DERGİ POLİTİKASI

Dergi Politikası

Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi yayın politikası gereği dergiye gönderilen makaleleri ücretsiz bir şekilde yayınlamaktadır. Yayınlanan tüm makaleler açık erişime (Open Access) sunulmuştur. Açık Erişim (Open access-OA) dergileri,  hukuki veya teknik engeller olmaksızın çevrimiçi olarak okuyucuya internet ortamında ulaşan bilimsel dergilerdir. Open Access (OA), sınırsız erişim ve yeniden kullanımın olanaklarını sunar. Bu nedenle açık erişim, mümkün olan en geniş kitleye ulaşma, tüm eserleri paylaşma ve bunları yeniden inşa etme ağını oluşturur.

Yayın Dili

Dergiye Türkçe ve İngilizce çalışmalar kabul edilmektedir. Türkçe makalelerin sonunda 500-800 kelimelik İngilizce (Summary) bölümü yer almalıdır. Summary bölümü, “introduction, method, result and discussion” başlıkları altında oluşturulmalıdır. İngilizce makalelerde ise en az 500-800 kelimelik “giriş, yöntem, sonuçlar ve tartışma” başlıkları altında geniş Türkçe özet bölümü bulunmalıdır.

 

Yayın Sıklığı

IJONASS yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanmaktadır. Editör kurulu derginin yayınlanma sıklığını artırabilir.