Editorial Boards

Publisher
Prof. Dr. Serdar Öztürk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Owner
Prof. Dr. Serdar Öztürk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Instructor Dr. Kurtuluş Özgen, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Editor
Prof. Dr. Lale Kabadayı, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye

Assistant Editor
Res. Assist. Esra Güngör, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Res. Assist. Işkın Özbulduk Kılıç, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Fırat Osmanoğulları, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Instructor Eda Çalışkan Arısoy
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Instructor Dr. Kurtuluş Özgen, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Book Review Editor
Res. Assist. Sarper Bütev, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye

Responsible Editor in Chief
Prof. Dr. Serdar Öztürk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Release Committee
Senior Lecturer of Philosophy, Gary Zabel, University of Massachusetts, USA
Prof. Dr. Aynur Kerimova, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan
Prof. Dr. Lale Kabadayı, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
Prof. Dr. Süreyya Çakır, Sakarya Üniversitesi, Türkiye 
Prof. Dr. Gülcan Seçkin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Aslıhan Doğan Topçu, Mersin Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
Prof. Dr. Serdar Öztürk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Assoc. Prof. Adrian Martin, Monash University, Australia
Assoc. Prof. Dr. Anna Stavrakopoulou, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Assoc. Prof. Dr. Aydan Özsoy, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Gökhan Uğur, Beykent Üniversitesi, Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Esra İlkay İşlerAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Assoc. Prof.. Meral Özçınar, Uşak Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
Asst. Doç. Dr. Ersan Ocak, Bilkent Üniversitesi, Türkiye
Asst. Prof. Selçuk Ulutaş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Türkiye  

Scientific and Advisory Board 

Yönetmen Ümit Ünal, Türkiye
Yönetmen Tayfun Pirselimoğlu, Türkiye
Yönetmen Pelin Esmer, Türkiye
Yönetmen Belma Baş, Türkiye
Senior Lecturer of Philosophy, Gary Zabel, University of Massachusetts, USA
Prof. Dr. Aynur Kerimova, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan
Prof. Dr. Gülcan Seçkin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan, Ordu Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Lale Kabadayı, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
Prof. Dr. G. Deniz Bayrakdar, Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
Prof. Dr. Mukadder Çakır, Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
Prof. Dr. Aslıhan Doğan Topçu, Mersin Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiiye
Prof. Dr. Meral Serarslan, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
Prof. Dr. Şebnem Pala Güzel, Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
Prof. Dr. Hülya Önal, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
Doç. Dr. İbrahim Hakan Dönmez, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Burcu Şimşek, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa, Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
Doç. Dr. Gülsüm Depeli, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
Doç. Dr. Barış Bulunmaz, University of South Carolina, USA
Doç. Dr. Aydan Özsoy, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Gürsel Yaktıl Oğuz, Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Türkiye
Doç. Dr. Meral Özçınar, Uşak Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Emrah Çağlıyan, Başkent Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Dilek Tunalı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Ersoy Soydan, Kastamonu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Emek Çaylı, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Temuçin Asiltürk, Beykent Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Ümit Güvendi Ulutaş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Canan Uluyağcı, Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Engin Ümer, Ordu Üniversitesi, 
Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Murat Tırpan, Okan Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Türkiye 
Tamer Ertangil, Türkiye
Sarper Bütev, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye 

Web Design
Res. Assist. Ümit Terzi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Logo
Öğr. Gör. Serpil Kaptan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Cover Design
İrem Bilgi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Page Design
Res. Assist. Ümit Terzi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Redaction
SineFilozofi Editorial Team