Accepted Submissions

  • Metaforlarla Şehri Anlamak: Önlisans Öğrencilerinin Selçuk’a (İzmir) Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi
    Gamze Özoğul Dec 20, 2019
  • İŞLETMELERDE ÇOK BOYUTLU PERFORMANS ÖLÇME MODELLERİ VE BİR ARAŞTIRMA
    Sevgi Sumerli sarıgül , Azzem Özkan Dec 20, 2019