Journal of Research in Elementary Education
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Editorial Board Contact Archive
...
Login
Period Biannually | Founded: 2021 | Publisher Marmara University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/mutead


Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi (MÜTEAD), Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği kapsamına giren konularda kuramsal ve saha çalışmalarına dayalı bilimsel araştırmaları yılda 2 sayı yayımlayan, araştırmacılardan hiçbir ücret talep etmeyen hakemli bilimsel bir dergidir.

Yazar Rehberine uygun bir şekilde gönderime hazır olan araştırmalar için MÜTEAD;

1. İntihal raporunun,

2. Telif hakları devri formunun,

3. Araştırma etik raporunun,

dergi sistemine yüklenmesini zorunlu kılar.

Araştırmalara ilişkin tüm süreçler Dergipark sistemi üzerinden yürütülür.

Journal of Research in Elementary Education

Period Biannually | Founded: 2021 | Publisher Marmara University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/mutead
Cover Image


Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi (MÜTEAD), Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği kapsamına giren konularda kuramsal ve saha çalışmalarına dayalı bilimsel araştırmaları yılda 2 sayı yayımlayan, araştırmacılardan hiçbir ücret talep etmeyen hakemli bilimsel bir dergidir.

Yazar Rehberine uygun bir şekilde gönderime hazır olan araştırmalar için MÜTEAD;

1. İntihal raporunun,

2. Telif hakları devri formunun,

3. Araştırma etik raporunun,

dergi sistemine yüklenmesini zorunlu kılar.

Araştırmalara ilişkin tüm süreçler Dergipark sistemi üzerinden yürütülür.