Year 2013, Volume 13 , Issue 3, Pages 111 - 132 2013-01-01

Şiî-İmâmî Takiyye Nazariyesinin Kur’ânî Dayanakları

Abdulcabbar ADIGÜZEL [1]


Bu makalede takiyye nazariyesinin Şiî çevrelerde ortaya çıkışı, Şiî-İmâmî ekol içerisinde yer alan Ahbârîlerin takiyyeye verdiği önem ve Usûlîlerle başlayan zihnî dönüşüm gösterilmeye çalışılmıştır. Ardından takiyyenin Kur’ân âyetleri ile temellendirilme çabaları muhtelif örneklerle açıklanmış ve Kur’ân’ı mezhebî saik ve kaygılarla okuma çerçevesinde âyetlerin tabi tutulduğu ideolojik okuma biçimi izah edilmiştir
The Takiyyah Theory of Shi’i-Imami’s Basis in Qur’an In this article, we have tried to show that the appearance of theories in Shi’i surroundings supporting takiyyah and the importance which has been given to takkiyah by Akbaries who take part in school of Shi’i-İmami and mental mutation, begins with Usuliyya. After this, we have attempted to show that the attempts of establishing taqiyyah with help of the Quranic ayah of takkiya, explained by various examples and a form of ideological reading which the ayah depends on, have been expressed within the framework of a sec- tarian and worrisome reading of the Qur'an
Other ID JA68JJ52KJ
Journal Section Research Article
Authors

Author: Abdulcabbar ADIGÜZEL
Institution: İmam-Hatip, Adana İl Müftülüğü

Dates

Publication Date : January 1, 2013

ISNAD Adıgüzel, Abdulcabbar . "Şiî-İmâmî Takiyye Nazariyesinin Kur’ânî Dayanakları". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 13 / 3 (January 2013): 111-132 .