Accepted Submissions

 • KAT KARŞILIĞI İNŞAAT FAALİYETİNİN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Cafer ŞUEKİNCİ , Selahattin KARABINAR , Recep YILMAZ Feb 17, 2020
 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSINI ETKİLEYEN FİNANSAL VE FİNANSAL OLMAYAN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ ÖRNEĞİ
  Merve ACAR , Şevket DURMAZ , Şafak Nur COŞGUNARAS May 26, 2020
 • DIŞ TİCARETTE INCOTERMS 2020 TESLİM ŞEKİLLERİ VE TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI KAPSAMINDA RAPORLANMASI
  Özlem DOĞAN May 30, 2020
 • LİSANS DÜZEYİNDE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERDE MESLEKİ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
  Ulukan BÜYÜKARIKAN , Cengiz ERYILMAZ Jun 5, 2020
 • YOZGAT’TA FAALİYET GÖSTEREN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMALARINA KARŞI TUTUMLARI
  Hikmet ULUSAN Jun 23, 2020
 • MUHASEBE EĞİTİMİNDE MÜFREDATLARININ OLUŞTURULMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖRNEĞİ
  Filiz YÜKSEL , Nilgün KAYALI Jun 29, 2020
 • İŞLETMELERDEKİ BECERİ EĞİTİMİ UYGULAMASININ MUHASEBE EĞİTİMİNE ETKİSİ
  Atila KARKACIER , Fahri ORAKÇI Jun 30, 2020
 • Sürdürülebilirlik Raporlamasının Finansal Performansa Etkisi: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma
  Süleyman EMİR Jul 1, 2020
 • ZAMAN ETKENLİ FAALİYETE DAYALI MALİYETLEME (ZEFDM) YÖNTEMİ İLE YEŞİL LOJİSTİK MALİYET YÖNETİMİ: BİR VAKA ANALİZİ
  Ahmet ONAY Jul 6, 2020