Year 2008, Volume 8 , Issue 2, Pages 125 - 154 2008-10-01

EYYÂMU’L-ARAB (ARAP SAVAŞLARI) BAĞLAMINDA ZÛKÂR SAVAŞI VE ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
A STUDY OF ZÛQÂR WAR AND THE POEMS CITED ABOUT IN RELATION WITH AYYÂM AL-ARAB (THE ANCIENT ARAB WARS)

Kadri YILDIRIM [1]


Eyyâmu’l-Arab, Arap kabilelerinin kendi aralarında veya komşu krallıklarla yaptıkları savaşların genel adıdır. Bu savaşlar can ve mal kaybıaçısından Araplar için bir yıkım olmuşsa da, edebî açıdan dillerinin gelişmesine katkı sağlamış ve bir- çok şiir türünün şekillenmesinde rol oynamıştır. Bu savaşlarda şairler de kendi kabilelerinin yanında yer almış ve adım adım takip ettikleri bu savaşların her aşamasında meydana gelen olayları şiirlerine yansıtmışlardır. Bu şiirler ait oldukları dönemin tarihsel, sosyal, kültürel ve edebî yönlerine ışık tutan önemli vesikalardır. İşte, bu çalışmamızda Bekr kabilesi ve müttefikleri ile Farslar arasında meydana gelen ve Eyyâmu’l-Arab içerisinde önemli bir yeri olan “Zûkâr Savaş”nıbu bağlamda ele almaya çalışacağız
Ayyâm al-Arab is a general word used for the wars both between the Arab tribes themselves and between them and the neighboring kingdoms. Dough very destructive, causing killing in great numbers and huge losses of property, these wars served the language to grow up and many kind of poetry to improve. Poets also were joining the wars standing with their tribes and watching the war step by step and describing all the sceneries and events occurred during the war. The poetry of this kind is important documents to illuminate the historical, social, cultural and literary aspects of the time. In the paper, I studied Zûqâr war in this aspect. Because Zûqâr war which was between the allied forces under Bakr tribe and Persian, is of great importance in Ayyâm al-Arab
Other ID JA44EJ56ZD
Journal Section Research Article
Authors

Author: Kadri YILDIRIM

Dates

Publication Date : October 1, 2008

ISNAD Yıldırım, Kadri . "EYYÂMU’L-ARAB (ARAP SAVAŞLARI) BAĞLAMINDA ZÛKÂR SAVAŞI VE ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 8 / 2 (October 2008): 125-154 .