Year 2019, Volume 12 , Issue 2, Pages 251 - 259 2019-05-28

Acil servise nefes darlığı ile başvuran hastalarda yakınma şiddetini değerlendirmede hasta ve hekim algısı
Evaluation of the severity of the complaints in patients presenting to the emergency department with dyspnea: patient and physician perception

Özlem DİKME [1] , Özgür DİKME [2]


Amaç: Tanı ve tedavi yönetiminde önemli olan nefes darlığı şiddetini belirlemekte çeşitli ölçekler kullanılmaktadır. Bu çalışmada Modifiye Borg, Medical Research Council ve Vizüel Analog Skalaları kullanılarak nefes darlığı şiddetini tanımlamada hasta ve hekim değerlendirmeleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve yöntem: Prospektif, gözleme dayalı, kesitsel yapılan çalışmaya acil servise nefes darlığı yakınmasıyla başvuran 18 yaş üzeri ardışık hastalar alındı. Hastalara nefes darlığı şiddetini belirlemek amacıyla Vizüel Analog ve Borg skalaları üzerinde işaretleme yaptırıldı. Hekimler tarafından da nefes darlığı şiddeti Vizüel Analog ve Medical Research Council skalalarıyla değerlendirildi. Skorlama sonuçlarının birbirleriyle olan ilişkileri incelendi.

Bulgular: 87 hastanın 43’ü (%49,4) erkekti, yaş ortalaması 72,1±12,7 yıldı. Hastalarda Vizüel Analog Skala ile Borg skoru (r=0,978, p≤0,001), hekimlerde ise Vizüel Analog Skala ile Medical Research Council skoru (r=0,928, p≤0,001) arasında; hasta ile hekim karşılaştırmalarında ise hasta-hekim Vizüel Analog Skala skorları (r=0.641, p≤0.001) ve hasta Borg ile hekim Medical Research Council skorları (r=0.632, p≤0.001) arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı. Yaş değerlendirildiğinde; hasta-hekim Vizüel Analog Skala skoru 65 yaş altı (r=0,413, p=0,032) ve 65 yaş üstü grupta (r=0,722, p≤0,001) anlamlı pozitif korele saptandı. Erkek (r=0,730, p≤0,001) ve kadın (r=0,500, p≤0,001) hastaların değerlendirilmesinde hasta-hekim Vizüel Analog Skala skorları ve yine erkeklerde (r=0,711, p≤0,001) ve kadınlarda (r=0,542, p≤0,001) hasta Borg skoru ile hekim Medical Research Council Skalası skoru arasında anlamlı pozitif korelasyonlar saptandı.

Sonuç: Acil serviste hasta ve hekim gözüyle nefes darlığı şiddetini değerlendirmede kullanılan Vizüel Analog Skalası, Borg ve Medical Research Council skalaları koreledir. Ancak korelasyon gücü 65 yaş altında ve kadınlarda daha düşüktür.

Purpose: Various scales are used to determine the severity of dyspnea. In this study we aimed to determine the relationship between patient-physician evaluations by using modified Borg, Medical Research Council and visual analog scales.

Materials and methods: This prospective, observational, cross-sectional study included consecutive patients over 18 years who presented with dyspnea to emergency department. The severity was evaluated by patients with using visual analog and Borg scales and by physicians with using visual analog and Medical Research Council Scale.

Results: Of the 87 patients, 43 (49.4%) were male and the mean age was 72.1±12.7. Patients’ visual analog scale and Borg scores (r=0.978, p≤0.001) and physicians’ visual analog scale and Medical Research Council scores (r=0.928, p≤0.001), and also, patient-physician visual analog scores (r=0.641, p≤0.001) and patients’ Borg and physicians’ Medical Research Council scores (r=0.632, p≤0.001) were positively corelated. The patient-physician visual analog scores were found positively corelated even in age lower 65 years (r=0.413, p=0.032) and age over 65 years groups (r=0.722, p≤0.001). Physicians’ and patients’ visual analog scores were positive corelated in male (r=0.730, p≤0.001) and female (r= 0.500, p≤0.001). Physicians’ Medical Research Council and patients’ Borg scores were significant positive corelated in the evaluation of male (r=0.711, p≤0.001) and female (r=0.542, p≤0.001).

Conclusion: Visual analog scale, Borg and Medical Research Council scales which were used to evaluate the severity of dyspnea in the emergency department are corelated with each other. However, the correlation power is lower in the group of age lower than 65 years and female patients.


 • 1. Dyspnea. Mechanisms, assessment, and management: a consensus statement. American Thoracic Society. Am J Respir Crit Care Med 1999;159:321-340.
 • 2. Yürüktümen A, Karcıoğlu Ö, Topacoğlu H, Karbek F. Dispne ile başvuran geriyatrik olgularda yakınma şiddeti ile klinik ve laboratuvar verilerinin değerlendirilmesi. Turk J Emerg Med 2009;9(4):163-168.
 • 3. Kara D, Yıldız H. Dispne semptomunun değerlendirilmesinde dispne ölçeklerinin etkinlikleri ve kullanım sıklıkları. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;2(1):137-149.
 • 4. Chin MH, Jin L, Karrison TG, Mulliken R, Hayley DC, Walter J, et al. Older patients’ health-related quality of life around an episode of emergency illness. Ann Emerg Med 1999;34(5):595-603.
 • 5. Hajiro T, Nishimura K, Tsukino M, Ikeda A, Koyama H, Izumi T. Analysis of clinical methods used to evaluate dyspnea in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1998;158(4):1185-1189.
 • 6. Tanaka K, Akechi T, Okuyama T, Nishiwaki Y, Uchitomi Y. Prevalence and screening of dyspnea interfering with daily life activities in ambulatory patients with advanced lung cancer. J Pain Symptom Manage 2002;23(6):484-489.
 • 7. Bestall JC, Paul EA, Garrod R, Garnham R, Jones PW, Wedzicha JA. Usefulness of the Medical Research Council (MRC) dyspnea scale as a measure of disability in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 1999;54(7):581-586.
 • 8. Rosi E, Stendardi L, Binazzi B, Scano G. Perception of airway obstruction and airway inflammation in asthma: a review. Lung 2006;184(5):251-258.
 • 9. Cuttitta G, Cibella F, Bellia V, Grassi V, Cossi S, Bucchieri S, Bonsignore G. Changes in FVC during methacholine-induced bronchoconstriction in elderly patients with asthma: bronchial hyperresponsiveness and aging. Chest 2001;119(6):1685-1690.
 • 10. Higgs CMB, Laszlo, G. Perception of asthma. In: Adams L, Guz A, ed. Lung biology in health and disease. Respiratory sensation New York: Marcel Dekker, 1996;285-309.
 • 11. Foglio K, Carone M, Pagani M, Bianchi L, Jones PW, Ambrosino N. Physiological and symptom determinants of exercise performance in patients with chronic airway obstruction. Respir Med 2000 Mar;94(3):256-263.
 • 12. Wilson RC, Jones PW. Influence of prior ventilatory experience on the estimation of breathlessness during exercise. Clin Sci (Lond) 1990;78(2):149-153.
 • 13. Meek PM. Influence of attention and judgment on perception of breathlessness in healthy individuals and patients with chronic obstructive pulmonary disease. Nurs Res 2000;49(1):11-19.
Primary Language tr
Subjects Emergency Medicine
Published Date Mayıs 2019
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-9739-3925
Author: Özlem DİKME (Primary Author)
Institution: KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6221-7932
Author: Özgür DİKME
Institution: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 28, 2019

Bibtex @research article { patd490564, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {251 - 259}, doi = {10.31362/patd.490564}, title = {Acil servise nefes darlığı ile başvuran hastalarda yakınma şiddetini değerlendirmede hasta ve hekim algısı}, key = {cite}, author = {Di̇kme, Özlem and Di̇kme, Özgür} }
APA Di̇kme, Ö , Di̇kme, Ö . (2019). Acil servise nefes darlığı ile başvuran hastalarda yakınma şiddetini değerlendirmede hasta ve hekim algısı . Pamukkale Tıp Dergisi , 12 (2) , 251-259 . DOI: 10.31362/patd.490564
MLA Di̇kme, Ö , Di̇kme, Ö . "Acil servise nefes darlığı ile başvuran hastalarda yakınma şiddetini değerlendirmede hasta ve hekim algısı" . Pamukkale Tıp Dergisi 12 (2019 ): 251-259 <https://dergipark.org.tr/en/pub/patd/issue/45448/490564>
Chicago Di̇kme, Ö , Di̇kme, Ö . "Acil servise nefes darlığı ile başvuran hastalarda yakınma şiddetini değerlendirmede hasta ve hekim algısı". Pamukkale Tıp Dergisi 12 (2019 ): 251-259
RIS TY - JOUR T1 - Acil servise nefes darlığı ile başvuran hastalarda yakınma şiddetini değerlendirmede hasta ve hekim algısı AU - Özlem Di̇kme , Özgür Di̇kme Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31362/patd.490564 DO - 10.31362/patd.490564 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 251 EP - 259 VL - 12 IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.490564 UR - https://doi.org/10.31362/patd.490564 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Acil servise nefes darlığı ile başvuran hastalarda yakınma şiddetini değerlendirmede hasta ve hekim algısı %A Özlem Di̇kme , Özgür Di̇kme %T Acil servise nefes darlığı ile başvuran hastalarda yakınma şiddetini değerlendirmede hasta ve hekim algısı %D 2019 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 12 %N 2 %R doi: 10.31362/patd.490564 %U 10.31362/patd.490564
ISNAD Di̇kme, Özlem , Di̇kme, Özgür . "Acil servise nefes darlığı ile başvuran hastalarda yakınma şiddetini değerlendirmede hasta ve hekim algısı". Pamukkale Tıp Dergisi 12 / 2 (May 2019): 251-259 . https://doi.org/10.31362/patd.490564
AMA Di̇kme Ö , Di̇kme Ö . Acil servise nefes darlığı ile başvuran hastalarda yakınma şiddetini değerlendirmede hasta ve hekim algısı. Pamukkale Tıp Dergisi. 2019; 12(2): 251-259.
Vancouver Di̇kme Ö , Di̇kme Ö . Acil servise nefes darlığı ile başvuran hastalarda yakınma şiddetini değerlendirmede hasta ve hekim algısı. Pamukkale Tıp Dergisi. 2019; 12(2): 251-259.