Year 2015, Volume 15 , Issue 2, Pages 421 - 432 2015-10-01

Nikahı Fâsid ve Bâtıl Şeklinde İkiye Ayırmanın Yanlışlığı

Mustafa Ahmed EZ-ZERKÂ [1] , Fatiha BOZBAŞ [2]


Son dönemin meşhur İslam hukukçularından olan merhum Mustafa Ahmed ez-Zerkâ’nın kaleme aldığı bu çalışmada, müellifin fıkhın en problemli konularından biri olduğunu zikrettiği nikah akdinde bâtıl ve fâsid şeklinde bir ayrıma ilişkin olarak, böyle bir ayrımın olmadığı tezi üzerinde durulmaktadır. Bu makalede, klasik kaynaklarda mevcut bâtıl-fâsid kavramlarının teknik bir ayrımı ifade etmemesinin, bu ayrıma yönelik bir karışıklığa sebebiyet verdiğini zikreden müellif öncelikle, kabul ettiği diğer bir görüş olan Hanefî mezhebinde mevcut, her akitte yer almayan fesâd teorisine ve bu nazariyenin pratikteki yansımalarına değinmiştir. Akabinde nikah akdinin hem mahiyet hem de sonuçları açısından diğer akitlerden farklı olması nedeniyle diğer akitlerde geçerli olan nazariyelerin nikah akdine tatbik edilemeyeceğini izah eden müellif, evlenme akdindeki bu ayrımı şüphe kavramı ile ilişkilendirerek yorumlamış, tatbikatta benimsenmesi gereken görüşü dile getirmiştir
Hanefî, nikah, fâsid, bâtıl, şüphe
Other ID JA34VA42KR
Journal Section Translation
Authors

Author: Mustafa Ahmed EZ-ZERKÂ

Author: Fatiha BOZBAŞ

Dates

Publication Date : October 1, 2015

ISNAD Ez-zerkâ, Mustafa Ahmed , Bozbaş, Fatiha . "Nikahı Fâsid ve Bâtıl Şeklinde İkiye Ayırmanın Yanlışlığı". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 15 / 2 (October 2015): 421-432 .