Accepted Submissions

 • TÜRKİYE’DE HANEHALKI SİGARA TÜKETİMİNİN BELİRLEYİCİLERİ
  Miraç ERGİN, Egemen İPEK Jul 8, 2020
 • Entropi Temelli Lanchester Savaş Modeli ile Bir Futbol Maçının Analizi
  Nuri ÖMÜRBEK, Gamze KILINÇ, Meltem KARAATLI Oct 6, 2020
 • BARIŞ İNŞASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM OLARAK HİBRİT BARIŞ: BOSNA-HERSEK ÖRNEĞİ
  Ayça EMİNOĞLU, Yeşim AYDIN Oct 10, 2020
 • THE EFFECT OF THE DISTANCE LEARNING PROGRAM DESIGNED FOR THE PROGRAMMING LANGUAGE ON THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF STUDENTS
  Fatih Çağatay BAZ, Ümran KOCA Oct 13, 2020
 • İKİLİ DIŞ TİCARET DENGESİ VE REEL DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ: TÜRKİYE-RUSYA ÖRNEĞİ
  Ayşe ERGİN ÜNAL Oct 19, 2020
 • FİNANSAL SOSYALİZASYON VE KADIN GİRİŞİMCİLERİN FİNANSAL OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Didem CANSEVER, Duygu KIZILDAĞ Oct 25, 2020
 • Sosyal Devlet Perspektifinde Türkiye’de Sosyal ve Transfer Harcamalarının İç ve Dış Borçlanma Üzerinde Etkisi
  Emine Ebru BOZÇELİK Nov 3, 2020
 • JEOPOLİTİK RİSKİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNDEN AMPİRİK KANITLAR
  Emrah DOĞAN, Başak ÖZARSLAN DOĞAN Nov 12, 2020
 • Sağlık Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Sistematik Bir Derleme Çalışması
  Gülsüm Şeyma KOCA, Özgür UĞURLUOĞLU Dec 2, 2020
 • WHOSE VOICE IS LOUDER? INFLUENCER AND CELEBRITY ENDORSEMENT ON INSTAGRAM
  Deniz ZEREN, Nilufer KAPUKAYA Dec 11, 2020
 • IS OVERLOOKING WORKPLACE INCIVILITY JUST LIKE EXPERIENCING “BOILING FROG SYNDROME”? UNCIVIL BEHAVIORS AT WORKPLACE AND THEIR MAJOR NEGATIVE CONSEQUENCES AND HOW TO REDUCE THEIR NEGATIVE OUTCOMES
  Can BİÇER Dec 15, 2020
 • ADALET PARTİSİ: MUHAFAZÂKAR SİYASET ANALİZİ
  Deniz TANSİ Dec 18, 2020
 • AVRUPA 2020 STRATEJİSİ TEMELİNDE SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Reyhan ÖZEŞ ÖZGÜR, Mehmet ZANBAK Dec 18, 2020
 • NÖROBİLİMİN MUHASEBEYE ETKİSİ: NÖROMUHASEBE
  Elif Nursun DEMİRCİOĞLU, Demet EVER Jan 4, 2021
 • PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Furkan TÜZÜN, Nilay YÖRÜK TORAMAN Jan 14, 2021
 • REEL DÖVİZ KURU VE TURİZM GELİRİ İLİŞKİSİ: YAPISAL KIRILMALI VAR ANALİZİ
  Gökhan AKAR, Mehmet ÖZCAN Jan 15, 2021
 • KATILIM BANKALARINA AİT CAMELS ORANLARININ MAUT YÖNTEMİ İLE ANALİZİ: COVID ÖNCESİ VE SÜRECİNDE BİR KARŞILAŞTIRMA
  Fatma YÖRÜK EREN, Eda KÖSE, Aşkın ÖZDAĞOĞLU, İsmail BEKCİ Jan 15, 2021
 • JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ
  Dilek GÜRCÜN, Ali PETEK Jan 16, 2021
 • FACTORS AFFECTING GENDER WAGE GAP: EVIDENCE FROM SELECTED OECD COUNTRIES
  Melek AKDOĞAN-GEDİK, Tuğay GÜNEL Jan 18, 2021
 • Liberalizm Bağlamında Kentsel Ayrışma
  Eylül BAYRAKTAR Jan 18, 2021
 • ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, MÜŞTERİ TATMİNİ VE MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİLERİ: KATILIM BANKASI ÖRNEĞİ
  Yusuf KARAKAHRAMAN, Fatma Gül BİLGİNER ÖZSAATCI Jan 18, 2021
 • YENİDÜNYA EKONOMİK DÜZENİ: G-11 ÜLKELERİ
  Emek Aslı CİNEL Jan 18, 2021
 • MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ve İÇSEL FAKTÖRLER İLE BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
  Bilge Leyli DEMİREL, Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT, Mustafa KEVSER Jan 18, 2021
 • Türkiye’de Sürdürülebilir Mavi Ekonomi için Balıkçılık Desteklerinin Değerlendirilmesi
  Özlem TOPLU YILMAZ Feb 4, 2021
 • İHRACATÇI İŞLETMELERİN DAĞITIM POLİTİKALARININ DIŞSAL FAKTÖRLER ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
  Mehmet Akif GÜNDÜZ, Fatih CURA Feb 5, 2021
 • TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİ: KADIN VE ERKEK İŞSİZLİĞİNE BİR BAKIŞ
  Nazan ŞAK Feb 8, 2021
 • Türev Araç Kullanımının Firma Performansı Üzerine Etkisi: BİST İmalat Sanayi Firmaları Uygulaması
  Fatma Betül ŞENGÜL, Emine Ebru AKIN AKSOY Feb 11, 2021
 • KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR LİTERATÜR TARAMASI
  Buket ÖZOĞLU, Sercan Bayram DEMİRCİ Feb 12, 2021
 • PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER: FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Abdurrahman FİLİK, Ömer İSKENDEROĞLU, Saffet AKDAĞ Feb 12, 2021
 • TESTING THE VALIDITY OF THE POLLUTION HAVEN HYPOTHESIS FOR REGIONALLY LEADING EMERGING ECONOMIES
  Özge DEMİRAL, Mehmet DEMİRAL Feb 16, 2021
 • AKILLI ŞEHİR PROJELERİNE VATANDAŞ KATILIMI: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
  Ezgi SEÇKİNER BİNGÖL Feb 18, 2021
 • ARIMA VE GRİ TAHMİN MODELLERİNDE FOURİER SERİSİ MODİFİKASYONU: TÜRKİYE ENFLASYONU UYGULAMASI
  Buğra BAĞCI Mar 2, 2021