Research Article
BibTex RIS Cite

Karadeniz’in Sinop Yarımadası Kıyılarında Dağılım Gösteren Cystoseira crinita Duby’nın Kimyasal Kompozisyonu Üzerine Mevsimsel İnceleme

Year 2017, Volume: 2 Issue: 2, 51 - 61, 29.12.2017

Abstract

Bu
araştırmada, kahverengi algler grubundan olan Cystoseira crinita’nın, gıda sektöründe ve endüstriyel alanda
değerlendirilebilmesi ve verimli şekilde faydalanılması için, bazı biyokimyasal
bileşenlerinin mevsimlere göre değişimi ve hammadde olarak kullanılabilirliği
araştırılmıştır. Örnekler Hamsilos, Akliman, DSİ, Karakum istasyonlarının
üst-infralittoral zonundan mevsimsel olarak toplanmış ve tüm analizler üç
tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Toplanan örnekler kurutulduktan sonra toz
haline getirilmiş ve analizlerinden elde edilen veriler kuru madde üzerinden
hesaplanmıştır. Çalışma sonunda Cystoseira
crinita
türünün en yüksek protein içeriği (%13.20±0.63, DSİ) kış mevsiminde;
yağ içeriği (%0.93±0.06; Karakum) sonbaharda ve inorganik madde (kül) değeri de
(%21.24±0.67; DSİ) sonbahar mevsiminde saptanmıştır. Elde edilen veriler
istatistiksel açıdan incelendiğinde mevsimsel olarak farklılıkların önemli olduğu
(p<0,05) tespit edilmiştir. 

References

 • [1] Terawaki T, Hasegawa H, Arai S, Ohno M, 2001. Management-free techniques for restoration of Eisenia and Ecklonia beds along the central Pacific coast of Japan, J.Appl Phycol., 13, 13-17.
 • [2] Bernecker A, Wehrtmann IS, 2009. New records of benthic marine algae and cyanobacteria for Costa Rica, and a comparison with other Central American countries, Helgol Mar Res., 63, 219-229.
 • [3] Jeon YH, Lee KO, Ryu HS, 1980. Studies on the Extraction of Seaweed Proteins. Extraction of Water Soluble Proteins in Unexploited Seaweeds, J.Kor.Soc.Food & Nut., 9 (1): 15-22.
 • [4] Southgate, D., A., T., 1990. Dietary fiber and health. In D. A. T. Southgate, K. Waldron, I. T. Johnson, & G. R. Fen-wick, Dietary fiber: Chemical and biological aspects (pp. 10-19). Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
 • [5] Ulukardeşler, A.H., Ulusoy, Y. 2012. Üçüncü nesil biyoyakıt teknolojisi olan alglerin Türkiye’de üretilebilirlik potansiyeli. Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul.
 • [6] Karaçuha A, Ersoy Karaçuha M, 2013. Changes of Macroalgae Biomass in Sinop Peninsula Coast of the Black Sea, Turkey, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 13: 725-736. doi: 10.4194/1303-2712-v13_4_18
 • [7] Peres JM, Picard J, 1964. Nouveau manuel de bionomie benthique de la mer Méditerranée. Rec. Trav. St. Mar. Endoume, 31(47): 5-137.
 • [8] Zhuang SH, Zhang M, 2001. Biodiversity investigation. II. The biodiversity in intertidals of Yantai littoral regions. Shandong Map Publisher, Jinan.
 • [9] AOAC, 1995. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA.
 • [10] Bling EG, Dyer WJ, 1959. A rapid methods of total lipid exraction and purification, Can. J. Biochem. Phiys, 37: 911-917.
 • [11] AOAC, 1984. Officical methods of analysis 14th. ed. Association Analytical Chemists, Washington, DC.
 • [12] Çetingül V, 1993. Ekonomik değerdeki bazı deniz alglerinin kimyasal içeriklerinin saptanması. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 159 s.
 • [13] Orhon O, 2009. Çeşme Yarımadası bazı denizel alg türlerinin kimyasal içerikleri ve besin değerleri. Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa, 75 s.
 • [14] Munda IM, 1972. On the chemical composition, distribution and ecology of some common benthic marine algae from Iceland, Botanica Marina, 15: 1-45.
 • [15] Kodalak N, 2008. Sinop kıyılarındaki “Cystoseira barbata” deniz yosunundan alginat üretimi üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 74 s.
 • [16] Turna İİ, 1997. Antalya Körfezi’nin makroskobik deniz florası üzerine bir araştırma, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 191 s.
 • [17] İrkin LC, 2009. Çanakkale Boğazı’nda yayılış gösteren bazı makroalglerin kimyasal kompozisyonunun araştırılması. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • [18] Fleurence J, 1999. Seaweed proteins: Biochemical, nutritional aspects and potential uses, Trends in Food Science and Technology, 10: 25-28.
 • [19] Levring T, Hoppe HA, Schmid OJ, 1969. “Marine Algae, A Survey of Research and Utilization” Cram, de Gruyter and CO., Hamburg, 421p.
 • [20] Benjama O, Masniyom P, 2011. Nutritional composition and physicochemical properties of two green seaweeds (Ulva pertusa and U. intestinalis) from the Pattani Bay in Southern Thailand, Songklanakarin J. Sci. Technol, 33(5): 575-583.
 • [21] Gür İ, 2015. İskenderun Körfezi’nde dağılım gösteren bazı makroalg türlerinin pigment, antioksidan ve besin bileşenlerinin mevsimsel olarak incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 84 s.
 • [22] Pinchetti JLG, Fernández EC, Diez PM, Reina GG, 1998. Nitrogen availability influences the biochemical composition and photosynhesis of tank-cultivated Ulva rigida (Chlorophyta), Journal of Applied Phycology, 10: 383-389.
 • [23] Durmaz Y, Duyar HA, Gökpınar Ş, Öğretmen YÖ, Bandarra N, 2008. Ulva spp. (Sinop, Karadeniz) türünün yağ asitleri, α-tokoferol ve toplam pigment miktarının araştırılması, Journal of Fisheries Sciences.com, 2(3): 350-356.
Year 2017, Volume: 2 Issue: 2, 51 - 61, 29.12.2017

Abstract

References

 • [1] Terawaki T, Hasegawa H, Arai S, Ohno M, 2001. Management-free techniques for restoration of Eisenia and Ecklonia beds along the central Pacific coast of Japan, J.Appl Phycol., 13, 13-17.
 • [2] Bernecker A, Wehrtmann IS, 2009. New records of benthic marine algae and cyanobacteria for Costa Rica, and a comparison with other Central American countries, Helgol Mar Res., 63, 219-229.
 • [3] Jeon YH, Lee KO, Ryu HS, 1980. Studies on the Extraction of Seaweed Proteins. Extraction of Water Soluble Proteins in Unexploited Seaweeds, J.Kor.Soc.Food & Nut., 9 (1): 15-22.
 • [4] Southgate, D., A., T., 1990. Dietary fiber and health. In D. A. T. Southgate, K. Waldron, I. T. Johnson, & G. R. Fen-wick, Dietary fiber: Chemical and biological aspects (pp. 10-19). Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
 • [5] Ulukardeşler, A.H., Ulusoy, Y. 2012. Üçüncü nesil biyoyakıt teknolojisi olan alglerin Türkiye’de üretilebilirlik potansiyeli. Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul.
 • [6] Karaçuha A, Ersoy Karaçuha M, 2013. Changes of Macroalgae Biomass in Sinop Peninsula Coast of the Black Sea, Turkey, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 13: 725-736. doi: 10.4194/1303-2712-v13_4_18
 • [7] Peres JM, Picard J, 1964. Nouveau manuel de bionomie benthique de la mer Méditerranée. Rec. Trav. St. Mar. Endoume, 31(47): 5-137.
 • [8] Zhuang SH, Zhang M, 2001. Biodiversity investigation. II. The biodiversity in intertidals of Yantai littoral regions. Shandong Map Publisher, Jinan.
 • [9] AOAC, 1995. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA.
 • [10] Bling EG, Dyer WJ, 1959. A rapid methods of total lipid exraction and purification, Can. J. Biochem. Phiys, 37: 911-917.
 • [11] AOAC, 1984. Officical methods of analysis 14th. ed. Association Analytical Chemists, Washington, DC.
 • [12] Çetingül V, 1993. Ekonomik değerdeki bazı deniz alglerinin kimyasal içeriklerinin saptanması. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 159 s.
 • [13] Orhon O, 2009. Çeşme Yarımadası bazı denizel alg türlerinin kimyasal içerikleri ve besin değerleri. Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa, 75 s.
 • [14] Munda IM, 1972. On the chemical composition, distribution and ecology of some common benthic marine algae from Iceland, Botanica Marina, 15: 1-45.
 • [15] Kodalak N, 2008. Sinop kıyılarındaki “Cystoseira barbata” deniz yosunundan alginat üretimi üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 74 s.
 • [16] Turna İİ, 1997. Antalya Körfezi’nin makroskobik deniz florası üzerine bir araştırma, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 191 s.
 • [17] İrkin LC, 2009. Çanakkale Boğazı’nda yayılış gösteren bazı makroalglerin kimyasal kompozisyonunun araştırılması. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • [18] Fleurence J, 1999. Seaweed proteins: Biochemical, nutritional aspects and potential uses, Trends in Food Science and Technology, 10: 25-28.
 • [19] Levring T, Hoppe HA, Schmid OJ, 1969. “Marine Algae, A Survey of Research and Utilization” Cram, de Gruyter and CO., Hamburg, 421p.
 • [20] Benjama O, Masniyom P, 2011. Nutritional composition and physicochemical properties of two green seaweeds (Ulva pertusa and U. intestinalis) from the Pattani Bay in Southern Thailand, Songklanakarin J. Sci. Technol, 33(5): 575-583.
 • [21] Gür İ, 2015. İskenderun Körfezi’nde dağılım gösteren bazı makroalg türlerinin pigment, antioksidan ve besin bileşenlerinin mevsimsel olarak incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 84 s.
 • [22] Pinchetti JLG, Fernández EC, Diez PM, Reina GG, 1998. Nitrogen availability influences the biochemical composition and photosynhesis of tank-cultivated Ulva rigida (Chlorophyta), Journal of Applied Phycology, 10: 383-389.
 • [23] Durmaz Y, Duyar HA, Gökpınar Ş, Öğretmen YÖ, Bandarra N, 2008. Ulva spp. (Sinop, Karadeniz) türünün yağ asitleri, α-tokoferol ve toplam pigment miktarının araştırılması, Journal of Fisheries Sciences.com, 2(3): 350-356.
There are 23 citations in total.

Details

Journal Section Research Articles
Authors

ALİ Karaçuha

GÖKHAN Yıldız

Publication Date December 29, 2017
Submission Date October 2, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Karaçuha, A., & Yıldız, G. (2017). Karadeniz’in Sinop Yarımadası Kıyılarında Dağılım Gösteren Cystoseira crinita Duby’nın Kimyasal Kompozisyonu Üzerine Mevsimsel İnceleme. Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(2), 51-61.