Accepted Submissions

 • Assessment of hazards and risks in glass products production and processing business during the pandemic
  İhsan ATEŞ, Serdar SALMAN, Yahya BOZKURT Mar 16, 2021
 • A similarity approach to boundary layer equations of Carreau-Yasuda fluid
  Yiğit AKSOY, Hikmet SÜMER, Kıvanç SAMRA Mar 31, 2021
 • Hibrit kompozitlerin mekanik özelliklerine ve darbe davranışına fonksiyonellendirilmiş nanokil ilavesinin etkisi
  Ümran ESENDEMİR, Recep ŞİMŞEK, Mehmet Fahri SARAÇ Apr 5, 2021
 • PROCESS IMPROVEMENT APPLICATIONS FOR A CARGO COMPANY
  Sevgi YILMAZ, Nazlıcan ARSLAN, Murat OTURAKCI Apr 6, 2021
 • Analitik hiyerarşi prosesi (AHP) yöntemi ile çalışan performanslarının değerlendirilmesi
  Elif NEBATİ Apr 9, 2021
 • Hibrit olarak alüminyum ve demir elektrotlar kullanarak elektrokoagulasyon prosesleri ile sulu çözeltilerden salisilik asit gideriminin araştırılması
  Fuat ÖZYONAR, Ömür GÖKKUŞ Apr 10, 2021