Year 2021, Volume 8 , Issue 1, Pages 80 - 87 2021-06-01

Açelya (Azalea sp.) çeliklerinin köklendirilmesi üzerine farklı fitohormonların etkileri
Effects of different phytohormones on the rooting of azalea (Azalea sp.) cuttings

Deniz GÜNEY [1] , Ali BAYRAKTAR [2] , Fahrettin ATAR [3] , İbrahim TURNA [4]


Açelyalar sahip oldukları etkileyici çiçekleri sayesinde geçmişten günümüze kadar insanların dikkatini çeken önemli süs bitkilerinden olmuştur. Dolayısıyla, bu türün üretilmesi, devamlılığının sağlanması ve nihayetinde özellikle halka açık alanlardaki bitkilendirme alanlarında kullanılması önem arz etmektedir. Vejetatif üretim tekniklerinden biri olan yarı odunsu çelikle üretim tekniği ile sera koşullarında gerçekleştirilen bu çalışmada, köklenmeyi teşvik eden oksin grubu hormonlarından İndol-3-Bütrik Asit (IBA), İndol-3-Asetik Asit (IAA) ve a-Naftalin Asetik Asit (NAA) 1000, 3000 ve 5000 ppm dozlarında, Polystimulin-A6 (POLY) ise 50, 100 ve 150 mg L-1 konsantrasyonlarında hazırlanarak kullanılmıştır. Yarı odunsu çeliklerde elde edilen en yüksek köklenme %67,7 ile POLY 50 mgL-1 işleminde elde edilmiştir. Kontrol uygulamasında %26,7 oranında bir köklenme yüzdesi elde edilmiştir. Açelya çeliklerinin köklenme yüzdelerinin belirlendiği bu araştırmada, oksin grubu hormonları (POLY, NAA ve IAA) kullanılarak yüksek köklenme yüzdesi değerlerinin elde edilmiş olması, bu fitohormonların açelyaların köklenmesinde etkili olduğunu göstermiştir.
Azaleas have been one of the important ornamental plants that have attracted people’s attention from past to present thanks to their impressive flowers. Therefore, it is important to the propagation of azalea, to ensure its continuity, and ultimately to use it, especially in public planting areas. In this study performed with semi-hardwood cutting in a greenhouse experiment, which is one of the vegetative propagation techniques, 1000, 3000 and 5000 ppm doses of Indole-3-Butyric Acid (IBA), Indole-3-Acetic Acid (IAA), and a-Naphthalene Acetic Acid (NAA), which is auxin group hormones and encourage rooting, and 50, 100 and 150 mg L-1 concentrations of Polystimulin-A6 (POLY), which is auxin-like, were prepared and used. In the semi-hardwood cuttings, the highest rooting percentage was obtained at the POLY 50 mg L-1 treatment. The rooting percentage in control was 26.7%. This study, in which the rooting percentages of azalea cuttings were determined, has shown that high rooting percentage values were obtained by using auxin group hormones (especially POLY, NAA, and IAA), and these phytohormones were effective in rooting azaleas cuttings.
 • Akinyele, A.O., 2010. Effects of growth hormones, rooting media and leaf size on juvenile stem cuttings of Buchholzia coriacea Engler. Annals of Forest Research 53 (2): 127-133.
 • Ay, S., 2009. Süs bitkileri ihracatı, sorunları ve çözüm önerileri: Yalova ölçeğinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (3): 423-443.
 • Bayraktar, A., Atar, F., Yildirim, N., Turna, I., 2018. Effects of different media and hormones on propagation by cuttings of European yew (Taxus baccata L.). Sumarski List 142 (9-10): 509-516. doi:10.31298/sl.142.9-10.6
 • Bayraktar, A., Yildirim, N., Atar, F., Turna, I., 2017. The effects of rooting media and some auxins on propagation by cutting of Cryptomeria japonica D.Don 'Elegans' (Henk&Hochst.) Mast. In: International Forestry and Environment Symposium. Nov 7-10, Trabzon, Turkey, pp. 202-202.
 • Bellamine, J., Penel, C., Greppin, H., Gaspar, T., 1998. Confirmation of the role of auxin and calcium in the late phase of adventitious root formation. Plant Growth Regulator 26: 191-194. https://doi.org/10.1023/A:1006182801823
 • Bezerra, A.K.D., Ferraz, M.V., Pivetta, K.F.L., Nogueira, M.R., Mazzini-Guedes, R.B., 2020. Rooting of azalea cuttings of Otto and Terra Nova cultivars treated with auxin and boron. Ornamental Horticulture 26 (1): 77-88. https://doi.org/10.1590/2447-536x.v26i1.2041
 • Ciesla, W.M., 2002. Non-wood forest products from temperate broad-leaves trees. In: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy, pp. 18-45.
 • Cooper, W.C., 1935. Hormones in relation to root formation on stem cuttings. Plant Physiology 10 (4): 789-794. doi: 10.1104/pp.10.4.789
 • Çetin, V., 2002. Meyve ve sebzelerde kullanılan bitki gelişmeyi düzenleyiciler. Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi (2): 40-50.
 • Carvalho, D.B, Silva, L.M., Zuffellato-Ribas, K.C., 2002. Indução de raízes em estacas semilenhosas de azaleia através da aplicação de ácido naftaleno-acético em solução. Scientia Agraria 3 (01-02): 97-101.
 • Davis, T.D., Haissig, B.E., Sankhla, N., 1989. Adventitious root formation in cuttings. Advances in Plant Sciences Series, vol. 2. Dioscorides Press, Portland, Oregon, USA.
 • De Klerk, G.J., Van der Krieken, W., De Jong, J., 1999. Review the formation of adventitious roots: new concepts, new possibilities. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant 35 (3): 189-199.https://doi.org/10.1007/s11627-999-0076-z
 • Demirbaş, A.R., 2010. Süs bitkileri yetiştiriciliği. Samsun Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü, Çiftçi Eğitimi ve Yayım Şubesi Yayını, Samsun.
 • Dewir, Y.H., 2016. Cacti and succulent plant species as phytoplasma hosts: A review. Phytopathogenic Mollicutes 6:1-9. doi: 10.5958/2249-4677.2016.00001.3
 • Ermeydan, M., Ermeydan, N., Bekaroğlu, G., 2011. Bitki Bilgisi. Bahçıvanlık El Kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul, pp. 13-107.
 • Feliciana, A.M.C., Morais, E.G., Reis, É.S., Corrêa, R.M., Gontijo, A.S., Vaz, G.H.B., 2017. Influência de auxinas e tamanho de estacas no enraizamento de azaleia (Rhododendron simsii Planch.). Global Science and Technology 10 (1): 43-50.
 • Fogaça, C.M., Fett-Neto, A.G., 2005. Role of auxin and its modulators in the adventitious rooting of Eucalyptus species differing in recalcitrance. Plant Growth Regulation 45(1): 1-10. https://doi.org/10.1007/s10725-004-6547-7
 • Grunewald, W., Noorden, G.V., Isterdael, G.V., Beeckman, T., Gheysen, G., Mathesius, U. 2009. Manipulation of auxin transport in plant roots during Rhizobium Symbiosis and Nematode Parasitism. Plant Cell 21 (9): 2553-2562. https://doi.org/10.1105/tpc.109.069617
 • Hartmann, T.H., Kester, D.E, 1997. Plant propagation: Principles and Practices, Sixth Edition, Prentice Hall, pp. 770.
 • Hartmann, T.H., Kester, D.E., Davies, F.T., Geneve, R.L., 2002. Plant Propagation, Principles and Practises, New Jersey, pp. 880.
 • Ion, S., 2011. Propagation of some ornamental species (Ligustrum ovalifolium Hassk., Spiraea salicifolia L., Forsythia sp.) at the botanical garden" Al. Buia" from Craiova. Annals of the University of Craiova-Agriculture, Montanology, Cadastre Series 41 (2): 237-242.
 • Kızıloğlu, R., Uzunöz, M., Topal, İ., 2012. Yalova ilinde kesme çiçek yetiştiriciliğinin üretim maliyeti ve karlılığı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 43 (1): 65-68.
 • Korkut, A., Yıldırım, T., Görür, G., Çakmak, S., 1995. Türkiye’de süs bitkileri tüketim projeksiyonları ve üretim hedefleri. In: IV. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, Tarım Haftası’95 Kongre Kitabı, 2. Cilt, T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No: 26, pp. 697-714, Ankara.
 • Kravanja, N., 2006. Significant perceptual properties of outdoor ornamental plants. Acta Agriculturae Solvenica 87: 333-342.
 • Nag, S., Saha, K., Choudhuri, M.A., 2001. Role of auxin and polyamines in adventitious root formation in relation to changes in compounds involved in rooting. Journal of Plant Growth Regulation 20: 182-194. Doi: 10.1007/s003440010016
 • Nordström, A.C., Jacobs, F.A., Eliasson, L., 1991. Effect of exogenous indole-3-acetic acid and indole-3-butyric acid on internal levels of the respective auxins and their conjugation with aspartic acid during adventitious root formation in pea cuttings. Plant Physiology 96: 856-861. https://doi.org/10.1104/pp.96.3.856
 • Paradikovic, N., Zeljkovic, S., Tkalec, M., Vinkovic, T., Dervic, I., Maric, M., 2013. Influence of rooting powder on propagation of Sage (Salvia officinalis L.) and Rosemary (Rosmarinus Officinalis L.) with green cuttings. Poljoprivreda (Osijek) 19 (2): 10-15.
 • Relf, D., Appleton, B.L., Close, D., 2015. Growing Azaleas and Rhododendrons. Virginia Cooperative Extension, Virginia State University, Publication: 462-602.
 • Salvador, E.D., Jadoski, S.O., Resende, J.T.V., 2005. Enraizamento de estacas de azaleia Rhododendron indicum: cultivar Terra Nova tratadas com ácido indolbutírico, com o uso ou não de fixador. Ambiência 1 (1): 21-24.
 • Şimşek, Y., 1993: Orman Ağaçların Islahına Giriş, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, pp. 312, Ankara.
 • Şirin, U., 2003. Peyzaj planlama çalışmalarında kullanılabilecek bazı çalı ve ağaççık formundaki bitkilerin farklı üretim teknikleri ile çoğaltılabilirliklerinin ve fidan performanslarının belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Aydın. Turna, İ., Kulaç, Ş., Güney, D., Seyis, E., 2013. Boylu maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.)’in çelikle üretilmesinde hormon ve ortamın etkisi. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi 9 (2): 93-104.
 • Ürgenç, S., 1992. Ağaç ve süs bitkileri fidanlık ve yetiştirme tekniği. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, İstanbul.
 • Vakouftsis, G., Syros, T., Kostas, S., Economou, A.S., Tsoulpha, P., Scaltsoyiannes, A., Metaxas, D., 2009. Effect of IBA, time of cutting collection, type of cuttings and rooting substrate on vegetative propagation in Cupressus macrocarpa ‘Goldcrest’. Propagation of Ornamental Plants 9 (2): 65-70.
 • Wade, G.L., Braman, S.K., Williams-Woodward, J., Bryan, F., Thornton, J., Penland, A., 2010. Selecting and growing azaleas. UGA extension.
 • Yıldırım, N., Bayraktar, A., Atar, F., Güney, D., Öztürk, M., Turna, I., 2020. Effects of different genders and hormones on stem cuttings of Salix anatolica. Journal of Sustainable Forestry 39 (3): 300-308. https://doi.org/10.1080/10549811.2019.1638274
Primary Language tr
Subjects Forestry
Published Date 2021
Journal Section Growing
Authors

Orcid: 0000-0001-7222-6162
Author: Deniz GÜNEY
Institution: Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8420-7089
Author: Ali BAYRAKTAR
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4594-8148
Author: Fahrettin ATAR (Primary Author)
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4408-1327
Author: İbrahim TURNA
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 18, 2020
Acceptance Date : November 9, 2020
Publication Date : June 1, 2021

APA Güney, D , Bayraktar, A , Atar, F , Turna, İ . (2021). Açelya (Azalea sp.) çeliklerinin köklendirilmesi üzerine farklı fitohormonların etkileri . Ormancılık Araştırma Dergisi , 8 (1) , 80-87 . DOI: 10.17568/ogmoad.796508