PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

“Kadın Yöneticiler ve Cam Tavan Sendromu Üzerine Bir Araştırma”

Year 2010, Volume 2, Issue 1, 149 - 156, 01.06.2010

Abstract

References

 • Aytaç, Serpil:Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Geliştirilmesi Sorunları, İstanbul : Epsilon Yayıncılık, 1. Baskı, 1997.
 • Barutçugil, İsmet: İş Hayatında Kadın Yönetici, İstanbul : Kariyer Yayınları,2002.
 • Deemer, Candy&Nancy Fredericks: Cam Tavan Üstünde Dans( Çev. Sinem Özer), İstanbul : Optimist Yayınları , 2006.
 • Dreher, George F.‘‘Breaking the Glass Ceiling: The Effects of Sex Ratios and Worklife Programs on Female Leadership at the Top’’, Human Relations, 2003.
 • Ergeneli, Azize ve Ceren Akçamete, ‘‘Bankacılıkta Cam Tavan: Kadın ve Erkeklerin Kadın Çalışanlar ve Kadınların Üst Yönetime Yükselmelerine Yönelik Tutumları’’, Ankara : Hacettepe Ü. İİBF Dergisi 22(2), 2004.
 • Eyüboğlu, Dilek : Kadın İşgücünün Değerlendirilmesinde Yetersizlikler, Ankara : Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları , Yayın No.637, 1999.
 • KSSGM, 1995 Yılında Pekin’de Gerçekleşen IV. Dünya Kadın Konferansı Sonuçlarının
 • Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Ulusal Eylem Planı, Ankara: KSSGM Yayınları, 1998.
 • Rosener, Judy B. : Kadınların Liderlik Tarzları İş Yaşamında Kadınlar( Çev. Leyla Aslan), İstanbul: MESS Yayınları No.494, 2006.

KADIN YÖNETİCİLER VE CAM TAVAN SENDROMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Year 2010, Volume 2, Issue 1, 149 - 156, 01.06.2010

Abstract

Günümüzde kadınlar iş hayatına giderek artan oranda katılmakta ancak üst düzey yönetim kadrolarında yeterince yer alamamaktadırlar. Bu duruma yol açan pek çok neden olmakla birlikte, yapılan araştırmalarda kadınların ötesine geçemedikleri bir ‘cam tavan’ın altında çalışmak zorunda kaldıkları belirtilmektedir. Cam tavan, kadınlar ile üst yönetim arasında yer alan, kadınların iş hayatındaki başarı ve liyakatlarına bakılmaksızın ilerlemelerini engelleyen, açıkça görülmeyen, aynı zamanda aşılamayan engelleri nitelendirmektedir. Bu çalışmada öncelikle kadınların üst yönetim pozisyonlarına ulaşmalarına engel olan ve cam tavan olarak nitelendirilen bireysel, örgütsel ve toplumsal unsurlar teorik bir çerçeve altında incelenmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünde ise İzmir ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lerden bir örneklem belirlenerek, bu işletmelerde çalışan kadın ve erkek yöneticiler üzerinde bir anket çalışması yapılmış ve toplanan veriler, ‘‘SPSS 16.0 for Windows’' bilgisayar programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına dayanılarak kadın ve erkek yöneticilerin cam tavan sendromuna ilişkin tutumları değerlendirilmiştir. Kadın yöneticilerin kariyerlerinde karşılaştıkları belli başlı engeller ortaya konularak bu engellerle baş etmeleri için birtakım önerilerde bulunulmuştur

References

 • Aytaç, Serpil:Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Geliştirilmesi Sorunları, İstanbul : Epsilon Yayıncılık, 1. Baskı, 1997.
 • Barutçugil, İsmet: İş Hayatında Kadın Yönetici, İstanbul : Kariyer Yayınları,2002.
 • Deemer, Candy&Nancy Fredericks: Cam Tavan Üstünde Dans( Çev. Sinem Özer), İstanbul : Optimist Yayınları , 2006.
 • Dreher, George F.‘‘Breaking the Glass Ceiling: The Effects of Sex Ratios and Worklife Programs on Female Leadership at the Top’’, Human Relations, 2003.
 • Ergeneli, Azize ve Ceren Akçamete, ‘‘Bankacılıkta Cam Tavan: Kadın ve Erkeklerin Kadın Çalışanlar ve Kadınların Üst Yönetime Yükselmelerine Yönelik Tutumları’’, Ankara : Hacettepe Ü. İİBF Dergisi 22(2), 2004.
 • Eyüboğlu, Dilek : Kadın İşgücünün Değerlendirilmesinde Yetersizlikler, Ankara : Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları , Yayın No.637, 1999.
 • KSSGM, 1995 Yılında Pekin’de Gerçekleşen IV. Dünya Kadın Konferansı Sonuçlarının
 • Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Ulusal Eylem Planı, Ankara: KSSGM Yayınları, 1998.
 • Rosener, Judy B. : Kadınların Liderlik Tarzları İş Yaşamında Kadınlar( Çev. Leyla Aslan), İstanbul: MESS Yayınları No.494, 2006.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Rozi MIZRAHI This is me


Hakan ARACI This is me

Publication Date June 1, 2010
Published in Issue Year 2010, Volume 2, Issue 1

Cite

Bibtex @ { oybd171020, journal = {Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {1309-8039}, eissn = {1309-8039}, address = {}, publisher = {Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği}, year = {2010}, volume = {2}, pages = {149 - 156}, doi = {}, title = {KADIN YÖNETİCİLER VE CAM TAVAN SENDROMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Mızrahı, Rozi and Aracı, Hakan} }
APA Mızrahı, R. & Aracı, H. (2010). KADIN YÖNETİCİLER VE CAM TAVAN SENDROMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi , 2 (1) , 149-156 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/oybd/issue/16335/171020
MLA Mızrahı, R. , Aracı, H. "KADIN YÖNETİCİLER VE CAM TAVAN SENDROMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2 (2010 ): 149-156 <https://dergipark.org.tr/en/pub/oybd/issue/16335/171020>
Chicago Mızrahı, R. , Aracı, H. "KADIN YÖNETİCİLER VE CAM TAVAN SENDROMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2 (2010 ): 149-156
RIS TY - JOUR T1 - KADIN YÖNETİCİLER VE CAM TAVAN SENDROMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Rozi Mızrahı , Hakan Aracı Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 156 VL - 2 IS - 1 SN - 1309-8039-1309-8039 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi KADIN YÖNETİCİLER VE CAM TAVAN SENDROMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Rozi Mızrahı , Hakan Aracı %T KADIN YÖNETİCİLER VE CAM TAVAN SENDROMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2010 %J Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi %P 1309-8039-1309-8039 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Mızrahı, Rozi , Aracı, Hakan . "KADIN YÖNETİCİLER VE CAM TAVAN SENDROMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2 / 1 (June 2010): 149-156 .
AMA Mızrahı R. , Aracı H. KADIN YÖNETİCİLER VE CAM TAVAN SENDROMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2010; 2(1): 149-156.
Vancouver Mızrahı R. , Aracı H. KADIN YÖNETİCİLER VE CAM TAVAN SENDROMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2010; 2(1): 149-156.
IEEE R. Mızrahı and H. Aracı , "KADIN YÖNETİCİLER VE CAM TAVAN SENDROMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 149-156, Jun. 2010