Year 2010, Volume 10 , Issue 3, Pages 327 - 364 2010-01-01

KUR’ÂN-I KERİM CİLDLERİ
QUR'ANIC BOOK BINDING

Ahmet Saim ARITAN [1]


İlk olarak Orta Asya’da VII. yüzyıl’da ortaya çıkan cild san’atı, İslâmiyet’in zuhûru ve Kur’ân-ı Kerîm’in nüzûlü ile daima onun koruyucusu olmuştur. İlk İslâm cildi örnekleri Ümeyye Câmii Kütüphânesi’nde çıkan bir yangın sonucunda İstanbul’a getirilen Şam Evrâkı arasında bulunmaktadır. Emevî devrine ait sâde cildlerden sonra Abbâsi cildleri bugünkü müzeyyen san’atlı cildlerin başlangıcı olmuştur. Bu cildlerin de cild san’atı’nın tarihi seyrine baktığımızda Uygur Türkleri tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. Zaten içeride örneklerini verdiğimiz cildleri yapan topluluklara baktığımız zaman, hemen hepsini Türklerin temsil ettiği topluluklardır. Bu çalışma ile Emevîler’den günümüze Kur’ân-ı Kerîm için cild kapaklarını araştırmacıların bilgilerine sunmaktayız
The Book binding that firstly emerged in Central Asia at the VII. century, with the coming of Islam and the Qur'an revelation, it has always been his protector. Examples of the first book bindings of Islam, brought to Istanbul as a result of a fire in the Library of Umayyad Mosque, it is located between Damascus Documents. Abbasi's simple skin to skin after the Umayyad period, the skin was the beginning of today's artistic decoration. When we look at the course of this volume on the art of the skin, was done by the Uighur Turks understood. When we look at examples of artists who already inside our skin, just as all communities are represented by the Turks. In this study, the Umayyads to the present available information, the researchers offer the Holy Quran Volume caps.
Other ID JA47YE59GJ
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ahmet Saim ARITAN

Dates

Publication Date : January 1, 2010

ISNAD ARITAN, Ahmet Saim . "KUR’ÂN-I KERİM CİLDLERİ". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 10 / 3 (January 2010): 327-364 .