Accepted Submissions

 • Duygu Düzenlemenin; Kendilik Nesnesi, Bağlanma ile Depresyon, Anksiyete ve Öznel İyi Oluş arasındaki İlişkide Aracılık Etkisine Yönelik Teorik Bir Çalışma
  Zeynep SET SET May 6, 2020
 • Bilişsel Davranışçı Evlilik Terapisi Üzerine Bir Derleme
  Rojin YAZAR , Özlem TOLAN May 22, 2020
 • TÜRKİYE’DE AĞIR RUHSAL HASTALIĞA SAHİP BİREYLERE VE AİLELERİNE YÖNELİK PSİKOSOSYAL MÜDAHALELER: SİSTEMATİK BİR İNCELEME
  Seval BEKİROĞLU , Seda ATTEPE ÖZDEN May 30, 2020
 • Şizofreni Tanısı Almış Bireylerin İstihdamı Üzerine Bir Değerlendirme
  Sema BUZ , Ecem Naz NAZLIER KESER , Fethi Anıl MAYDA , Gizem AKOĞLU Jun 17, 2020
 • Demans Tanısı Olan Kişilere Bakım Verenler için Bilişsel Davranışçı Terapi Müdahaleleri
  Elçin YORULMAZ , Gülay DİRİK Jul 4, 2020
 • Meme Kanserli Kadınlarda Bilişsel Davranışçı Terapilerin Etkililiği: Sistematik Derleme Çalışması
  Aygül TUNÇ AKSAN Jul 10, 2020
 • ALBİNİZMLİ BİREYLERDE DEPRESYON VE ANKSİYETE DÜZEYLERİ, ÖZSAYGI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE BİR OLGU KONTROL ÇALIŞMASI
  Kumru ŞENYAŞAR METERELLİYOZ, Menekşe Sıla YAZAR Jul 13, 2020
 • Somatik Duygusal Çatışma Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması
  Yıldız BİLGE , Nurhayat TÜTÜNCÜ Jul 14, 2020