Accepted Submissions

  • Link ideas of national identity and religious in the holy defense poem
    Seyyed Ali SERAJ , Ahmet YEŞİL May 11, 2020
  • MEZHEBĪ TEFSİRLERDE İMAN-AMEL İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BÜYÜK GÜNAH VE ŞEFAAT MESELELERİ (ZEMAḪŞERÎ, ṬABERSÎ, RĀZÎ ÖRNEĞİ)
    Mehmet BAĞIŞ , Abdulvasıf ERASLAN Jul 8, 2020
  • Yorumun Literal Anlamını Aşması: Sufi Te’vilde Anlam Genişlemesi, Cennet ve Nar (Cehennem) Örneği
    Ahmet GÜL Jul 20, 2020