Year 2013, Volume 13 , Issue 3, Pages 33 - 54 2013-01-01

G.H.A. Juynboll’ün Nâfi’ Hakkındaki İddialarına H. Motzki’nin Verdiği Yanıtın Değerlendirilmesi
An Evaluation of H. Motzki’s Response about G.H.A. Juynboll’s Claims on Nafi

Ömer Faruk AKPINAR [1]


Son yüzyılın tanınmış oryantalistlerinden biri olan Juynboll’ün hadis tarihi ve rivayetlerin tarihlendirilmesi hakkındaki bazı iddiaları, Müslüman âlimlerce tenkit edildiği gibi bizzat batılı araştırmacılar tarafından da eleştiri konusu olmuştur. Onun, İbn Ömer’in azatlısı Nâfi’nin kişiliği ve hadis rivayetindeki yeri hakkında yazdığı makalesi Harald Motzki tarafından analiz edilerek eleştirilmiştir. Bu yazıda Juynboll’ün ilgili makalesindeki iddiaları ve Motzki’nin ona yönelttiği tenkitler değerlendirilmekte, Nâfi’nin gerçek kişiliği bu iki bilginin analiz ettiği fitre hadisi özelinde ortaya konulmakta ve bazı mülahazalar arz edilmektedir. Fitre hadisinin Juynboll tarafından şema haline getirilmiş isnad tablosunun bazı eksiklikleri Motzki tarafından tamamlanmıştır. Ancak yine de bazı tarikler unutulmuştur. Bu sebeple yazının sonunda ilgili hadisin isnad tabloları ilave edilmiştir
An Evaluation of H. Motzki’s Response about G.H.A. Juynboll’s Claims on Nafi Juynboll is one of the most well-known orientalists of the last centuries. His claims on hadith history and the dating of traditions have been criticized by both Muslim scholars as well as Western researchers. Juynboll’s article on Ibn Omar’s mewla Nafi, his personality and his in- fluence on hadith traditions has been analyzed and criticized by Harald Motzki. The current article aims to discuss Juynboll’s claims and Motzki’s relevant critiques. Thus, Nafi’s real per- sonality will be portrayed by analyzing the hadith on fitrah. In this paper, Juynboll’s claims which are contained in the relevant article and Motki’s criticisms about his claims will be evaluated specifically to the fıtrah hadith which is analysed by these two scholars. Nafi’s real personality will be described and some considerations thereof will be presented. Some short- comings of the isnad table of the Fıtrah hadith which is diagrammed by Juynboll have been completed by Motzki. Nevertheless some tariqs (strands) were forgotten. Thus, the isnad ta- bles of this hadith will be added at the end of this paper
Other ID JA89YU95VG
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ömer Faruk AKPINAR
Institution: Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Araştırma Görevlisi

Dates

Publication Date : January 1, 2013

ISNAD Akpınar, Ömer Faruk . "G.H.A. Juynboll’ün Nâfi’ Hakkındaki İddialarına H. Motzki’nin Verdiği Yanıtın Değerlendirilmesi". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 13 / 3 (January 2013): 33-54 .