Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Buldan (Denizli) İlçesi Feldispatlarının Seramik Sektöründe Kullanımına Yönelik Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Year 2019, Volume 8, 47 - 53, 15.12.2019
https://doi.org/10.17100/nevbiltek.633103

Abstract

Çalışmada, Buldan (Denizli) ilçesinde bulunan feldispat yatağının jeolojik özelliklerinin belirlenmesi ve mineralojik-petrografik ve jeokimyasal özelliklerinin ortaya konması amaçlanmıştır. İnceleme alanındaki feldispat ocak aynası boyunca düşey yönde alınan örnekler üzerinde polarizan mikroskop, x-ışınları difraktometresi (XRD), taramalı elektron mikroskop (SEM) ve majör element kimyasal analizleri yapılarak feldispatların seramik sektöründe kullanımını etkileyen mineralojik-petrografik, ve jeokimyasal özelliklerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.

 

Çine Grubu’nun Prekambriyen yaşlı gnayslardan itibaren işletilen feldispat yatağında 7 değişik seviye gözlenmiş olup, bunlar; (1): Yeşil renkli ayrışmış feldispat, (2): Beyaz renkli ayrışmış feldispat, (3): Yeşil renkli ayrışmış biyotitşist bandı, (4): Biyotit içerikli ayrışmış feldispat, (5): Kahve renkli biyotitşist bandı, (6): Açık sarı renkli demir içerikli feldispat ve (7): Açık sarı-krem renkli feldispat şeklindedir. Mineralojik-petrografik incelemelerde örneklerin kuvars, plajiyoklas, K-feldispat, biyotit, klorit ve opak minerallerden oluştuğu ve ocağın üst seviyelerinde feldispat minerallerinin ayrışarak simektit ve kaolinit minerallerine dönüştüğü belirlenmiştir. Mineralojik-petrografik ve jeokimyasal çalışmalar feldispatların albit türünde olduğunu ortaya koymuştur. Jeokimyasal analiz sonuçlarına göre inceleme alanındaki gnaysların seramik sektörü için III. Sınıf feldispat hammaddesi içerdiği sonucuna varılmıştır.

References

 • Varol, B., Alçiçek, H., Seyitoğlu, G., Işık, G., Alçiçek, M.C., Özkul, M., Şen, Ş., “Denizli Neojen havzasının tortul dolgusunun sedimantolojik incelemesi (GB Türkiye)” TÜBİTAK Projesi, No: 104Y156, 252 sf, Ankara, 2007
 • Alçiçek, H., Varol, B., Özkul, M., “Sedimentary facies, depositional environments and palaeogeographic evolution of the Neogene Denizli Basin, SW Anatolia, Turkey” Sedimentary Geology, 202, 596-637, 2007
 • Şimşek, Ş., “Denizli, Kızıldere, Tekkehamam, Tosunlar, Buldan ve Yenice alanları jeolojisi ve jeotermal enerji olanakları” MTA Rapor No 7486, Ankara, 1984
 • Chung, F.H., “Quantitative interpretation of X-ray diffraction patterns of mixtures. II. Adiabatic principle of X-ray diffraction analysis of mixtures” Journal of Applied Crystallography, 7, 526-531, 1974
 • Gökgöz, F., “Buldan yöresi (Denizli) metamorfik kayaçlarının mineralojik, petrografik ve jeokimyasal incelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 96 s, Denizli, 2004
 • TS 11325. “Feldispat, seramik sanayinde kullanılan” Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 8 s, 1994

The Determination of Mineralogical-Petrographical and Geochemical Properties of Feldspars of Buldan (Denizli) Province for Their Usage in Ceramic Industry

Year 2019, Volume 8, 47 - 53, 15.12.2019
https://doi.org/10.17100/nevbiltek.633103

Abstract

The aim of this study is to determine of the geological properties and to investigate of mineralogical-petrographical and geochemical properties of feldspar deposit located in Buldan (Denizli) province. Polarizing light microscope, X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM) and major element chemical analyses have been done on samples from the vertical direction along the deposit to investigate the mineralogical-petrographical and geochemical properties which affects the usage of feldspar in the ceramic industry. The 7 feldspar levels were distinguished in the deposit as: (1): Green colored altered feldspar, (2): White colored altered feldspar, (3): Green colored altered biotite-schist band, (4) Altered biotite containing feldspar, (5): Brown colored biotite-schist band (6): Pale yellow, iron containing feldspar (7): Light yellow-cream colored feldspar. It is determined that feldspar samples consist of quartz, plagioclase, K-feldspar, biotite, chlorite and opaque minerals and that feldspars at the upper levels of the deposit altered to kaolinite and smectites in the mineralogical-petrographic investigations. The mineralogical-petrological and geochemical

studies have revealed that the type of feldspar is albite. According to the results of geochemical analysis the gneisses in the investigated area contain third class feldspar for ceramic industry.

References

 • Varol, B., Alçiçek, H., Seyitoğlu, G., Işık, G., Alçiçek, M.C., Özkul, M., Şen, Ş., “Denizli Neojen havzasının tortul dolgusunun sedimantolojik incelemesi (GB Türkiye)” TÜBİTAK Projesi, No: 104Y156, 252 sf, Ankara, 2007
 • Alçiçek, H., Varol, B., Özkul, M., “Sedimentary facies, depositional environments and palaeogeographic evolution of the Neogene Denizli Basin, SW Anatolia, Turkey” Sedimentary Geology, 202, 596-637, 2007
 • Şimşek, Ş., “Denizli, Kızıldere, Tekkehamam, Tosunlar, Buldan ve Yenice alanları jeolojisi ve jeotermal enerji olanakları” MTA Rapor No 7486, Ankara, 1984
 • Chung, F.H., “Quantitative interpretation of X-ray diffraction patterns of mixtures. II. Adiabatic principle of X-ray diffraction analysis of mixtures” Journal of Applied Crystallography, 7, 526-531, 1974
 • Gökgöz, F., “Buldan yöresi (Denizli) metamorfik kayaçlarının mineralojik, petrografik ve jeokimyasal incelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 96 s, Denizli, 2004
 • TS 11325. “Feldispat, seramik sanayinde kullanılan” Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 8 s, 1994

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Diğer Bölümler
Authors

Ahmet YILDIZ> (Primary Author)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0002-9077-0628
Türkiye


Bahri ERSOY>
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü
0000-0002-0075-9039
Türkiye


Haydar BAŞER This is me
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MADEN MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
0000-0002-1123-0720


Can BAŞARAN>
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0001-6281-6580
Türkiye


Metin BAĞCI>
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0002-1056-2854
Türkiye

Publication Date December 15, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 8

Cite

Bibtex @research article { nevbiltek633103, journal = {Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {2148-466X}, eissn = {2148-4651}, address = {}, publisher = {Nevsehir Haci Bektas Veli University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {47 - 53}, doi = {10.17100/nevbiltek.633103}, title = {Buldan (Denizli) İlçesi Feldispatlarının Seramik Sektöründe Kullanımına Yönelik Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Yıldız, Ahmet and Ersoy, Bahri and Başer, Haydar and Başaran, Can and Bağcı, Metin} }
APA Yıldız, A. , Ersoy, B. , Başer, H. , Başaran, C. & Bağcı, M. (2019). Buldan (Denizli) İlçesi Feldispatlarının Seramik Sektöründe Kullanımına Yönelik Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi . Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi , Cilt:8 - IMSMATEC Özel Sayı , 47-53 . DOI: 10.17100/nevbiltek.633103
MLA Yıldız, A. , Ersoy, B. , Başer, H. , Başaran, C. , Bağcı, M. "Buldan (Denizli) İlçesi Feldispatlarının Seramik Sektöründe Kullanımına Yönelik Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi" . Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2019 ): 47-53 <https://dergipark.org.tr/en/pub/nevbiltek/issue/50461/633103>
Chicago Yıldız, A. , Ersoy, B. , Başer, H. , Başaran, C. , Bağcı, M. "Buldan (Denizli) İlçesi Feldispatlarının Seramik Sektöründe Kullanımına Yönelik Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi". Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2019 ): 47-53
RIS TY - JOUR T1 - The Determination of Mineralogical-Petrographical and Geochemical Properties of Feldspars of Buldan (Denizli) Province for Their Usage in Ceramic Industry AU - AhmetYıldız, BahriErsoy, HaydarBaşer, CanBaşaran, MetinBağcı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17100/nevbiltek.633103 DO - 10.17100/nevbiltek.633103 T2 - Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 53 VL - 8 IS - SN - 2148-466X-2148-4651 M3 - doi: 10.17100/nevbiltek.633103 UR - https://doi.org/10.17100/nevbiltek.633103 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Nevsehir Journal of Science and Technology Buldan (Denizli) İlçesi Feldispatlarının Seramik Sektöründe Kullanımına Yönelik Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi %A Ahmet Yıldız , Bahri Ersoy , Haydar Başer , Can Başaran , Metin Bağcı %T Buldan (Denizli) İlçesi Feldispatlarının Seramik Sektöründe Kullanımına Yönelik Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi %D 2019 %J Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi %P 2148-466X-2148-4651 %V 8 %N %R doi: 10.17100/nevbiltek.633103 %U 10.17100/nevbiltek.633103
ISNAD Yıldız, Ahmet , Ersoy, Bahri , Başer, Haydar , Başaran, Can , Bağcı, Metin . "Buldan (Denizli) İlçesi Feldispatlarının Seramik Sektöründe Kullanımına Yönelik Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi". Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / (December 2019): 47-53 . https://doi.org/10.17100/nevbiltek.633103
AMA Yıldız A. , Ersoy B. , Başer H. , Başaran C. , Bağcı M. Buldan (Denizli) İlçesi Feldispatlarının Seramik Sektöründe Kullanımına Yönelik Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; 8: 47-53.
Vancouver Yıldız A. , Ersoy B. , Başer H. , Başaran C. , Bağcı M. Buldan (Denizli) İlçesi Feldispatlarının Seramik Sektöründe Kullanımına Yönelik Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; 8: 47-53.
IEEE A. Yıldız , B. Ersoy , H. Başer , C. Başaran and M. Bağcı , "Buldan (Denizli) İlçesi Feldispatlarının Seramik Sektöründe Kullanımına Yönelik Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi", Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol. 8, pp. 47-53, Dec. 2019, doi:10.17100/nevbiltek.633103

Dergimizin tarandığı indeksler


12300          20980     2097822081