literature and works within the literature and their contents and methods will be analyzed
Other ID JA78SP65JM
Journal Section Research Article
Authors

Author: Sezai ENGİN
Institution: Arş. Gör., Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Araştırma Görevlisi

Dates

Publication Date : April 1, 2014

ISNAD Engi̇n, Sezai . "Hadis Tasnîfinde Evâmir ve Nevâhî Literatürü". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 14 / 1 (April 2014): 53-74 .