Year 2019, Volume 6 , Issue 1, Pages 19 - 36 2019-08-28

Analysis of long-run relationship between bist-100 index and various macroeconomic variables with ardl approach
BİST-100 Endeksi ile Çeşitli Makroekonomik Değişkenler Arasındaki Uzun Dönemli İlişkinin ARDL Yaklaşımı ile Analizi

Enes Can UZUNEL [1] , Emir Talha GÜVEN [2]


In this study, the long-term relationship between the BIST100 index and some macroeconomic factors is examined. For this purpose, M2 money supply, real effective exchange rate, industrial production index, up to one-month time deposit interest variables are analyzed in the study for the time period 2009: 01 - 2018: 09. During the period which is examined, the structural breaks occur in the series due to the reasons such as the crises in the economy, policy changes, political problems, etc. Firstly, the stationarity of the series was examined by considering the structural breaks, then the ARDL model was estimated. As a result, the long run relationship between BIST100 index and selected macroeconomic variables has been found to be consistent with the economic expectations of the results.

Bu çalışmada BİST100 endeksi ile bazı makroekonomik faktörler arasındaki uzun dönem ilişki incelenmektedir. Bu amaçla, çalışmada 2009: 01 - 2018: 09 periyodu için M2 para arzı, reel efektif döviz kuru, sanayi üretim endeksi, bir aya kadar vadeli mevduat faizi değişkenleri analiz edilmektedir. İncelenen dönem içerisinde, ekonomide yaşanan krizler, politika değişiklikleri, siyasi sorunlar vb. nedenlerden dolayı serilerde yapısal kırılmalar meydana gelmektedir. İlk olarak yapısal kırılmaları dikkate alarak serilerin durağanlığı incelenmiş, ardından ARDL modeli tahmin edilmiştir. Sonuç olarak, BIST100 ile seçili makroekonomik değişkenler arasında uzun dönem ilişki olduğu saptanmış olup elde edilen sonuçların iktisadi beklentiyle de tutarlı olduğu tespit edilmiştir.

 • Ahmed, S. (2008). Aggregate Economic Variables and Stock Markets in India. International Research Journal of Finance and Economics(14), 141-163.
 • Akel, V., & Gazel, S. (2014). Döviz Kurları ile BIST Sanayi Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi: Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(44), 23-41.
 • Altınbaş, H., Kutay, N., & Akkaya, G. C. (2015). Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Piyasası Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 30-49.
 • B., V. (2014). Impact of Macroeconomic Variables on Stock Market Performance in India: An Empirical Analysis. International Journal of Business Quantitative Economics and Applied Management Research, 1(6), 72-85.
 • Belen, M., & Karamelikli, H. (2016). Türkiye'de Hisse Senedi Getirileri ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: ARDL Yaklaşımı. Istanbul University Journal of the School of Business, 45(1), 36-42.
 • Bellalah, M., & Habiba, U. (2013). Impact of Macroeconomic Factors on Stock Exchange Prices: Evidence from USA, JAPAN and CHINA. Thema Working Paper, 1-10.
 • Bondt, W. F., & Thaler, R. (1985). Does the Stock Market Overreact? The Journal Of Finance , 793-805.
 • Chen, N.-F., Roll, R., & Ross, S. A. (1986). Economic Forces and the Stock Market. The Journal of Business, 59(3), 383-403.
 • Dickey, D., & Fuller, W. (1981). Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Econometrica, 49(4), 1057.
 • Eyüboğlu, S., & Eyüboğlu, K. (2018). Borsa İstanbul Sektör Endeksleri ile Döviz Kurları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: ARDL Modeli. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1), 8-28.
 • F.Fama, E. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical work. The Journal of Finance, 383-417.
 • Fama, E. F. (1983). Stock Returns, Real Activity, Inflation and Money: Comment. American Economic Review, 71(4), 545-565.
 • Halil Altıntaş; Figen Tombak. (2011). Türkiye'de Hisse Senedi Fiyatları ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: 1987-2008. Anadolu International Conference in Economics II. Eskişehir.
 • Hasan, A., & Nasir, Z. M. (2008). Macroeconomic Factors and Equity Prices: An Empirical Investigation by Using ARDL Approach. The Pakistan Development Review, 47(4), 501-513.
 • Hussain, A., Lal, İ., & Mubin, M. (2009). Short Run and Long Run Dynamics of Macroeconomic Variables and Stock Prices: Case of KSE. Kashmir Economic Review, 18(1&2).
 • İpekten, B., & Aksu, H. (2009). Alternatif Yabancı Yatırım Araçlarının IMKB İndeksi Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 413-423.Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 231-254.
 • Kazi, M. H. (2008). Stock Market Price Movements and Macroeconomic Variables. International Review of Business Research Papers, 4(3), 114-126.
 • Khan, A. (2014). How Does Stock Prices Respond to Various Macroeconomic Factors? A Case Study of Pakistan. Journal of Management, 4(1), 75-95.
 • L.Treynor, J., & Black, F. (1973). How to Use Security Analysis to Improve Portfolio Selection. The Journal of Business, 66-86.
 • Maysami, R. C., Howe, L. C., & Hamzah, M. A. (2004). Relationship between Macroeconomic Variables and Stock Market Indices: Cointegration Evidence from Stock Exchange of Singapore's All-S Sector Indices. Journal Pengurusan(24), 47-77.
 • Mukherjee, T. K., & Naka, A. (1995). Dynamic Relations Between Macroeconomic Variables and The Japanese Stock Market: An Application of a Vector Error Correction. Journal of Financial Research, 18(2), 223-237.
 • Mutan, O. C., & Çanakçı, E. (2007). Makroekonomik Göstergelerin Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki Etkileri. Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu.Oriwo, E. A. (2010). The Relationship between Macroeconomic Variables and Stock Market Performance in Kenya. University of Nairobi.
 • Oskenbayev, Y., Yilmaz, M., & Chagirov, D. (2011). The Impact of Macroeconomic Indicators on Stock Exchange Performance in Kazakhstan. African Journal of Business Management, 5(2985-2991).
 • Pesaran, M., Shin, Y., & Smith, R. (2001). Bound Testing Approaches to Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.
 • Robert F, E., & Granger, C. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 251-276.
 • Savasa, B., & Samiloglub, F. (2010). The Impact of Macroeconomic Variables on Stock Returns in Turkey: An ARDL Bounds Testing Approach. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, C X II, S I.
 • Shah, A., Kouser, R., Aamir, M., & Saba, I. (2012). Empirical Analysis of Long and Short Run Relationship Among Macroeconomic Variables and Karachi Stock Market: An Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) Approach. Pakistan Journal of Social Sciences, 32(12), 323-338.
 • Shahbaz, M., Ahmed, N., & Ali, L. (2008). Stock Market Development and Economic Growth: ARDL Causality in Pakistan. International Research Journal of Finance and Economics, 14.
 • Sirucek, M. (2012). Macroeconomic Variables and Stock Market: US Review. MRPA(39094).
 • Temurlenk, M. S., & Oltulular, S. (2007). Türkiye'nin Temel Makro Ekonomik Değişkenlerinin Bütünleşme Dereceleri Üzerine Bir Araştırma. 8.Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, (s. 4). Malatya.
 • Yayla, N., Ceylan, R., & Çeviş, İ. (2017). Türkiye'de Hisse Senetleri Piyasası ile Ekonomik Büyüme İlişkisine ARDL Yaklaşımı. Social Sciences, 12(4), 185-198.
 • Yusof, R. M., & Majid, M. S. (2007). Macroeconomic Variables and Stock Returns in Malaysia: An Application of the ARDL Bound Testing Approach. Savings and Development, 31(4), 449-469.
 • Zivot, E., & Andrews, D. (1992). Further Evidence On The Great Crash, The Oil Price Shock, and The Unit Root Hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Research Article
Authors

Author: Enes Can UZUNEL (Primary Author)
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Emir Talha GÜVEN

Dates

Publication Date : August 28, 2019

Bibtex @research article { pjess519942, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, issn = {}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale Üniversitesi İİBF Denizli}, publisher = {Pamukkale University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {19 - 36}, doi = {10.34232/pjess.519942}, title = {BİST-100 Endeksi ile Çeşitli Makroekonomik Değişkenler Arasındaki Uzun Dönemli İlişkinin ARDL Yaklaşımı ile Analizi}, key = {cite}, author = {Uzunel, Enes Can and Güven, Emir Talha} }
APA Uzunel, E , Güven, E . (2019). BİST-100 Endeksi ile Çeşitli Makroekonomik Değişkenler Arasındaki Uzun Dönemli İlişkinin ARDL Yaklaşımı ile Analizi . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies , 6 (1) , 19-36 . DOI: 10.34232/pjess.519942
MLA Uzunel, E , Güven, E . "BİST-100 Endeksi ile Çeşitli Makroekonomik Değişkenler Arasındaki Uzun Dönemli İlişkinin ARDL Yaklaşımı ile Analizi" . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 6 (2019 ): 19-36 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pjess/issue/48361/519942>
Chicago Uzunel, E , Güven, E . "BİST-100 Endeksi ile Çeşitli Makroekonomik Değişkenler Arasındaki Uzun Dönemli İlişkinin ARDL Yaklaşımı ile Analizi". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 6 (2019 ): 19-36
RIS TY - JOUR T1 - BİST-100 Endeksi ile Çeşitli Makroekonomik Değişkenler Arasındaki Uzun Dönemli İlişkinin ARDL Yaklaşımı ile Analizi AU - Enes Can Uzunel , Emir Talha Güven Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.34232/pjess.519942 DO - 10.34232/pjess.519942 T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 36 VL - 6 IS - 1 SN - -2148-8703 M3 - doi: 10.34232/pjess.519942 UR - https://doi.org/10.34232/pjess.519942 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies BİST-100 Endeksi ile Çeşitli Makroekonomik Değişkenler Arasındaki Uzun Dönemli İlişkinin ARDL Yaklaşımı ile Analizi %A Enes Can Uzunel , Emir Talha Güven %T BİST-100 Endeksi ile Çeşitli Makroekonomik Değişkenler Arasındaki Uzun Dönemli İlişkinin ARDL Yaklaşımı ile Analizi %D 2019 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 6 %N 1 %R doi: 10.34232/pjess.519942 %U 10.34232/pjess.519942
ISNAD Uzunel, Enes Can , Güven, Emir Talha . "BİST-100 Endeksi ile Çeşitli Makroekonomik Değişkenler Arasındaki Uzun Dönemli İlişkinin ARDL Yaklaşımı ile Analizi". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 6 / 1 (August 2019): 19-36 . https://doi.org/10.34232/pjess.519942
AMA Uzunel E , Güven E . BİST-100 Endeksi ile Çeşitli Makroekonomik Değişkenler Arasındaki Uzun Dönemli İlişkinin ARDL Yaklaşımı ile Analizi. pjess. 2019; 6(1): 19-36.
Vancouver Uzunel E , Güven E . BİST-100 Endeksi ile Çeşitli Makroekonomik Değişkenler Arasındaki Uzun Dönemli İlişkinin ARDL Yaklaşımı ile Analizi. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies. 2019; 6(1): 19-36.
IEEE E. Uzunel and E. Güven , "BİST-100 Endeksi ile Çeşitli Makroekonomik Değişkenler Arasındaki Uzun Dönemli İlişkinin ARDL Yaklaşımı ile Analizi", Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, vol. 6, no. 1, pp. 19-36, Aug. 2019, doi:10.34232/pjess.519942