Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

PLASTİK – REKONSTRÜKTİF CERRAHİ HASTALARINDA BENLİK SAYGISI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

Year 2017, Volume 2, Issue 3, 223 - 231, 31.12.2017
https://doi.org/10.25279/sak.333062

Abstract

İnsan biyopsikososyal yönleriyle bütüncül olarak değerlendirilmelidir. İnsanı oluşturan parçalardan herhangi birinde ortaya çıkabilecek değişiklik bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan etkilenmesine sebep olabilir. Yüzyıllarca bireyler için fiziksel açıdan sağlıklı olmak ve güzellik oldukça önemli olmuştur. Bireyler kendi görünümlerinden memnun olmak, bozuk olan beden parçalarını yeniden şekillendirmek isteğiyle plastik-rekonstrüktif cerrahi birimlerine başvurmaktadırlar. Bu amaçla gelen hastaları psikolojik açıdan değerlendirmek, cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrasında desteklemek önem taşımaktadır. Beden bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişim bireyin beden algısında sorun oluşturabilir. Bu sebeple hemşirelerin hasta ile güven verici bir ilişki kurması ve bireyin kendini rahat ifade edebilmesini sağlaması en önemli unsurlardan birisidir. Hemşirelerin bu konularda hasta ve yakınlarına gerekli desteği verebilmesi için, psikososyal açıdan bilgi ve yeterliğe sahip olması ve aynı zamanda da bu yeterliği sürekli olarak geliştirme sorumluluğunu alması gerekmektedir.

References

 • Al- Ghazal S.K., Fallowfi eld L. & Blamey R.W. (1999). Does cosmetic outcome from treatment of primary breast cancer infl uence psychosocial morbidity? Eur J Surgical Oncology, 25, s.571-573.
 • Baider L., Andritsch E., Uziely B., Ever-Hadani P. & Goldzweig G., Hofmann G., Samonigg H.(2003). Do different cultural settings affect the psychological distress of women with breast cancer? A randomized study. European Journal of Cancer Care, 2, s.263–273
 • Birol L. (2002). Hemşirelik Süreci, 5.Basım, Etki Matbaacılık, İzmir.
 • Borah G., Rankin M. & Wey P. (1999). Psychological complication in 281 plastic surgery practices. Plast Recons Surg; 104, s.1241-1246.
 • Clark D.A., Cook A. & Snow D. (1998) Depressive symptom differences in hospitalized, medically ill, depressed psychiatric inpatients and nonmedical controls. J Abnorm Psychol, 107, s.38-48.
 • Elçioğlu Ö., Özkan N.A. & Çetin C. (2001). Etik Açıdan Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi, T Klin Tıp Etiği, 9, s.92-97.
 • Erdem M., Taşçı N. (2003). Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi, Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 51(2), s.171-176.
 • Georgiade, G.S. (1997). Plastic, maxillofacial and reconstructive surgery. (3th Edition). Baltimore: Williams & Wilkins, s.1189-1197.
 • Gülseren, Ş. (1997). Psikiyatri ve cerrahi, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi-II. A Çelikkol (Ed), İzmir, Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları 2(2), s.245-270.
 • Harcourt, D.M., Rumsey, N.J., Ambler, N.R., Cawthorn, S.J., Reid, C.D., Maddox, P.R., Kenealy, J.M., Rainsbury, R.M. & Umpleby H.C. (2003). The psychological eff ect of mastectomy with or without breast reconstruction: a prospective, multicenter study. Plast Reconstr Surg, 111, s.1060-1068.
 • Harputlu, D., Terzi, C., Eşrefgil, G., Uz S., Sökmen, S. & Füzün, M. (2007). Kolostomi ve İleostomili Bireylerde Benlik Saygısı, Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 17, s.178-185
 • Kulik, J.A., Shelby, D. & Cooper, R.N.C. (2000). The effects of fellow patients on the emotional well-being and satisfaction with care of postoperative cosmetic surgery patients. Plastic and Reconstructive Surgery, 106, s.1407-1414.
 • Küçükkaya, G.P. (2011). Estetik Cerrahinin Psikososyal Etkileri ve Hemşirelik Girişimi, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 3.
 • Öngören, B. (2015). Sosyolojik açıdan sağlıklı beden imgesi. Sosyal ve beşeri bilimler araştırmaları dergisi, (34), s.25-45.
 • Özkan, S. (2001). Genel Tıpta Depresyon. Hipokrat Dergisi, 10: s.79-83.
 • Öztürk, E., Öztaş, D. (2012). Transkültürel hemşirelik. Journal of Life Sciences, 1(1), s.293-300.
 • Parker, P.A., Davison, B.J., Tishelman, C. & Brundage, M.D. ( 2005). What do we know about facilitating patient communication in the cancer care setting?. Psycho-Oncology 14, s.848-858.
 • Pasnau, R.O., Fawzy, F.I., Skotzko, C.E, Strouse, T.B., Wellisch, D.K. & Hoffman A.K. Surgery and surgical subspecialties, The American Psychiatric Press Textbook of Consultation-Liaison Psychiatry. JR Rundell, MG Wise (Ed), Washington DC., American Psychiatric Press Inc., s.608-639.
 • Rankin, M., Borah, G. (2006). Psychological complications: National plastic surgical nursing survey. Plastic Surgical Nursing 26(4), s.178-183.
 • Rankin, M., Mayers, P.M. (2008). Core curriculum for plastic surgical nursing: Psychosocial care of the plastic surgical patient. Plastic Surgical Nursing, 28(1), s.12-24.
 • Sarwer, D. B., Pruzinsky, T., Cash, T. F., Goldwyn, R. M., Persing, J. A., & Whitaker, L. A. (2006). Psychological aspects of reconstructive and cosmetic plastic surgery: clinical, empirical, and ethical perspectives Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, s.267-283.
 • Storch, J. E., Rice, J. (2008). Reconstructive plastic surgical nursing: Clinical management and wound care. John Wiley & Sons. Melbourne, Australia.
 • Şen, Z., Ersoy, A., Serel, S., Emiroğlu, M., Gültan, S. & Soykan, A. (2003). Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Girişimlerinin Psikiyatrik Yönleri, Türk P.R.C Dergisi, Cilt:11, Sayı: 2.
 • Tözün, M. (2010). Benlik saygısı. Actual Medicine, s.52-57.
 • Üstündağ, H., Demir, N., Zengin, N. & Gül, A. (2007). Stomalı hastalarda beden imajı ve benlik saygısı. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 27(4), s.522-527.
 • Valente, S.M. (2009). Visual disfigurement and depression. Plastic Surgical Nursing 29(1), s.10-16.
 • Velioğlu, P., Pektekin, Ç. & Sanlı,T. (1992). Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler, AÖF Yayınları, s.61-66.
 • Yates, W.R. (2002). Epidemiology of psychiatric disorders in medically ill patients. Textbook of Consultation-Liaison Psychiatry, MG Wise, RJ Rundell (Ed), Washington DC, American Psychiatric Publishing, s.237-256.
 • Yeter, K., Savci, A., & Sayiner, F. D. (2009). Meme kanserinde rekonstrüktif cerrahinin ve hasta eğtiminin yaşam kalitesine etkisi. Meme Sagligi Dergisi/Journal of Breast Health, 5(2).

SELF-ESTEEM IN PLASTIC - RECONSTRUCTIVE SURGERY PATIENTS AND NURSING APPROACH

Year 2017, Volume 2, Issue 3, 223 - 231, 31.12.2017
https://doi.org/10.25279/sak.333062

Abstract

Human should be assessed holistically with biopsychosocial and social aspects . The change that can occur in any of the human-made parts may cause the individual to be affected physically, psychologically and socially. For centuries, being physically healthy and beauty for the person has become quite important. Individuals are resorting to plastic-reconstructive surgery units to be pleased with their appearance and to reshape broken body parts. It is important to assess the patients who come for this purpose psychologically and to support them before, during and after surgery. Any attempt that threatens the integrity of the body can create a problem in the individual's perception of the body. For this reason, it is one of the most important factors that nurses can establish a trusting relationship with the patient and enable the individual to express himself comfortably. Nurses need to have knowledge and competence in terms of psychosocial to provide necessary support to patients and their relatives for this issues and at the same time have to take the responsibility to continuously develop this competency.

References

 • Al- Ghazal S.K., Fallowfi eld L. & Blamey R.W. (1999). Does cosmetic outcome from treatment of primary breast cancer infl uence psychosocial morbidity? Eur J Surgical Oncology, 25, s.571-573.
 • Baider L., Andritsch E., Uziely B., Ever-Hadani P. & Goldzweig G., Hofmann G., Samonigg H.(2003). Do different cultural settings affect the psychological distress of women with breast cancer? A randomized study. European Journal of Cancer Care, 2, s.263–273
 • Birol L. (2002). Hemşirelik Süreci, 5.Basım, Etki Matbaacılık, İzmir.
 • Borah G., Rankin M. & Wey P. (1999). Psychological complication in 281 plastic surgery practices. Plast Recons Surg; 104, s.1241-1246.
 • Clark D.A., Cook A. & Snow D. (1998) Depressive symptom differences in hospitalized, medically ill, depressed psychiatric inpatients and nonmedical controls. J Abnorm Psychol, 107, s.38-48.
 • Elçioğlu Ö., Özkan N.A. & Çetin C. (2001). Etik Açıdan Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi, T Klin Tıp Etiği, 9, s.92-97.
 • Erdem M., Taşçı N. (2003). Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi, Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 51(2), s.171-176.
 • Georgiade, G.S. (1997). Plastic, maxillofacial and reconstructive surgery. (3th Edition). Baltimore: Williams & Wilkins, s.1189-1197.
 • Gülseren, Ş. (1997). Psikiyatri ve cerrahi, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi-II. A Çelikkol (Ed), İzmir, Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları 2(2), s.245-270.
 • Harcourt, D.M., Rumsey, N.J., Ambler, N.R., Cawthorn, S.J., Reid, C.D., Maddox, P.R., Kenealy, J.M., Rainsbury, R.M. & Umpleby H.C. (2003). The psychological eff ect of mastectomy with or without breast reconstruction: a prospective, multicenter study. Plast Reconstr Surg, 111, s.1060-1068.
 • Harputlu, D., Terzi, C., Eşrefgil, G., Uz S., Sökmen, S. & Füzün, M. (2007). Kolostomi ve İleostomili Bireylerde Benlik Saygısı, Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 17, s.178-185
 • Kulik, J.A., Shelby, D. & Cooper, R.N.C. (2000). The effects of fellow patients on the emotional well-being and satisfaction with care of postoperative cosmetic surgery patients. Plastic and Reconstructive Surgery, 106, s.1407-1414.
 • Küçükkaya, G.P. (2011). Estetik Cerrahinin Psikososyal Etkileri ve Hemşirelik Girişimi, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 3.
 • Öngören, B. (2015). Sosyolojik açıdan sağlıklı beden imgesi. Sosyal ve beşeri bilimler araştırmaları dergisi, (34), s.25-45.
 • Özkan, S. (2001). Genel Tıpta Depresyon. Hipokrat Dergisi, 10: s.79-83.
 • Öztürk, E., Öztaş, D. (2012). Transkültürel hemşirelik. Journal of Life Sciences, 1(1), s.293-300.
 • Parker, P.A., Davison, B.J., Tishelman, C. & Brundage, M.D. ( 2005). What do we know about facilitating patient communication in the cancer care setting?. Psycho-Oncology 14, s.848-858.
 • Pasnau, R.O., Fawzy, F.I., Skotzko, C.E, Strouse, T.B., Wellisch, D.K. & Hoffman A.K. Surgery and surgical subspecialties, The American Psychiatric Press Textbook of Consultation-Liaison Psychiatry. JR Rundell, MG Wise (Ed), Washington DC., American Psychiatric Press Inc., s.608-639.
 • Rankin, M., Borah, G. (2006). Psychological complications: National plastic surgical nursing survey. Plastic Surgical Nursing 26(4), s.178-183.
 • Rankin, M., Mayers, P.M. (2008). Core curriculum for plastic surgical nursing: Psychosocial care of the plastic surgical patient. Plastic Surgical Nursing, 28(1), s.12-24.
 • Sarwer, D. B., Pruzinsky, T., Cash, T. F., Goldwyn, R. M., Persing, J. A., & Whitaker, L. A. (2006). Psychological aspects of reconstructive and cosmetic plastic surgery: clinical, empirical, and ethical perspectives Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, s.267-283.
 • Storch, J. E., Rice, J. (2008). Reconstructive plastic surgical nursing: Clinical management and wound care. John Wiley & Sons. Melbourne, Australia.
 • Şen, Z., Ersoy, A., Serel, S., Emiroğlu, M., Gültan, S. & Soykan, A. (2003). Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Girişimlerinin Psikiyatrik Yönleri, Türk P.R.C Dergisi, Cilt:11, Sayı: 2.
 • Tözün, M. (2010). Benlik saygısı. Actual Medicine, s.52-57.
 • Üstündağ, H., Demir, N., Zengin, N. & Gül, A. (2007). Stomalı hastalarda beden imajı ve benlik saygısı. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 27(4), s.522-527.
 • Valente, S.M. (2009). Visual disfigurement and depression. Plastic Surgical Nursing 29(1), s.10-16.
 • Velioğlu, P., Pektekin, Ç. & Sanlı,T. (1992). Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler, AÖF Yayınları, s.61-66.
 • Yates, W.R. (2002). Epidemiology of psychiatric disorders in medically ill patients. Textbook of Consultation-Liaison Psychiatry, MG Wise, RJ Rundell (Ed), Washington DC, American Psychiatric Publishing, s.237-256.
 • Yeter, K., Savci, A., & Sayiner, F. D. (2009). Meme kanserinde rekonstrüktif cerrahinin ve hasta eğtiminin yaşam kalitesine etkisi. Meme Sagligi Dergisi/Journal of Breast Health, 5(2).

Details

Subjects Nursing
Journal Section reviews
Authors

Gülşah KÖRPE
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5192-7987
Türkiye

Publication Date December 31, 2017
Application Date August 7, 2017
Acceptance Date October 16, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 2, Issue 3

Cite

APA Körpe, G. (2017). PLASTİK – REKONSTRÜKTİF CERRAHİ HASTALARINDA BENLİK SAYGISI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI . Sağlık Akademisi Kastamonu , 2 (3) , 223-231 . DOI: 10.25279/sak.333062

Health Academy Kastamonu is included in the class of 1-b journals (journals scanned in international indexes other than SCI, SSCI, SCI-expanded, ESCI) according to UAK associate professorship criteria. HEALTH ACADEMY KASTAMONU Journal cover is registered by the Turkish Patent Institute.