Year 2012, Volume 12 , Issue 3, Pages 69 - 88 2012-01-01

Ahmed b. Hanbel’in Siyasî Otorite Karşısındaki Tavrı
Ahmed b. Hanbel’s Attitude towards the Political Authority

İhsan ARSLAN [1]


Me’mûn, hilâfete geldikten sonra devletin geleceği açısından tehlike olarak gördüğü İslâm bilginlerinin toplum üzerindeki etkisini kırmak amacıyla Mu’tezilî eğilimli imamların da teşvikiyle Mihne sürecini dört aşamada başlatmak için harekete geçti. Üç aşamada halifenin görüşlerini benimsemeyen İslâm bilginleri, dördüncü aşamada ölümle tehdit edildiler. Me’mûn’un vefatıyla bittiği zannedilen Mihne dönemi, Mu’tasım’ın hilâfete gelmesiyle farklı bir boyut kazandı. İslâm dünyasında derin yaralar açan ve kısa süreli de olsa engizisyon dönemini anımsatan uygulamalara imza atılan bu dönemde baskı ve şiddete maruz kalan İslâm bilginlerinin başında Ahmed b. Hanbel gelmektedir. Halkın kendisine gösterdiği teveccüh sebebiyle Mu’tasım tarafından serbest bırakılan Ahmed b. Hanbel, Vâsık döneminde hayatını gizlenerek sürdürmek zorunda kaldı. Mütevekkil yönetime geldikten sonra Mihne uygulamaları bütünüyle ortadan kaldırıldı ve Ahmed b. Hanbel’e iade-i itibarda bulunuldu
Ahmed b. Hanbel’s Attitude towards the Political Authority After coming to caliphate Me’mun stepped into action to start the Mihna process in four stages with the encouragement of the Mu’tezilî biased imams with the aim of breaking the influence of the Islamic scholar who he considered as a danger regarding the future of the state. The Islamic scholars who did not adopt Caliph’s ideas in the first three stages were threatened with death in the fourth stage. The Mihna period, which was thought to end with Me’mun’s death, gained a different aspect with Mu’tasım’s caliphate. It is Ahmed b. Hanbal who was exposed most to oppression and violence in this period when practices reminding inquisition era although for a short period and causing deep wounds in the Is- lamic world were performed. Ahmed b. Hanbal, who was released by Mu’tasım due to the public’s favor towards him had to continue his life secretly during Vasık’s era. Mihna practices were completely abrogated after Mutevekkil came to power and Ahmed b. Han- bal was rehabilitated
Halife, Otorite, Mu’tezile, Mihne, Ahmed b. Hanbel
Other ID JA62EU28NM
Journal Section Research Article
Authors

Author: İhsan ARSLAN
Institution: Yrd. Doç. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana bilim dalı Öğretim Üyesi

Dates

Publication Date : January 1, 2012

ISNAD Arslan, İhsan . "Ahmed b. Hanbel’in Siyasî Otorite Karşısındaki Tavrı". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 12 / 3 (January 2012): 69-88 .