BibTex RIS Cite

HORSE HAIR RAKU TECHNIQUE

Year 2012, Volume: 1 Issue: 1, 76 - 82, 01.03.2012

Abstract

Raku is a popular low-temperature, fast-firing process that yields exciting, chance surface effects on ceramic ware. Raku firing technique has widely been used in many countries of the world by ceramic artists, since then discovered. Not much has changed with the traditional raku process over the years. But today, the use of different techniques and material by ceramic artists has developed new technique except than the traditional raku. One of these techniques is horse hair raku. Horse hair raku is a technique which requires no glaze. But if desired, ıt can be used. As a technique, the pieces of ceramic that has previously been bisque fired, is placed in the kiln and fired quickly about 950-1050 ºC. Once the firing is done, ceramic piece is removed from the hot kiln with metal tongs and set upon a refractory shelf or brick. And then stands of horse hair are draped onto the surface of the light-bisque ware. The burning hair leaves ıts mark permanently and exciting change surface effect on the ceramic ware. In this study, historical development and specification of traditional raku-horse hair raku will be overviewed and example of my own work will be given

AT KILI RAKU TEKNİĞİ

Year 2012, Volume: 1 Issue: 1, 76 - 82, 01.03.2012

Abstract

Raku seramik yüzeylerde heyecan verici renk değişimleri yaratan hızlı ve düşük dereceli popüler bir pişirim tekniğidir. Bu teknik keşfedildiğinden beri, dünyanın pek çok ülkesinde seramik sanatçıları tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Geleneksel raku prosesi yıllar boyunca çok fazla değişiklik göstermemiştir. Ancak günümüzde seramik sanatçıları farklı teknik ve malzemeler kullanarak geleneksel rakunun dışında yeni teknikler geliştirmişlerdir. Bu tekniklerden biri horse hair (at kılı) rakudur. Horse hair raku sır gerektirmeyen bir tekniktir. Ancak istenirse kullanılabilir. Teknik olarak, daha önce bisküi pişirimi yapılmış seramik parça fırına yerleştirilir ve yaklaşık 950–1050 ºC aralığında hızlı bir şekilde pişirilir. Pişirme işlemi tamamlandığında, seramik parça sıcak fırından metal bir maşayla alınır ve refrakter bir raf veya tuğla üzerine koyulur. Sonra at kılları açık renkli bisküi parça üzerine atılır. Yanan kıllar parça üzerinde kalıcı ve heyecan verici izler bırakır. Bu çalışmada, geleneksel raku- at kılı rakunun tarihsel gelişimi, özellikleri gözden geçirilecek ve kendi çalışmalarımdan örnekler verilecektir

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA36VC52GZ
Journal Section Research Article
Authors

Ensar Taçyıldıza This is me

Publication Date March 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA Taçyıldıza, E. (2012). AT KILI RAKU TEKNİĞİ. Mesleki Bilimler Dergisi (MBD), 1(1), 76-82.