Year 2020, Volume 11 , Issue 40, Pages 66 - 73 2020-08-30

Patient Safety in Prenatal, Birth and Postpartum Period and Responsibilities of Midwives
Doğum ve Doğum Sonu Dönemde Hasta Güvenliği ve Ebelerin Sorumlulukları

Ayşe ŞENOĞLU [1] , Ayten TAŞPINAR [2] , Zekiye KARAÇAM [3]


Health care is a highly complex system. This complexity leads to medical errors. Patient safety is one of the basic principles of health services. Preventing or decreasing patient damage caused by health service-related errors are defined as Patient Safety. During health care, patients are seriously damaged by medical errors and may even lose their lives. One of the areas where medical errors occur frequently is obstetrics. Pregnant women are at high risk for medical errors both for themselves and for the baby. The purpose of patient safety in obstetrics is to ensure that the mother and the baby receive safe care in the prenatal, postnatal and postpartum periods and to reduce maternal-infant mortality rates. Standardization of quality care in prenatal, postnatal and postpartum period is very important in terms of patient safety. In addition, it is thought that midwives will be able to provide safe and quality care by identifying the risks related to mother and newborn health, taking measures against risks, reporting the unwanted events occurring. In this review, it is aimed to share the information about patient safety issues and responsibilities of midwives at the birth and postpartum period. 

Sağlık hizmeti oldukça karmaşık bir sistemdir. Bu karmaşıklık tıbbi hataların yaşanmasına neden olmaktadır. Hasta güvenliği sağlık hizmetlerinin temel prensiplerinden biridir. Sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve sağlık hizmetine bağlı hataların neden olduğu hasta hasarlarının ortadan kaldırılması veya azaltılması “Hasta Güvenliği” olarak tanımlanmaktadır. Sağlık bakımı sırasında hastalar önemli ölçüde tıbbi hatalar yüzünden zarar görmekte, hatta hayatlarını kaybedebilmektedir. Tıbbi hataların sık yaşandığı alanlardan birisi de obstetridir. Gebeler kadınlar, hem kendileri hem de bebek açısından tıbbi hatalar yönünden oldukça risk altındadır. Obstetride hasta güvenliğinde amaç, anne ve bebeğin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde güvenli bakım almasını sağlamak ve anne-bebek ölüm oranlarını azaltmaktır. Doğum öncesi, doğum ve doğum sonu dönemde kaliteli bakıma yönelik uygulamalarda standardizasyonun sağlanması hasta güvenliği açısından oldukça önemlidir. Ayrıca ebeler tarafından anne ve yenidoğan sağlığına yönelik risklerin belirlenmesi, risklere yönelik önlemlerin alınması, meydana gelen istenmeyen olayların raporlanması ile güvenli ve kaliteli bakımın sağlanabileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan derlemede, doğum ve doğum sonu dönemde hasta güvenliği konuları ve bu konuda ebelerin sorumluluklarına yönelik bilgilerin paylaşılması hedeflenmiştir.

 • Özata M, Altunkan H. Hastanelerde Tıbbi Hata Görülme Sıklıkları, Tıbbi Hata Türleri ve Tıbbi Hata Nedenlerinin Belirlenmesi: Konya Örneği. Tıp Araştırmaları Dergisi. 2010; 8(2):100 -111.
 • JCAHO (2006). Sentinel Event Statistics Available from:www.jointcommission.org/Library/T M_ hysicians/ mp_11_06.htm, Accessed:20.Kasım.2018.
 • WHO/HIS/SDS/ (2017) Patient Safety.Available from: https://www.who.int/patientsafety/en/ Accesed:11.Kasım.2018
 • Esencan Yılmaz T, Aslan E. Jinekoloji ve Obstetride Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi.2015; 3(2):153-161
 • Andel C, Davidow S L, Hollander M,Moreno DA. The economics of health care quality and medical errors. Journal Of Health Care Finance. 2012; 39(1): 39.
 • Sağlıkta Kalite Standartları(SKS),Hastane Seti,Versiyon 5.1,2016. Available from:https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/3460,skshastanesetiv5r1pdf.pdf?0 Accessed:20.Ekim.2018
 • Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik,2015.Available from: https://kalite.saglik.gov.tr/TR,12545/saglikta-kalitenin-gelistirilmesi-ve-degerlendirilmesine-dair-yonetmelik.html. Accessed:20.Ekim.2018
 • WHO (2018). Maternal mortality.Available from: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality. Accessed:25.Ekim.2018
 • T.C. Sağlık Bakanlığı,Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı, Güvenlik Raporlama Sistemi 2017 Yılı İstatistik ve Analiz Raporu, Ankara, Ekim 2018 Available from: www.kalite.saglik.gov.tr. Accessed:01.Aralık.2018
 • Weller, J., Boyd, M., & Cumin, D. Teams, tribes and patient safety: overcoming barriers to effective teamwork in healthcare. Postgraduate Medical Journal. 2014; 90(1061):149-154.
 • Dursun S, Bayram N, Aytaç S.. Hasta güvenliği kültürü üzerine bir uygulama. Sosyal Bilimler. 2010;8(1): 1-14.Accessed:10.01.2019
 • Demir S, Hotun Şahin N. Perinatal Hasta Güvenliginde Hasta Teslimi: Kullanılan İletişim Teknikleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2014; 11 (3): 32-37.
 • Demir S, Hotun Şahin N. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Hasta Tesliminde SBAR İletişim Tekniğinin Kullanımı ve Hemşire/Ebelerin Görüşlerinin Belirlenmesi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi. 2014; 1(2): 99-105.
 • Özkan A, Kömürcü N. Hasta Güvenliği Önlemlerinin Perinatal Kliniklere Uyarlanması ve Uygulama Rehberlerinin Geliştirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2012;43(3):90-96.
 • Gürlek Ö, Kanber AN, Khorshid L. Hastanelerde Kimlik Tanımlayıcı Bileklik Kullanımına İlişkin Uygulamaların ve Hasta Görüşlerinin İncelenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2015;12 (3): 195-203.
 • Fırat A. Türkiye Sağlık İşletmelerinde Hasta Hakları ve Sorumlulukları. IGUSABDER. 2017; 157-173
 • Agarwal HS, Saville BS, Slayton JM, Donahue BS, Daves S, Christian KG, et al. Standardized post-operative handover process improves outcomes in intensive care unit: a model for operational sustainability and improved team performance. Crit Care Med. 2012; 40(7):2109-15.
 • James D, Jukkala A, Azuero A, Auutrey P, Vining L, Miltner R. Development of the medical intensive care unit shift report communication scale as a measure of nurses’ perception of communication. Nursing: Research and Review. 2013;3:59-65
 • Tuğrul E, Khorshid L. Hemşirelerin önemli işlevlerinden biri: hasta teslimi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2015; 31(1):95-107.
 • Taşkıran N, Sarı D. Hasta Güvenliği Açısından Önemli Bir Sorun: Hasta Teslimi, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2017;14 (1): 93-97.
 • İlaç Güvenliği Rehberi (Versiyon 2.0); 2.Baskı: Ankara, Kasım 2015;Available from: www.kalite.saglik.gov.tr.Acessed: 11.Kasım.2018
 • Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt 2. Genişletilmiş 9. Baskı, Ankara, Sistem Ofset Basımevi. 2011;253-254.
 • Institute for Safe Medication Practices. High-alert medications (ISMP) (2007). Available from: www.ismp.org.Accessed:02.Ocak.2019
 • Simpson KR, Knox GE. Oxytocin as a high-alert medication: implications for perinatal patient safety, MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing. 2009; 34(1): 8-15.
 • Safe Surgery (WHO) Available from:https://www.who.int/patientsafety/safesurgery/en/ Accessed:11.Ocak.2019
 • Güvenli Cerrahi Uygulama Rehberi, (Versiyon 2.), 2.Baskı: Ankara, 2015
 • Çavuşoğlu H, Güneş Bora N, Pars H. Kan Ürünleri ve Güvenli Kan Transfüzyonu. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2015;7(1): 49-57.
 • Tanıl V, Çetinkaya Y, Sayer V, Avşar D, İskit Y. Düşme Riskinin Değerlendirilmesi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi. 2014; 1(1):21-26.
 • Berke D, Aslan Eti F. Cerrahi Hastalarını Bekleyen Bir Risk: Düşmeler, Nedenleri ve Önlemler, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2010; 4(13):27-34.
 • Centers for Disease Control (CDC) and Prevention, (2012). National action plan for child injury prevention. Washignton, DC.Available from:https://www.cdc.gov/safechild/index.html. Accessed:11.Kasım.2018
 • Orucu M, Geyik MF. Yoğun bakım ünitesinde sık görülen enfeksiyonlar. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2008; 1(1): 40-43.
 • Yıldırım N, Tapan B, Gayef A, Sezen A, Alıcı S, Tapan Kayan T. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik yapılan uygulamalar ve bir hastane örneği. Tepecik
 • Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi. 2015; 25(2):93-100.
 • Sözel istem uygulamaları, Available from:https://dosyahastane.saglik.gov.tr/Eklenti/38079,sozelistpdf.pdf Accessed:03.Ocak.2019
 • Demirci MA. Hastanemizde Mavi Kod Çağrılarının Nedenleri ve Doğruluğu. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı.2016, Ankara.
 • Arslan TE, Demir H. Sağlık Çalışanlarının Hasta Mahremiyetine İlişkin Tutumu: Nitel Bir Araştırma. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 4(17): 191-220.
 • Narlı N, Kırımi E, Uslu S. Yenidoğan Bebeğin Güvenli Nakli Rehberi,2018,(1-52) Available from: http://www.neonatology.org.tr Accessed: 03.01.2019
 • Kaymakçı H. Yenidoğanı hastane infeksiyonlarından “koruma” önlemleri. I.Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Ve I. Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, 2011;33-35.
 • Şahin N. Hemşire ve Ebeler Açısından Tıbbi Uygulama Hatalarına Yaklaşım, 2. Tıp Hukuku Günleri: Adli Obstetrik ve Jinekoloji. 2012, 1. Baskı.
 • Türkmen E,Uslu A. Özel bir hastanede hemşirelerin dolaylı bakım uygulamalarının değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2011;19 (2): 60-67.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Derlemeler
Authors

Orcid: 0000-0003-0580-1758
Author: Ayşe ŞENOĞLU (Primary Author)
Institution: ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7918-2457
Author: Ayten TAŞPINAR
Institution: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0419-8961
Author: Zekiye KARAÇAM
Institution: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 5, 2019
Acceptance Date : July 7, 2020
Publication Date : August 30, 2020

Vancouver Şenoğlu A , Taşpınar A , Karaçam Z . Doğum ve Doğum Sonu Dönemde Hasta Güvenliği ve Ebelerin Sorumlulukları. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi. 2020; 66-73.