Year 2019, Volume 12 , Issue 2, Pages 235 - 241 2019-05-28

Trombolitik tedavi uygulanan iskemik inme hastalarında hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin prognostik değeri

Fettah EREN [1] , Aydın Talip YILDOĞAN [2] , Gözde ÖNGÜN [3] , Melike Turan IŞIK [4] , Şerefnur ÖZTÜRK [5]


Amaç

Akut iskemik inmede trombolitik tedavi uygulanan hastalarda, başvuru anındaki hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin prognostik önemi değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya intravenöz trombolitik tedavi uygulanan 101 inme hastası alındı. Klinik değerlendirme ve nörogörüntüleme sonrası hemoglobin, lökosit, platelet, kan şekeri, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri ve kolesterol seviyeleri ölçüldü. Demografik özellikler, tedaviye başlanma zamanı, başvuru yakınmaları, başlangıç ve takiplerdeki inme skalaları (NIHSS), hemorajik transformasyonları, mortalite ve taburculuk fonksiyonel durumları kaydedildi. Vasküler risk faktörlerinin ve kan tetkiki sonuçlarının taburculuk fonksiyonel durumu ile ilişkisi değerlendirildi.

Bulgular

Çalışmada 63 erkek ve 38 kadın hasta vardı. Yaş ortalamaları 60.49±12.58 idi. En sık başvuru yakınması motor kayıptı (%92.1). Özellikle anterior vasküler iskemi alanları saptandı (%78.3). Özgeçmişlerinde %30.7 hipertansiyon, %40.6 diabetes mellitus, %35.6 hiperlipidemi, %49.5 sigara kullanımı ve %19.8 inme bulunmaktaydı. Başvuruda NIHSS ortalaması 10.62±4.44; taburculukta 6.96±3.85 idi. Takiplerde %12.9 hemorajik dönüşüm, %11.9 eksitus saptandı. Taburculukta hastaların %21.8’i tam bağımsız ve %42.6’sı kısmi bağımlıydı. Vasküler risk faktörleri sayısı ile fonksiyonel bağımlılık arasında pozitif korelasyon vardı  (r=0.69; p<0.001). Fonksiyonel dizabilite lökosit yüksekliği, alanin aminotransferaz (ALT) yüksekliği ve glomerüler filitrasyon hızı (GFR) düşüklüğü ile ilişkiliydi (p<0.001; p<0.001; p=0.04).

Sonuç

İskemik inmede ilk 4.5 saat içerisinde intravenöz tromboliz etkin bir tedavidir. Taburculuk fonksiyonel durumu lökosit, ALT, GFR seviyeleri ve vasküler hastalık risk sayısı ile öngörülebilir.

İskemik inme, trombolitik tedavi, prognostik faktörler
 • Blackham KA, Meyers PM, Abruzzo TA, et al. Endovascular therapy of acute ischemic stroke: report of the standards of practice committee of the society of neurointerventional surgey. J Neurointerv Surg 2012;4:87-93.
 • Hossmann KA. Viability thresholds and the penumbra of focal ischemia. Annals of Neurology 1996;36:557-565.
 • Hacke W, Kaste M, Fieschi C, et al. Intravenous trombolysis with recombinant tissue plasminogen activator for acute hemispheric stroke. JAMA 1995;274:1017-1059.
 • Katzan IL, Hammer MD, Hixson ED, Furlan AJ, Abouchebl A, Nadzam DM. Utilization of intravenous tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke. Arch Neurol 2004;61:346-350.
 • Woo E, Chan YW, Yu YL, Huang CY. Admission glucose level in relation to mortality and morbidity outcome in 252 stroke patients. Stroke 1988;19:185-191.
 • Chamorro A, Vila N, Ascaso C, et al. Early prediction of stroke severity. Role of erythrocyte sedimentation rate. Stroke 1995;26:573-576.
 • Sussman ES, Connolly ES. Hemorrhagic transformation: a review of the rate of hemorrhage in the major clinical trials of acute ischemic stroke. Front Neurol 2013;4:69.
 • Van Swieten JC, Koudstaal PJ, Visser MC, Schouten HJ, van Gijn J. Interobserver agreement for the assessment of handicap in stroke patients. Stroke 1988;19:604-607.
 • Hacke W, Kaste M, Bluhmki E, et al. Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after acute ischemic stroke. N Engl J Med 2008;359:1317-29.
 • National Institute of Neurological Disorders and Stroke rt-PA Stroke Study Group. Tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke. N Engl J Med 1995;333:1581-1587.
 • Wardlaw J, Berge E, Zoppo G, Yamaguchi T. Thrombolysis for acut ischemic stroke. Stroke 2004;35:2914-2915.
 • Wardlaw JM, Warlow CP. Thrombolysis in acute ischemic stroke: does it work?. Stroke 1992;23:1826-1839.
 • Wahlgren N, Ahmed N, Davalos A. Thrombolysis with alteplase for acute ischemic stroke in the safe implementation of thrombolysis in stroke monitoring study: an observational study. Lancet 2007;369:275-282.
 • Teke Z, Kabay B, Özden A. İskemi-reperfüzyon hasarının patofizyolojisi. Pamukkale Tıp Dergisi 2008;1:65-72.
 • Jauch EC, Saver JL, Adams HP, et al. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2013;44:870-947.
 • Yaghi S, Boehme AK, Dibu J, et al. Treatment and outcome of thrombolysis-related hemorrhage. JAMA Neurol 2015;72:1451-1457.
 • Kannel WB, Wolf PA, Verter J. Manifestions of coronary disease predisposing to stroke: the Framingham study. JAMA 1983;250:2942-2946.
 • Sacco RL, Benjamin EJ, Broderick JP, et al. Risk factors. Stroke 1997;28:1507-1517.
 • Karatepe AG, Kaya T, Şen N, Günaydın R, Gedizlioğlu M. İnmeli hastalarda risk faktörleri ve fonksiyonel bağımsızlık ile ilişkisi. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2007;53:89-93.
 • Czlonkowska A, Ryglewicz D, Lechowicz W. Basic analytical parameters as the predictive factors for 30 day case fatality rate in stroke. Acta Neurol Scand 1997;95:121-124.
 • Demchuk AM, Buchan AM. Predictors of stroke outcome. Neurology Clin 2000;19:455-472.
 • D'Erasmo E, Aliberti G, Celi FS, Romagnoli E, Vecci E, Mazzuoli GF. Platelet count, mean platelet volume and their relation to prognosis in cerebral infarction. J Intern Med 1990;227:11-14.
 • Bhatia RS, Garg RK, Gaur SPS, et al. Predictive value of routine hematological and biochemical parameters on 30-day fatality in acute stroke. Neurology India 2004;52:220-224.
 • Nedergaard M. Transient focal ischemia in hyperglycemic rats is associated with increased cerebral infarction. Brain Res 1987;408:79-85.
 • Mohr JP, Rubenstein LV, Tatemichi TK, et al. Blood sugar and acute stroke: the NINCDS pilot stroke data bank. Stroke 1985;16:143.
 • Pulsinelli WA, Levy DE, Sigsbee B, Scherer P, Plum F. Increased damage after ischemic stroke in patients with hyperglycemia with or without established diabetes mellitus. Am J Med 1983;74:540-544.
 • Woo J, Lau E, Kay R, et al. A case control study of some hematological and biochemical variables in acute stroke and their prognostic value. Neuroepidemiology 1990;9:315-320.
 • Vauthey C, De Freitas GR, Van Melle G, Devuyst G, Bogousslasky J. Better outcome after stroke with higher serum cholesterol levels. Neurology 2000;54:1944-1949.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Published Date Mayıs 2019
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-6834-0827
Author: Fettah EREN (Primary Author)
Institution: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Konya
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9482-6203
Author: Aydın Talip YILDOĞAN
Institution: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3202-2410
Author: Gözde ÖNGÜN
Institution: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7247-6970
Author: Melike Turan IŞIK
Institution: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8986-155X
Author: Şerefnur ÖZTÜRK
Institution: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 28, 2019

Bibtex @research article { patd481507, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {235 - 241}, doi = {10.31362/patd.481507}, title = {Trombolitik tedavi uygulanan iskemik inme hastalarında hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin prognostik değeri}, key = {cite}, author = {Eren, Fettah and Yıldoğan, Aydın Talip and Öngün, Gözde and Işık, Melike Turan and Öztürk, Şerefnur} }
APA Eren, F , Yıldoğan, A , Öngün, G , Işık, M , Öztürk, Ş . (2019). Trombolitik tedavi uygulanan iskemik inme hastalarında hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin prognostik değeri . Pamukkale Tıp Dergisi , 12 (2) , 235-241 . DOI: 10.31362/patd.481507
MLA Eren, F , Yıldoğan, A , Öngün, G , Işık, M , Öztürk, Ş . "Trombolitik tedavi uygulanan iskemik inme hastalarında hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin prognostik değeri" . Pamukkale Tıp Dergisi 12 (2019 ): 235-241 <https://dergipark.org.tr/en/pub/patd/issue/45448/481507>
Chicago Eren, F , Yıldoğan, A , Öngün, G , Işık, M , Öztürk, Ş . "Trombolitik tedavi uygulanan iskemik inme hastalarında hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin prognostik değeri". Pamukkale Tıp Dergisi 12 (2019 ): 235-241
RIS TY - JOUR T1 - Trombolitik tedavi uygulanan iskemik inme hastalarında hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin prognostik değeri AU - Fettah Eren , Aydın Talip Yıldoğan , Gözde Öngün , Melike Turan Işık , Şerefnur Öztürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31362/patd.481507 DO - 10.31362/patd.481507 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 235 EP - 241 VL - 12 IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.481507 UR - https://doi.org/10.31362/patd.481507 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Trombolitik tedavi uygulanan iskemik inme hastalarında hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin prognostik değeri %A Fettah Eren , Aydın Talip Yıldoğan , Gözde Öngün , Melike Turan Işık , Şerefnur Öztürk %T Trombolitik tedavi uygulanan iskemik inme hastalarında hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin prognostik değeri %D 2019 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 12 %N 2 %R doi: 10.31362/patd.481507 %U 10.31362/patd.481507
ISNAD Eren, Fettah , Yıldoğan, Aydın Talip , Öngün, Gözde , Işık, Melike Turan , Öztürk, Şerefnur . "Trombolitik tedavi uygulanan iskemik inme hastalarında hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin prognostik değeri". Pamukkale Tıp Dergisi 12 / 2 (May 2019): 235-241 . https://doi.org/10.31362/patd.481507
AMA Eren F , Yıldoğan A , Öngün G , Işık M , Öztürk Ş . Trombolitik tedavi uygulanan iskemik inme hastalarında hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin prognostik değeri. Pamukkale Tıp Dergisi. 2019; 12(2): 235-241.
Vancouver Eren F , Yıldoğan A , Öngün G , Işık M , Öztürk Ş . Trombolitik tedavi uygulanan iskemik inme hastalarında hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin prognostik değeri. Pamukkale Tıp Dergisi. 2019; 12(2): 235-241.