YAZARLAR İÇİN YAZIM KURALLARI

Yazarlar için

 

Dergiye gönderilen makaleler aşağıdaki özellikleri taşıyan çalışmalar olmalıdır :

 Özgün bilimsel bulgular içeren araştırma çalışmaları, 
 Uygulama örneklerini bilimsel bir yaklaşımla aktaran çalışmalar
 Belirli bir konuda, önemli gelişmeleri kapsamlı olarak değerlendiren derleme çalışmaları

Makaleler elektronik olarak  Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi adresinden sisteme yüklenmelidir


Bu makaleler, başka hiçbir yerde yayınlanamaz ve yayın kurulunun izni olmaksızın bildiri olarak sunulamaz. Makalenin tümü ya da bir bölümü kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz. Makaledeki yazarlar isim sırası konusunda ortak görüş bildirmek zorundadırlar.


 Yazım KurallarıMakalenizi yazarken, yazım kurallarına uygun olarak yazılmış örnek dosyadan yararlanabilirsiniz. Örnek makale için lütfen aşağıdaki dosyayı tıklayınız.

Makale Yazım Kılavuzu(doc)Makale ile Birlikte Gönderilmesi Beklenen Dosyalar1) İntihal Raporu (Makaleler, alınan karar gereği 2017 itibari ile intihal (IThenticate, Turnitin, vb) raporu ile birlikte değerlendirilmeye alınmaktadır.) Intihal raporu eklenmediği takdirde editör kurulu IThenticate yazılımında intihal olup olmadığını kontrol ederek makaleyi direk red edme hakkına sahiptir.

2) Telif Hakları Devir Formu (doc) 

Makalelerin telif hakkı devri, dergi internet sayfasında sunulan form doldurulup imzalanmak suretiyle alınır. İmzalı Telif Hakkı Devir Formu’nu buradan indirerek, imzalandıktan sonra tarayıcıdan geçirilerek sisteme PDF olarak yüklenmelidir. Bu formu göndermeyen yazarların yayınları basılamaz.


3) Hakem Öneri Formu(doc)


İLETİŞİM İÇİN


Doç. Dr. Hakan AKDAĞ

Telefon: +90-5057470535 (Editör)


Prof. Dr. Selahattin KAYMAKÇI

Telefon: +90-50303203337 (Editör Yrd.)


Dr. Öğrt. Üyesi Fuat Serkan SAY

Telefon: +90-5323860809 (Editör Yrd.)


e-mail: ijonasstr@gmail.com