Year 2007, Volume 7 , Issue 1, Pages 7 - 42 2007-04-01

KUR’ÂN’IN MÂNÂ BOYUTU IŞIĞINDA KUR’ÂN OKUMA’NIN ANLAMI
UNDER THE MEANING OF THE HOLY QURAN THE MEANING OF THE RECITING THE HOLY QURAN

Muammer ERBAŞ [1]


Hem lafız, hem de mana olarak ilâhî olan Kur’ân-ı Kerîm’in gönderiliş gayesi, insanlığı hidayete ulaştırmaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için Kur’ân’ın, lafız ve mana boyutunu kapsayacak şekilde okunması gerekir. Zira bu konuda, gerek bizzat Kur’ân’da okumayı ifade eden kavramlar, gerek onun Arapça oluşu, yedi harf üzere indirilişi, kırâatleri, tecvidi, secde ayetleri gibi özel bazı hususiyetler, gerek Hz. Peygamber, sahâbe ve seleften nakledilen okuma uygulamaları ve gerekse fadâilü’l-Kur’ân, havâssu’l-Kur’ân ve âdâbu’t-Tilâve gibi Kur’ân ilimleri bu hususu açıkça ortaya koymaktadır. Sonuç olarak ideal bir Kur’ân okuyuşu, onu anlamayı da gerektirmektedir
The aim of the Holy Quran which is divine as utterance and meaning is to guide the mankind to the right way. For becoming true of this, it should be recited with two aspects: utterance and meaning. The terms about the reciting in the Quran, its being Arabic, seven letters, and also practices narrated from the Prophet, his companions and their followers, some sciences related to Holy Quran like Fadail al Quran, Havas al Quran, all of these emphasize this point. As a result, reciting Holy Quran requires its understanding.
Other ID JA32EP69FA
Journal Section Research Article
Authors

Author: Muammer ERBAŞ
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : April 1, 2007

ISNAD ERBAŞ, Muammer . "KUR’ÂN’IN MÂNÂ BOYUTU IŞIĞINDA KUR’ÂN OKUMA’NIN ANLAMI". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 7 / 1 (April 2007): 7-42 .