Editor

Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ

Turkey
makdag42@gmail.com
Subjects: Public Relations Campaigns and Applications,Communication Studies (Communication and Media Studies),Crisis Communication,Public Relations
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Section Editors

Dr. Bülent Kırmızı                Karamanoğlu Mehmetbey University    bkirmizi@kmu.edu.tr

Dr. Cevdet Kılıç                  Trakya University                   cevdetkilic@trakya.edu.tr    

Dr. Emine Kolaç                   Anadolu Üniversity                  ekolac@anadolu.edu.tr     

Dr. Fatih Arslan                  Fırat University                    farslan@firat.edu.tr

Dr. Hacı M.Duran                  Adıyaman University                    

Dr. Hamza Çakır                   Erciyes University                  hcakir@erciyes.edu.tr

Dr. Kadriye Dilek Akpınar         Gazi University                     kadriyedilek@gazi.edu.tr     

Dr. Mehmet Aygün                  Fırat University                    maygün@firat.edu.tr

Dr. Mehmet Sezai Türk             Ankara Hacı Bayram Veli University  msturk@gazi.edu.tr       

Dr. Selma Çelikyay                Bartın University                   scelikyay@bartin.edu.tr

Dr. Yaşar Zorlu                   Erciyes University                  yzorlu@erciyes.edu.tr         

Dr. Yener özen                    Erzincan University                 yenerozen@erzincan.edu.tr   

Subeditors

Dr. Ahmet Yatkın               İnönü University                           ahmet.yatkin@inonu.edu.tr

Dr. Ali Sırrı Yılmaz           Fırat University                           alisirri@firat.edu.tr

Dr. Aynur Yürekli              İzmir Ekonomi University                   aynur.yurekli@ieu.edu.tr

Dr. Bahir Selçuk               Fırat University                           bahirselcuk@firat.edu.tr

Dr. Ebru Gülbuğ Erol           Alanya Hamdullah Emin Paşa University      egero@inonu.edu.tr  

Dr. İsmail Arıcı               Atatürk University                         iarici@atauni.edu.tr

Dr. Kazım Özkan Ertürk         Düzce University                           ozkanerturk@mynet.com

Dr. Mehmet Yılmaz              Gaziantep University

Dr. Metin Işık                 Erciyes University                         imetin@sakarya.edu.tr

Dr. Ümit Arklan                Süleyman Demirel University                umitarklan@sdu.edu.tr

Foreing Language Editor

Dr. Müge E.O. Fırat                     Firat University

Editorial Board

Dr. Abdulkadir Işık                   Namık Kemal University

Dr. Ahmet Bülend Göksel               European University of Lefke

Dr. Ali Yıldırım                      Fırat University      

Dr. Bünyamin Ayhan                    KT Manas University

Dr. Fatih Tepebaşılı                  Necmettin Erbakan University       

Dr. Gülten Genç                       İnönü University

Dr. Hasan Yüksel                      Cumhuriyet  University

Dr. Hans W.Giessen                    University Des Saarlandes

Dr. Hülya Argunşah                    Erciyes University

Dr. Kadir Özkaya                      Pamukkale University

Dr. Maryam Jalali                     Azat İslamic Parand University

Dr. Mehmet Küçükkurt                  KT Manas University

Dr. Mustafa Yağbasan                  Fırat University

Dr. Mustafa Akdağ                     Erciyes University

Dr. Nuran Malta Muhaxheri             Pristine University

Dr. Ömer Aytaç                        Fırat University

Dr. Sadik İdrisi                      Pristine University

Dr. Seyit Battal Uğurlu               Yüzüncü Yıl University

Dr. Şener Demirel                     Fırat University

Advisers

Dr. Ayhan Selçuk Özgenç               Marmara University

Dr. Bilal Arık                        Selçuk University

Dr. Damira İbragim                    Fatih University

Dr. Ensar Aslan                       Dicle University          

Dr. Filiz Nurhan Ölmez                Süleyman Demirel University

Dr. Hatice Kıran Çakır                Trakya University

Dr. İsmail Arıcı                      Atatürk University

Dr. Mehmet Öztürk                     Fırat University

Dr. Orhan Dikener                     Selçuk University

Dr. Rukiye Eser Öztaşçı Gültekin      Artvin Çoruh University

Dr. Selami Aydın                      İstanbul Medeniyet University

Dr. Tahsin Aktaş                      Başkent University

Dr. Temel Yeşilyurt                   Erciyes University