Sağlık Bilimleri Yaşam Bilimleri ve Afet Yönetimi Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Archive Editorial Board Contact ... Login
Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Galip USTA |


Dergi Hakkında;

Bilimsel, hakemli ve açık erişimli bir dergi olan Sağlık Bilimleri, Yaşam Bilimleri ve Afet Yönetimi  Dergisi, Ekim ve Mart aylarında olmak üzere yılda 2 kez online olarak yayınlanmaktadır. 

Amaç ve Kapsam;

Derginin amacı; sağlık bilimleri, fen bilimleri, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri ile ilgili tüm konularda araştırma yapan bilim insanlarının çalışmalarını sunmak için nitelikli bilimsel yayın ortamını hazırlamak ve güncel bilgilerin bilim dünyasına aktarılmasına katkı sağlamaktır.

Sağlık Bilimleri, Yaşam Bilimleri ve Afet Yönetimi  Dergisinin kapsamı; afet yönetimi, afet tıbbı, acil tıp, adli tıp, hastane öncesi acil sağlık hizmetleri, acil hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, iç hastalıkları hemşireliği,  beslenme ve diyetetik ile  ilgili sağlık bilimleri alanı, iş sağlığı ve güvenliği, itfaiye ve sivil savunma hizmetleri, güvenlik hizmetleri, yönetim bilimleri ile sosyal, fen ve eğitim bilimleri konularında bilimsel içerikli araştırma yazıları, olgu sunumları, güncel derleme ve çeviri yazılarının yer aldığı multidisipliner bir yayın organıdır. 

Hakemlik Süreci;
Dergi, çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra en az 2 hakemin inceleme ve değerlendirmesinden geçirilmektedir. Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya derginin yazım kurallarına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmamaktadır.

Makale İşlem Ücreti;
Dergiye gönderilen çalışmalardan herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Abstracting/Indexing


Makale Gönderim Kuralları

Hazırlanmış çalışmalar Kapak ve tam metin şeklinde sisteme yüklenmelidir (Word ortamında hazırlanmış)

Kapak sayfasında; yazarların ünvanları adı-soyadı, çalıştığı kurum bilgisi, iletişim adresleri, çalışmanın daha önce bir yerde yayınlanmadığına dair bilgi notu (bildiri olarak sunulmuş ise hangi kongrede sunulduğuna dair açıklama yazısı, kongre kitapçığındaki özet sayfası ve kongre bilgileri) proje, tez vb. destek alıp almadığının belirtilmesi, sorumlu yazarın telefonu, e-mail adresi ve kurum bilgisi açık şekilde yazılmalıdır.

Tam metinde; özet ve metin içeriği gönderilmelidir (kaynaklar, tablo, şekil ve resimler metin içinde gönderilmelidir)

Sağlık Bilimleri Yaşam Bilimleri ve Afet Yönetimi Dergisi

Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Galip USTA |
Cover Image


Dergi Hakkında;

Bilimsel, hakemli ve açık erişimli bir dergi olan Sağlık Bilimleri, Yaşam Bilimleri ve Afet Yönetimi  Dergisi, Ekim ve Mart aylarında olmak üzere yılda 2 kez online olarak yayınlanmaktadır. 

Amaç ve Kapsam;

Derginin amacı; sağlık bilimleri, fen bilimleri, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri ile ilgili tüm konularda araştırma yapan bilim insanlarının çalışmalarını sunmak için nitelikli bilimsel yayın ortamını hazırlamak ve güncel bilgilerin bilim dünyasına aktarılmasına katkı sağlamaktır.

Sağlık Bilimleri, Yaşam Bilimleri ve Afet Yönetimi  Dergisinin kapsamı; afet yönetimi, afet tıbbı, acil tıp, adli tıp, hastane öncesi acil sağlık hizmetleri, acil hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, iç hastalıkları hemşireliği,  beslenme ve diyetetik ile  ilgili sağlık bilimleri alanı, iş sağlığı ve güvenliği, itfaiye ve sivil savunma hizmetleri, güvenlik hizmetleri, yönetim bilimleri ile sosyal, fen ve eğitim bilimleri konularında bilimsel içerikli araştırma yazıları, olgu sunumları, güncel derleme ve çeviri yazılarının yer aldığı multidisipliner bir yayın organıdır. 

Hakemlik Süreci;
Dergi, çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra en az 2 hakemin inceleme ve değerlendirmesinden geçirilmektedir. Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya derginin yazım kurallarına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmamaktadır.

Makale İşlem Ücreti;
Dergiye gönderilen çalışmalardan herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Abstracting/Indexing


Makale Gönderim Kuralları

Hazırlanmış çalışmalar Kapak ve tam metin şeklinde sisteme yüklenmelidir (Word ortamında hazırlanmış)

Kapak sayfasında; yazarların ünvanları adı-soyadı, çalıştığı kurum bilgisi, iletişim adresleri, çalışmanın daha önce bir yerde yayınlanmadığına dair bilgi notu (bildiri olarak sunulmuş ise hangi kongrede sunulduğuna dair açıklama yazısı, kongre kitapçığındaki özet sayfası ve kongre bilgileri) proje, tez vb. destek alıp almadığının belirtilmesi, sorumlu yazarın telefonu, e-mail adresi ve kurum bilgisi açık şekilde yazılmalıdır.

Tam metinde; özet ve metin içeriği gönderilmelidir (kaynaklar, tablo, şekil ve resimler metin içinde gönderilmelidir)