Issue: 20, 12/7/21

Year: 2021
Prof. Dr. Belma OĞUL İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5042-6953
Aesthetics, Philosophy of Art, Sociology, Creative Arts and Writing, Musicology and Ethnomusicology, Dance and Choreography, Folk Dances
Burcu YILDIZ ATAS İstanbul Teknik Üniversiteis
Anthropology of Music, Musicology and Ethnomusicology
Assoc. Prof. Dr. Eray CÖMERT İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI, MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ 0000-0002-8052-8192
Musicology and Ethnomusicology
Prof. Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU SARI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI
Musicology and Ethnomusicology
Creative Arts and Writing
Prof. Dr. Ozan BAYSAL Istanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü 0000-0002-7271-9095
Music, Interpretation in Western Classical Music, Theories of Music, Musicology and Ethnomusicology, Composition in Turkish Classical Music
Dr. Instructor Dilhan YAVUZ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ, MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI 0000-0001-7182-3926
Sociology of Music, Music, Composition in Western Classical Music, Musicology and Ethnomusicology, Music (Other)
Dr. Instructor Serkan ŞENER İstanbul Teknik Üniversitesi
Anthropology of Music, Sociology of Music, Music, Music Education, Musicology and Ethnomusicology, Composition in Turkish Folk Music
Assoc. Prof. Dr. Gonca GİRGİN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI 0000-0003-3076-6763
Arts and Cultural Policy, Musicology and Ethnomusicology, Folk Dances

Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, müzik ve dans alanlarında uluslararası yayın standartlarına uygun çalışmalar yayımlayarak bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, Porte Akademik gerek müziği merkeze alan ve gerekse müzikle ilişkili alanlarda hazırlanmış özgün çalışmaları yayımlamaktadır.

Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi’nde, müzikoloji ve koreolojinin alt dallarında disiplinlerarası bir yaklaşımla kaleme alınmış araştırma makaleleri ile çeviri ve kitap incelemesi türlerinde hazırlanan özgün ve nitelikli çalışmalar yayımlanmaktadır.

Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi’ne gönderilecek makaleler, başvuru öncesinde Makale Şablonu’na uyarlanmalı ve aşağıdaki kurallara uygunluğu gözden geçirilmelidir.

1. Makale Şablonu’na uygun olarak hazırlanmış yazılarda yazar, kurum, telefon numarası, adres, e-posta adresi, ORCID gibi yazar(lar)ın kimlik ve iletişim bilgilerini açığa çıkaran ifadelere kesinlikle yer verilmemelidir.

2. Makale Şablonu’na göre hazırlanan metin dosyasının ismi makale başlığının ilk 4 kelimesi ve başvuru tarihini içerecek şekilde düzenlenmelidir.

3. Makale Şablonu’na uygun olarak hazırlanmış yazılarda, başlıkların aşağıdaki biçimsel özellikleri taşıması gerekmektedir:

a. Makale başlığı 14 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tüm kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde ve kalın (bold) olarak yazılmalı; tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak sola hizalanmalı, paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Türkçe başlığın altında, başlığın İngilizce çevirisi yer almalı ve bu başlıkta da 11 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tüm kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde ve kalın (bold) olarak yazılmalı; tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak sola hizalanmalı, paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

b. Birinci derece başlıklar 12 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılarak büyük harflerle ve kalın (bold) olarak yazılmalı; tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak sola yaslı olarak hizalanmalı, paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Başlıktan önce makale şablonunda belirtilen formatta düzey numarası yazılmalıdır.

c. İkinci derece başlıklar 12 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılarak tüm kelimelerin ilk harfi büyük olacak şekilde ve kalın (bold) olarak yazılmalı; tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak sola yaslı olarak hizalanmalı, paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Başlıktan önce makale şablonunda belirtilen formatta düzey numarası yazılmalıdır.

d. Üçüncü derece başlıklar 12 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde ve kalın (bold) olarak yazılmalı; tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak sola yaslı olarak hizalanmalı, paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Başlıktan önce makale şablonunda belirtilen formatta düzey numarası yazılmalıdır.

e. Makalede dördüncü derece başlık kullanılmamalıdır. Ancak, çok gerekli hallerde, 12 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde ve italik olarak yazılmalı [kalın (bold) olarak yazılmamalı]; tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak sola yaslı olarak hizalanmalı, paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Dördüncü derece başlık kullanılıyorsa, başlıktan önce makale şablonunda belirtilen formatta düzey numarası yazılmalıdır.

4. Türkçe yazılan makalelerde yazar isminden sonra Özet şeklinde özet başlığı yer almalıdır. Özet başlığı 10 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yalnızca kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde ve kalın (bold) olarak yazılmalı; tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Türkçe özetin ardından Abstract başlığı altında, özetin İngilizce çevirisi yer almalı ve özetle aynı biçimsel özellikleri taşımalıdır.

5. Ana metin bölümünde 12 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılmalı; paragraflar tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak iki yana yaslı olarak hizalanmalı, paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

6. Dipnotlar, metnin edebî ve anlamsal bütünlüğünü sağlamak amacıyla, sadece ek bilgi vermek ve ana metne dahil edilemeyen açıklamalarda bulunmak üzere kullanılmalıdır. Dipnotlar sayfanın altında yer almalıdır. Makalede son not kullanılmamalıdır. Dipnotlar hazırlanırken 10 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılmalı; paragraflar tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak iki yana yaslı olarak hizalanmalı, paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

7. 4 satırdan daha uzun alıntılar ana metinden ayrı olarak yazılmalı, alıntılanan metinler soldan 1,25 cm girinti bırakılarak hazırlanmalıdır. Alıntı metninde 10 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılmalı; paragraflar tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak iki yana yaslı olarak hizalanmalı, paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

8. Alıntılar dışında, çalışmadaki hiçbir paragrafın ilk satırı soldan girintili olarak verilmemelidir.

9. Çalışmanın hiçbir bölümünde boşluk karakteri (space) veya TAB tuşu ile metin kaydırması yapılmamalıdır. Gerekli hallerde Microsoft Word’ün Giriş menüsünde yer alan ¶ (karakter) işareti yardımıyla metindeki gereksiz boşluklar gözden geçirilmelidir.

10. Metnin hiçbir bölümünde, paragraflar arasında klavye kullanılarak (enter tuşu ile) boşluk bırakılmamalı, boşluklar yazım kurallarında açıklandığı şekliyle ayarlanmalıdır.

11. Makalede yer verilen fotoğraf, resim, şekil, çizelge, tablo gibi görsellerin tamamı ortaya hizalanmalı ve görsellerin çözünürlüğü 200 dpi’dan az olmamalıdır. Görseller metin içerisinde kullanılması gereken yere yerleştirilmeli ve metnin ilgili kısmında görsele mutlaka atıfta bulunulmalıdır. Ayrıca görseller metin içerisindeki sıralamasına göre numaralandırılarak makaleyle birlikte ayrı bir dosya içerisinde teslim edilmelidir.

12. Fotoğraf, resim, şekil, çizelge, tablo gibi görsellerin tamamına metin içerisinde atıfta bulunulmalıdır. Görseller Şekil 1: (İng. Figure 1:), çizelge ve tablolar Tablo 1: (İng. Table 1:) olarak adlandırılmalı ve açıklamaları yapılmalıdır. Fotoğraf, resim, şekil, çizelge, tablo gibi görsellere ait açıklama yazıları görselin altına yazılmalıdır. Bu türden açıklama yazıları ile çizelge ve tablo içlerinin yazımında 10 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılmalı; paragraflar tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak ortaya hizalanmalı ve paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

13. Kaynakça, Kaynaklar (References) başlığıyla makalenin sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.

14. Kaynakça yazımında ve metin içi alıntılarda American Psychological Association tarafından hazırlanan APA Style (7th edition) referans sistemi kullanılmalıdır. Referans örnekleri için bakınız.

15. Çalışmada kullanılan ekler, Kaynaklar’dan sonra Ekler başlığı altında numaralandırılarak makale şablonunda belirtilen formatta yer almalıdır.

16. Çalışmada Ek verilmiyorsa, Extended Abstract başlığı altında hazırlanan ve 750-1000 kelimeden oluşan genişletilmiş İngilizce özet Kaynaklar’dan hemen sonra yer almalıdır. Genişletilmiş İngilizce özet metni 10 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, iki yana yaslı biçimde hizalanmalı, metne herhangi bir girinti verilmeden yazılmalı ve paragraf öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

17. Genişletilmiş İngilizce özet başlığı Extended Abstract biçiminde, 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tüm kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde ve kalın (bold) olarak yazılmalı; tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak sola hizalanmalı, paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

18. Extended Abstract’ın ardından makale başlığının İngilizce çevirisi verilmeli, 10 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tüm kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde ve kalın (bold) olarak yazılmalı; tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak iki yana yaslı biçimde hizalanmalı, paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

19. Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, makalelerde aşağıdaki başlık sıralamasının uygulanmasını ve başvurudan önce makalelerin bu sıralamaya uygunluğunun kontrol edilmesini tavsiye etmektedir.

a. Türkçe başlık

b. Özet

c. Anahtar Kelimeler

d. İngilizce başlık

e. İngilizce özet (Abstract)

f. İngilizce anahtar kelimeler (Keywords)

g. Metin başlıkları

h. Sonuç

i. Kaynaklar

j. Ekler (varsa)

k. Extended Abstract

Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, yayın etiği konusunda kabul gören en yüksek standartlara bağlı olmayı kabul etmektedir. Bu amaçla dergi, Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkeleri’ni benimsemektedir.

Dergi editörlerinin, hakemlerinin ve yazarlarının Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayımlanan “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “Best Practice Guidelines for Journal Editors” rehberlerine uygun olarak hazırlanan aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmaları beklenmektedir:

Editörlere Yönelik Etik Sorumluluklar

Editör dergide yayımlanan her makaleden sorumludur. Yayınladıkları materyalin kalitesini sağlamak ve yayınlanmış kaydın bütünlüğünü korumak durumundadır. Bu kapsamda editör:

 • Yalnızca akademik olarak karar verir ve verilen bu kararlar ile ilgili tam sorumluluk alır.
 • Çalışmaların adil ve tarafsız şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla düşünce özgürlüğü ilkesine uygun hareket etmeye özen gösterir.
 • İş süreçlerini fikri mülkiyet haklarına ve etik standartlara uygun yürütür.
 • Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf eder ve sürekli olarak derginin gelişimini sağlamaya çalışır.
 • Yazarların ve hakemlerin gizliliğini korur ve hakem sürecini de buna uygun yönetir.
 • Derginin süreçlerinin geliştirilmesi konusunda yazar, okuyucu ve hakem kurulu üyelerinin görüşlerini dikkate alır.
 • Hakemlik ve yayıncılıkla ilgili araştırmaları takip eder ve yeni bilgiler ışığında derginin süreçlerini gözden geçirir.
 • Editörler, yayınlanan çalışmaların özgün olmasına dikkat eder. Çalışmanın okuyucu, araştırmacı ve uygulama yapan kişilere bilimsel katkı sağlamasına özen gösterir.
 • Editörler tüm paydaşlardan gelen geri bildirimleri dikkate alır, açıklayıcı ve bilgilendirici geri dönüş sağlamak için çaba sarf eder.
 • Editörler, tüm çalışmaların uygun nitelikli hakemler tarafından incelenmesi konusunda özen gösterir.
 • Kabul, değerlendirme ve yayın süreçlerine dair yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçebilmek için, yazar ve hakemlerle sürekli iletişim ve işbirliği halinde bulunur.
 • Hakem atamaları sırasında, yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığı editörler tarafından gözetilir.
 • Değerlendirme işlemi, Çift Taraflı Kör Hakemlik yöntemiyle yürütüldüğü için hakemlerin kimlik bilgileri gizli tutulur. Her sayının hakem listesi ilgili sayıda duyurulur.
 • Hakemler çalışmayı değerlendirirken tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dil kullanılması konusunda teşvik edilir.
 • Hakem havuzunun mesleki açıdan donanımlı ve yetkin isimlerden oluşması için sürekli olarak güncellenme çalışmaları yapılır. Yardımcı disiplinlerden hakemlerin değerlendirme süreçlerine katılması için çaba gösterilir.
 • Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmelerle ilgili önlemler alınır.
 • Editör her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirmesini sağlar.
 • Editör/Editör Kurulu çalışmayı değerlendiren hakemlerin benzer ve karşıt görüşleri üzerinden bir karar verebilir. Bu hususta kabul veya ret veren hakemlerin sayısına değil, hakemlerin veya yazarların argümanlarının güçlülüğüne bakar. Editör/Editör Kurulu, değerlendirme soruları evet, hayır şeklinde cevaplanmış raporlardan ziyade güçlü, gerekçeleri sunulmuş önerme içeren raporları dikkate alır.
 • Hakem bir çalışma yayımlandıktan sonra kendi görüşlerinin çalışmada tamamen yansıtılmadığını görebilir. Diğer hakemlerin farklı görüşte bulunmaları, Editör/Editör Kurulu'nun da bu görüşleri dikkate almış olması mümkündür. Bu durumda çalışmayı değerlendiren hakemin talebi doğrultusunda diğer hakemlerin görüşleri Editör Kurulu'nun uygun görmesi halinde kendisine gönderilebilir. Hakemlerin önerilerine göre Editör/Editör Kurulu, çalışmayı yayımlayabilir, kısmi ve önemli düzeyde değişiklik ve geliştirme yapılmış çalışmayı yayıma kabul edebilir, yazar(lar)dan hakem görüşlerine uygun olarak çalışmasını düzenlemesini isteyip yeni bir değerlendirme süreci başlatabilir veya çalışmayı tümüyle reddedebilir.
 • Editör, kişisel veri içeren çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası olmadığı sürece çalışmayı reddeder. Ayrıca, yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.
 • Editör, değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamaya özen gösterir. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.
 • Editör, yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür.
 • Editör, dergide yayınlanan eserlere ilişkin eleştirileri dikkate alır ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemeye çaba gösterir.

Hakemlere Yönelik Etik Sorumluluklar

Yayınlanmak üzere Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makaleler amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkelerinin uygunluğu bakımından editoryal süreçten geçirilir ve yayınlanabilecek durumda olan yazılar Çift Taraflı Kör Hakemlik uygulaması nedeniyle 2 farklı hakeme gönderilir.

Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olmasını beklemektedir:

 • Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.
 • Hakemlik yapanlar mutlaka görüş bildirdikleri konunun uzmanı olmalı, konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip değillerse hakemlik teklifini geri çevirmelidirler.
 • Hakemler araştırmayla veya yazarlarla çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır. Hakemler kendilerine tanımlanan makalelerde çıkar çatışması olduğunu tespit ederlerse, durumu sayı editörüne bildirmeli ve hakemlikten çekilmelidirler.
 • Gizlilik ilkesi gereği hakemler inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir.
 • Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
 • Eğitici ve öğretici olma sorumluluklarının bir gereği olarak, hakemler yazarlara yol göstermeli, kırıcı ve onur zedeleyici yorumlardan, yazarın/yazarların yetersizlikleri ile ilgili ifadelerden kaçınmalıdır.
 • Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklar çerçevesinde gerçekleştirmelidir.

Yazarlara Yönelik Etik Sorumluluklar

 • Yayınlanmak amacıyla gönderilen makaleler bilimsel yayın etiğine (intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayın, dilimleme, haksız yazarlık, destekleyen kuruluşu belirtmemek, hayvanlar üzerindeki çalışmalarda etik kurallara uymamak vb.) aykırı olmamalıdır.
 • Yazar(lar) gönderdikleri çalışmaların araştırma sürecini etik kurallara ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütmüş olmalıdır. Makaleler belirtilen çalışma alanlarına uygun özgün çalışmalar olmalıdır.
 • Yazar(lar) gönderdikleri makalelerde etik kurul kararı gerektiren araştırma sonuçlarının yer alması durumunda, etik kurul karar bilgilerini (kurul adı, tarihi, numarası vd.) makalede belirtmelidir.
 • Makale araştırma sürecinde başka çalışmalardan doğrudan alıntı yapılması durumunda yazara atıf verilmelidir.
 • Kaynakça listesi eksiksiz olmalı ve alıntı yapılan kaynaklar mutlaka belirtilmelidir.
 • Çok yazarlı çalışmalarda yazarlar yayınlarının içeriği ile ilgili ortak sorumluluk almalıdır. Yazarlar, yöntem ve bulguların doğru bir şekilde raporlandığından emin olmak için yayınlarını her aşamada kontrol etmelidir.
 • Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Yazar(lar) kullandığı araştırma yöntemlerini tanımlamalı, bulgularını açık ve net bir şekilde sunmalıdır.
 • Yazar(lar) eserin özgün olduğunu ve herhangi bir dilde, başka bir yerde yayınlanmadığını taahhüt etmelidir.
 • Eğer araştırma bulguları daha önce yayınlanmışsa ya da başka bir yerde yayınlanmak üzere farklı bir dergiye gönderilmişse, sayı editörü makale gönderim sürecinde mutlaka bilgilendirilmelidir. Yazar(lar), ilgili yayınların kopyalarını veya diğer dergilere sunulan eserlerin kopyalarını sunmalıdır.
 • Tek bir araştırma projesinden kaynaklanan çoklu yayınlar açıkça belirtilmeli ve birincil yayına atıfta bulunulmalıdır.
 • Değerlendirme süreçleri çerçevesinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir. Böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri sayı editörüne ve dergi kurullarına sunmaya hazır olmalıdır.
 • Yazar(lar), kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduğunu veya deneklere yönelik izin prosedürlerini gerçekleştirdiğini gösteren belgeye/belgelere sahip olmalıdır.
 • Yazar(lar), çalışmada ortaya koyulan bulguların başkaları tarafından doğrulanabilmesi için yöntemlerini açık ve net bir şekilde tanımlamalıdır.
 • Yazar(lar) çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir.
 • Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle iş birliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • Çok yazarlı çalışmalarda tüm yazarlar listelenmeli, yazar isimleri makale gönderimi sırasında telif hakkı anlaşması formuna işlenmelidir.
 • Çok yazarlı çalışmalarda makale değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi sırasında yazarlar arasından bir sorumlu yazar seçilmeli, sayı editörü ile iletişimi sorumlu yazar üstlenmelidir.
 • Değerlendirme süreci başlamış bir çalışma için yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.
 • Makalede yapılan değişiklik ve düzenlemeler tüm yazarlara iletilmelidir. Bu işlem “Sorumlu Yazar”ın sorumluluğundadır.
 • Çok yazarlı çalışmalarda, yazarların araştırmanın ve raporlamanın bütünlüğü konusunda ortak sorumluluk alması beklenir. Bununla birlikte, eğer yazarlar araştırmanın sadece belirli yönleri ve raporları için sorumluluk alırsa, bunun yayında belirtilmesi gerekir.
 • Hakem süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi Yazım Kuralları sayfasında belirtilmiştir. Yazarlar makale gönderirken bu kuralları kabul etmiş sayılırlar.
 • Yazar(lar) değerlendirme sürecinde iş birliği yapmalı, hakem ve editör taleplerine zamanında ve doğru yanıt vermelidir.
 • Yazar(lar), çalışmalarını değerlendirme sürecinde geri çekmek istemesi durumunda editöre bilgi vermelidir.
 • Yazar(lar), araştırma başlamadan önce uygun onay, lisans veya kayıtları almak ve başvuru sırasında raporda detaylar verilmelidir (örneğin, Kurumsal İnceleme Kurulu, Araştırma Etik Kurulu onayı, hayvan kullanımına ilişkin ulusal lisans yetkilileri).
 • Editörler tarafından talep edilmesi halinde, yazarlar rapor edilen araştırmanın uygun onayı aldığını ve etik olarak yerine getirildiğini gösteren kanıtlar sağlamalıdır (örneğin onayların kopyaları, lisanslar, katılımcı onay formları).

Telif Hakkı

Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) uyarınca lisanslanmıştır. Kullanıcılar bu lisans kapsamında, ticari amaç dışında, yayıncısının ya da yazar(lar)ının iznine ihtiyaç duymaksızın dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilirler.

İntihal Denetimi

Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makalelerin hakem değerlendirmesi tamamlanmasından sonra, intihal tespit yazılımları yoluyla elektronik ortamda bir rapor hazırlanır. Yazar(lar), dergiye makale göndererek intihal raporu alınmasını ve bu konuda ayrıca bir bildirimde bulunulmayacağını kabul etmiş sayılır. Bu rapor sonucuna göre benzerlik oranının %20’nin altında olması beklenir. Bu oranın üzerinde benzerlik tespit edilen makaleler hakkında herhangi bir işlem yapılmaz ve durum yazara/yazarlara bildirilerek intihal oranının düşürülmesi talep edilir. İntihal oranı %20’nin altına düşürülmeyen makaleler editör kararıyla yayın listesinden çıkarılır.

Ücret Politikası

Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, açık erişim yaklaşımını benimsemektedir. Bu nedenle, yazarlardan makale süreçlerinin yürütülmesi ve yayını için işlem ücreti, gönderim ücreti, yayın ücreti gibi adlar altında hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Açık Erişim Politikası

Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, açık erişimli bir dergi olduğunu ve derginin tüm içeriğinin açık erişimle ücretsiz olarak sunulacağını taahhüt etmektedir. Dergi bu konuda Budapest Open Access Inıtıatıve (BOAI) tarafından ilan edilen açık erişim ilkelerini benimsemektedir. Ayrıca açık erişimli olarak yayımlanan tüm makaleler, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) uyarınca lisanslıdır. Makalelere erişen tüm okurlar, ticari amaç dışında, yayıncısının ya da yazar(lar)ının iznine ihtiyaç duymaksızın dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilirler.

Yayın İlkeleri

Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, yılda 2 defa Aralık ve Haziran aylarında online (çevrimiçi) olarak yayımlanan, bilimsel nitelikli, uluslararası, hakemli ve açık erişimli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Müzikoloji, etnomüzikoloji, tarihsel müzikoloji, müzik eğitimi, müzik teorisi, müzik teknolojileri, dans, koreoloji, etnokoreoloji ve dans tarihi gibi çalışma alanlarının yanı sıra disiplinler arası yaklaşımla müzik ve dans araştırmalarına katkıda bulunan araştırma makalesi, bibliyografi, monografi, derleme, çeviri ve editoryal türlerinde, uluslararası yayın standartlarına uygun yüksek kalitede makaleler yayımlayarak bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazıların orijinal olması, daha önce başka bir yayın organında yayınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir. Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan ve her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilmektedir.

Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler dergide belirtilen yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanarak kaynakçalar dâhil eksiksiz olarak gönderilmelidir.

Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında yer almamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilebilir. Yazarlar başvuru sırasında bu durumu bildirilmek zorundadır ve bu durumdaki makalelerin kabulü ve yayını ile ilgili karar editör tarafından alınır.

Dergiye gönderilen çalışmaların bilimsel ilkeler doğrultusunda yazılmış olması, alana katkıda bulunacak nitelikte olması, alandaki önemli kaynakları referans göstermesi, insan hak ve özgürlüklerini ihlal edecek ifadeler içermemesi, anlaşılır bir dile sahip olması beklenir.

İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık, inkar edilen yazarlık, veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi gibi davranışlar tespit edilen, etik standartlara uygun olmayan ve uygunluğu konusunda şüphe duyulan tüm makaleler yayından çıkarılır. Yayından sonra etik kural ihlali tespit edilen makaleler de buna dahildir.

Dergide yayımlanan yazılar için yazarlara herhangi bir ücret ödenmemektedir. Ayrıca açık erişim yaklaşımı benimsendiği için yazarlardan makale süreçlerinin yürütülmesi ve yayını için işlem ücreti, gönderim ücreti, yayın ücreti gibi adlar altında hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makalelerin hakem değerlendirmesi tamamlanmasından sonra, intihal tespit yazılımları yoluyla elektronik ortamda bir rapor hazırlanır. Bu rapor sonucuna göre benzerlik oranı %20’den daha fazla olan makaleler için yayın kararı verilemez.

Başvuru

Makale gönderimi yalnızca online olarak https://dergipark.org.tr/porteakademik adresinden erişilen https://dergipark.org.tr/tr/login üzerinden yapılmaktadır. Postayla ya da e-posta ile gönderilen makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.

Başvuru sırasında makale metnine ilave olarak Kapak Sayfası, ıslak imzalı Telif Hakkı Anlaşması Formu ve varsa Etik Kurul Raporu sisteme yüklenmelidir. Bunlardan herhangi birinde eksiklik olduğunda ön değerlendirme süreci başlatılmaz ve eksikliklerin giderilmesi için yazara bilgi verilir. Eksikler giderildiğinde süreç başlatılır ve sorumlu yazar sürecin aşamaları konusunda bilgilendirilir.

Makaleler, Makale Şablonu kullanılarak hazırlanmalı ve metinde ve dosya isminde yazar ismi ya da yazar(lar)ın kimliğini açığa çıkarabilecek herhangi bir bilgi (kurum ismi, e-posta adresi, araştırmacı kimliği, telefon numarası gibi) yer almamalıdır. Makale Şablonu’nda yer almayan ya da yeterince açık olmayan konular için Yazım Kuralları gözden geçirilmeli, bu da yeterli görülmezse sayı editörünün görüşü alınmalıdır.

Kapak Sayfası, makaleye ve yazar(lar)a ilişkin iletişim bilgilerinin yanı sıra finansal destek, çıkar çatışması, etik kurul bilgileri ve teşekkür edilmesi gerekenlerle ilgili beyanı içerir. Gönderilmeden önce bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

Telif Hakkı Anlaşması Formu, sorumlu yazar tarafından doldurularak, ıslak imzalı bir biçimde taranarak sisteme yüklenmelidir. Formda verilen yazar listesi, sorumlu yazardan başlamak üzere, makaledeki katkı düzeyine göre sıralanarak doldurulmalı ve her bir yazar tarafından imzalanmalıdır.

Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makalelerde etik kurul kararı gerektiren araştırma verilerinin yer alması durumunda, Etik Kurul Raporu’nun önceden alınması ve raporun taranarak başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru dışında, raporun değerlendirmenin herhangi bir aşamasında gönderilmesine ilişkin talepler kabul edilmeyecektir. Bu konudaki sorumluluk tümüyle yazar(lar)a aittir. Etik Kurul Raporu gerektiren çalışmalarda, makalenin yöntem kısmında etik kurul karar bilgilerine (kurul adı, tarihi, karar sayısı) atıfta bulunulmalıdır. Etik kurul izni gerektiren çalışmaların nitelikleri konusunda ULAKBİM TR Dizin web sitesinde yer alan tanımlamalar dikkate alınmaktadır.

Ön Değerlendirme Süreci

Gönderilen çalışmalar öncelikle derginin amaç ve kapsamına, yayın ilkelerine, etik ilkelere ve yayın politikalarına uygunluğu açısından değerlendirilir. Bu aşamada makalenin yazılış amacı, kapsamı, çalışmada kullanılan yöntem, dil ve yazım kuralları açısından editör sürecinden geçirilir. Ön değerlendirme sonucunda yayımlanması uygun bulunan makaleler için hakem süreci başlatılır. Yayını uygun bulunmayan ve hakem süreci başlatılmayan makaleler yazarlarına gerekçe sunularak iade edilir.

Hakem Süreci

Dergiye gönderilen çalışmalar ön değerlendirmeden geçirildikten sonra Çift Taraflı Kör Hakemlik yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilmek üzere en az 2 ulusal/uluslararası hakeme gönderilir. Makaleyi değerlendirmek üzere atanan hakemlerin farklı kurumlardan olmalarına ve makaleyi bilimsel açıdan değerlendirebilecek akademik ve bilimsel yetkinliğe sahip olmalarına dikkat edilir.

Hakem makaleyi değerlendiremeyecek ise, henüz hakemlik daveti aşamasında bu durumu dergi editörüne bildirerek sistem üzerinden hakemliği reddetmelidir. Hakem makaleyi değerlendirecek ise, makalenin tam metni ve makale değerlendirme formu hakem daveti kabul ettikten sonra hakem ile paylaşılır.

Hakemlere, hakemlik davetinin kabulü için 5 gün, makaleyi değerlendirmek için de azami 15 gün süre verilir ve hakemin daveti kabul ettiği gün itibariyle değerlendirme süreci başlatılır. Değerlendirme raporu belirlenen sürenin sonunda dergiye iletilmediğinde, hakemle iletişime geçilerek ek süre talebinde bulunup bulunmadığı sorulur. Benzer şekilde, değerlendirmenin uzaması durumunda hakemler ek süre talep edebilirler. Hakemlere verilecek ek süreler, belirlenen azami sürenin yarısından fazla olamaz. Böylece yazarın süre kaybına uğramasının önüne geçilebilir ve editöre yeni hakem tayini için yeterli süre sağlanmış olur. Belirlenen sürede ve verilen ek süre sonunda değerlendirmesini teslim etmeyen hakemin yerine, editör kararıyla yeni bir hakem atanabilir. Bu konudaki yetki ve sorumluluk tümüyle sayı editörüne aittir.

Hakemlerden yalnızca metin merkezli bir değerlendirme yapmaları beklenmektedir. Hakemler değerlendirmelerini editör tarafından gönderilen makale değerlendirme formu üzerinden yapmalıdır. Farklı herhangi bir platform üzerinden değerlendirme yapılamaz.

Değerlendirmeler hakem atamaları sırasında sistem tarafından gönderilen Makale Değerlendirme Formu doldurularak yapılır. Gerekli hallerde Makale Değerlendirme Formu'nu içeren Microsoft Word dokumanı veya PDF şeklinde sisteme yüklenerek de gönderilebilir. Hakemlerin herhangi bir değerlendirme dokümanı üzerinde, dosya adında ya da dosya etiketinde isimlerinin yer almadığından emin olmaları büyük önem taşır.

Eğitici ve öğretici olma sorumluluklarının bir gereği olarak, hakemler yazarlara yol göstermeli, kırıcı ve onur zedeleyici yorumlardan, yazarın/yazarların yetersizlikleri ile ilgili ifadelerden kaçınmalıdır.

Hakemden değerlendirme kriterlerine sadece evet veya hayır şeklinde cevap vermemesi, olumsuz görüşlerini detaylandırması, gerekçelerini belirtmesi beklenmektedir. Özellikle olumsuz görüş bildiren hakemlerin, değerlendirmeleriyle yazar(lar)a çalışmanın zayıf yönlerini ve ret gerekçelerini sunmaları beklenir.

Yayın kararı, hakemlerin talepleri doğrultusunda yazarların gerçekleştirdiği düzenlemelerin ve hakem sürecinin sonrasında baş editör tarafından verilir. İki hakemin de olumlu görüş bildirmesi, yayın kararı alınması konusunda doğrudan etkilidir. İki hakemin de olumsuz görüş bildirmesi durumunda ise, makale yayın listesinden çıkarılır. Hakemlerden birinin düzeltme istemesi durumunda yazı yazara iade edilir ve gerekli değişiklikleri yapması istenir. Değişiklik yapılan çalışma düzeltme kararı veren hakeme geri gönderilir ve hakemden gelen sonuca göre işleme tabi tutulur. Değerlendirme sürecinde hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir ve yazının yayımlanmasında üçüncü hakemin raporu belirleyici olur.

Hakemler hazırladıkları raporlarda, çalışmanın yayımlanması veya yayımlanmaması durumuyla ilgili kesin bir kanaat bildirebilirler. Fakat editör çalışmayı değerlendiren hakemlerin benzer ve karşıt görüşleri üzerinden bir karar verebilir. Editör bu hususta kabul veya ret veren hakemlerin sayısına değil, hakemlerin veya yazarların argümanlarının güçlülüğüne bakmaktadır. Editör değerlendirme soruları evet, hayır şeklinde cevaplanmış raporlardan ziyade güçlü, gerekçeleri sunulmuş önerme içeren raporları dikkate almaktadır.

Hakem bir çalışma yayımlandıktan sonra kendi görüşlerinin çalışmada tamamen yansıtılmadığını görebilir. Diğer hakemlerin farklı görüşte bulunmaları, Editör de bu görüşleri dikkate almış olması mümkündür. Bu durumda çalışmayı değerlendiren hakemin talebi doğrultusunda diğer hakemlerin görüşleri editörün uygun görmesi halinde kendisine gönderilebilir.

Hakemlerin önerilerine göre editör çalışmayı yayımlayabilir, kısmi ve önemli düzeyde değişiklik ve geliştirme yapılmış çalışmayı yayıma kabul edebilir, yazar(lar)dan hakem görüşlerine uygun olarak çalışmasını düzenlemesini isteyip yeni bir değerlendirme süreci başlatabilir ya da çalışmayı reddedebilir.

Hakem değerlendirmesinin ardından dijital ortamda doldurulan hakem raporları ve ekleri saklanmak üzere arşivlenir. Yayımlanmayan yazılar için yazarlara hakem raporları doğrultusunda gerekçeleri ile beraber bilgi verilir.

Yayın Süreci

Hakem süreci tamamlanan ve editoryal inceleme neticesinde yayın kararı verilen makaleler başvuru tarihleri dikkate alınarak sıralanır. Yayın kararının yanı sıra makalenin hangi sayıda yayımlanacağı yazar(lar)a bildirilir. Bu aşamada, yayına kabul edilen makaleler için yazar(lar)a kabul yazısı gönderilebilir. Makalenin yayını, yayın karar tarihini takip eden sayıda mizanpaj aşamasına geçilmiş olması ya da belirlenen makale limitinin dolması nedeniyle sonraki sayılara bırakılabilir. Yazar(lar)ın başvuru öncesinde bu durumu dikkate alması gerekir. Makale için yayın önceliği talep edilemeyeceği gibi, ortaya çıkabilecek aksaklıklarda da sorumluluk tümüyle yazar(lar)a aittir. Çeşitli nedenlerle yayın aciliyeti bulunan makaleler için başvuru öncesinde editör görüşü alınmalıdır. Aynı yazar(lar)ın bir sayıda iki makalesi birden yayımlanamaz. Böylesi durumlarda makaleler yayın karar tarihlerine göre sıralanır ve karar tarihi daha geç olan makale sonraki sayıda yayımlanabilir.

Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, açık erişim yaklaşımını benimsemektedir. Bu nedenle, yazarlardan makale süreçlerinin yürütülmesi ve yayını için işlem ücreti, gönderim ücreti, yayın ücreti gibi adlar altında hiçbir ücret talep edilmemektedir.