Ulaştırma Sektöründe CO2 Emisyonu ve Enerji Ar-Ge Harcamaları İlişkisi
Ulaştırma Sektöründe CO2 Emisyonu ve Enerji Ar-Ge Harcamaları İlişkisi

Nihat IŞIK [1] , Efe KILIÇ [2]


Birincil enerji kaynakları ile yürütülen enerji faaliyetleri sonucunda açığa çıkan zararlı gazlar (Karbondioksit, Metan ve Nitröz oksit gibi) küresel ısınma ve ozon tabakasının delinmesi ya da incelmesi gibi istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına ve bu anlamda ülkeler açısından yeşil büyüme sürecinin sekteye uğramasına neden olmaktadır. Petrol, mazot ve gaz gibi yakıtların kullanıldığı ulaştırma sektörü de zehirli gazların salınımını artırmaktadır. Buna karşın, son yıllarda teknolojik gelişmelere ve Ar-Ge faaliyetlerine bağlı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi kısmi anlamda CO2 gibi zehirli gazların emisyonunun azaltılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada, ulaştırma sektöründeki Ar-Ge harcamaları ile CO2 emisyonu arasındaki ilişki 1990-2010 döneminde seçilmiş ülkelerde dinamik panel veri yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre seçilmiş ülkelerde enerji Ar-Ge harcamaları CO2 emisyonunu beklentilere uygun olarak negatif yönde etkilemektedir. Ayrıca; CO2 emisyonu, Ar-Ge harcamaları ve enerji tüketimi arasında uzun dönemli bir ilişki vardır.

Birincil enerji kaynakları ile yürütülen enerji faaliyetleri sonucunda açığa çıkan zararlı gazlar (Karbondioksit, Metan ve Nitröz oksit gibi) küresel ısınma ve ozon tabakasının delinmesi ya da incelmesi gibi istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına ve bu anlamda ülkeler açısından yeşil büyüme sürecinin sekteye uğramasına neden olmaktadır. Petrol, mazot ve gaz gibi yakıtların kullanıldığı ulaştırma sektörü de zehirli gazların salınımını artırmaktadır. Buna karşın, son yıllarda teknolojik gelişmelere ve Ar-Ge faaliyetlerine bağlı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi kısmi anlamda CO2 gibi zehirli gazların emisyonunun azaltılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada, ulaştırma sektöründeki Ar-Ge harcamaları ile CO2 emisyonu arasındaki ilişki 1990-2010 döneminde seçilmiş ülkelerde dinamik panel veri yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre seçilmiş ülkelerde enerji Ar-Ge harcamaları CO2 emisyonunu beklentilere uygun olarak negatif yönde etkilemektedir. Ayrıca; CO2 emisyonu, Ar-Ge harcamaları ve enerji tüketimi arasında uzun dönemli bir ilişki vardır.

 • Arı, A. & F. Zeren (2011), “CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi”, Yönetim ve Ekonomi, Yıl: 2011, Cilt: 18, Sayı: 2, 37-47.
 • ASME (2009), Technology and Policy Recommendations and Goals for Reducing Carbon Dioxide Emissions In The Energy Sector, <http://files.asme.org/asmeorg/NewsPublicPolicy/GovRelations/PositionStatements/17971.pdf>, 03.10.2013.
 • Arouri, M.H. & A.B. Youssef & H. M’henni & C. Rault (2012), “Energy Consumption, Economic Growth and CO2 Emissions in Middle East and North African Countries”, Discussion Paper No. 6412, <http://ftp.iza.org/dp6412.pdf>, 13.11.2023.
 • Babalık‐Sutcliffe, E. (2010), Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu, <http://iklim.cob.gov.tr/iklim/Files/Ulastirma_Sektoru_Mevcut_Durum_Degerlendirmesi_Raporu.pdf>, 12.11.2013.
 • Bahar, O. (2005), “Türkiye’de Enerji Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme”, Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, Bahar 2005, Sayı 14.
 • Birleşmiş Milletler (1998), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Kyoto Protokolü, <http://iklim.cob.gov.tr/iklim/Files/Mevzuat/kyoto_protokol.pdf>, 11.11.2013.
 • Chebbi, H.E. & Y. Boujelbene (2008), “CO2 Emissions, Energy Consumption and Economic Growth in Tunisia”, 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists, <http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/44016/2/367.pdf>, 05.11.2023.
 • Cho, C.H. & L.J. Yang & Y.P. Chu & H.Y. Yang (2013), “Renewable Energy and Renewable R&D in EU Countries: A Cointegration Analysis”, Asian Journal of Natural &Applied Sciences, Vol: 2., No: 1, 10-16.
 • Çiçek, H.G. & S. Çiçek (2012), “Karbon Vergisi İle Karbon Ticareti İzinlerinin Karşılaştırılması”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 47, 95-119.
 • Dinda, S. (2011), “Carbon Emission and Production Technology: Evidence From the US”, MPRA Paper No. 31935, <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/31935/>, 01.11.2013.
 • Dinica, V. (2002), “Energy Policies for CO2 Emission Reduction” in Yatova”, A., (ed)., “Natural System Challenge II- Climate Change, Human Systems and Policy”, Encyclopedia of Life Support Systems, EOLSS Publishers Co., Oxford UK.
 • EPRI (2009), Strategic Analysis of the Global Status of Carbon Capture and Storage, Existing Carbon Capture and Storage Research and Development Networks around the World, <http://www.canadiancleanpowercoalition.com/pdf/CCS3%20-%20Foundation-Report-4-rev2.pdf>, 10.11.2013.
 • European Commission, GHG-TransPoRD (2012), Aligned R&D and Transport Policy to Meet EU GHG ReductionTargets, Reducing Greenhouse-Gas Emissions of Transport Beyond 2020: linking R&D, Transport Policies And Reduction Targets.
 • Figueroa, J.D. & T. Fout & S. Plasynski & H. McIlvried & R.D. Srivastava (2008), “Advances in CO2 Capture Technology-The U.S. Department of Energy’s Carbon Sequestration Program”, International Journal of Greenhouse Gas Control, Vol. 2, 9-20.
 • IEA (2007), “Capturing CO2”, Greenhouse Gas R&D Programme.
 • IEA (2009), Transport, CO2 and Energy, <http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/transport2009.pdf>, 10.11.2013.
 • IEA (2010), Reducing Transport Greenhouse Gas Emissions, Trends & Data, <http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/10GHGTrends.pdf>, 10.11.2013.
 • IEA (2011), IEA Guide to Reporting Energy RD&D Budget/Expenditure Statistics, <http://www.iea.org/stats/RDD%20Manual.pdf>, 08.11.2013.
 • IEA (2012), CO2 Emissions from Fuel Combustion Highlights, <http://www.iea.org/CO2highlights/CO2 highlights.pdf>, 08.11.2013.
 • Inoue, E. (2013), An Empirical Analysis of The Relationship Between Innovation Activity and Environmental Management Toward Climate Change, <http://tokyo2013.earthsystemgovernance.org/wp-content/uploads/2013/01/0201-INOUE.pdf>, 01.11.2013.
 • İstanbul Teknik Üniversitesi (2007), “Türkiye’de Enerji ve Geleceği”, İTÜ Görüşü, <http://www.energy.itu.edu.tr/iTUOnerileri.pdf>, 09.12.2011.
 • Keskin, M.T. & H. Ünlü (2010), “Türkiye’de Enerji Verimliliğinin Durumu ve Yerel Yönetimlerin Rolü”, Araştırma Raporu, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, <http://www.e-efficiency.org/tl_files/docs/HBSD-EVraporu.pdf>, 01.12.2011.
 • Kınık, B. (2009), “Enerji Arzı Güvenliği Açısından Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri”, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kim, D.S. (2010), Advanced Technology Development Reducing CO2 Emissions, <http://www.worldenergy.org/documents/congresspapers/99.pdf>, 03.10.2013.
 • Kulionis, V. (2013), The Relationship Between Renewable Energy Consumption, CO2 Emissions and Economic Growth in Denmark, <http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3814694&fileOId=3814695>, 05.11.2023.
 • Kovancılar, B. (2001), “Küresel Isınma Sorununun Çözümünde Karbon Vergisi ve Etkinliği”, Yönetim ve Ekonomi, Yıl: 2001, Cilt: 8, Sayı: 2, 7-19.
 • Krstanoski, N. (2006), Defining the Policy For Reduction of CO2 Emissions from the Road Transport Sector in Republic of Macedonia, <http://www.infraday.tuberlin.de/fileadmin/fg280/veranstaltungen/infraday/conference_2006/papers_presentations/paper---krstanoski.pdf>, 02.10.2013.
 • Lei, R. & Y. Zhang & S. Wei (2012), “International Technology Spillover, Energy Consumption and CO2 Emissions in China”, Low Carbon Economy, 2012(3), 49-53.
 • Peterson, K. (2009), Explaining Human Influences on Carbon Dioxide Emissions across Countries, <http://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1099&context=econ_honproj>, 03.11.2013.
 • Sahu, S.K. & K. Narayanan (2013), “Carbon Dioxide Emissions from Indian Manufacturing Industries: Role of Energy and Technology Intensity”, Madras School of Economics, Working Paper, 82.
 • Sumner, J. & L. Bird & H. Smith (2009), Carbon Taxes: A Review of Experience and Policy Design Considerations, <http://www.nrel.gov/docs/fy10osti/47312.pdf>, 09.11.2013.
 • TMMOB Makina Mühendisleri Odası (2008), Dünya’da ve Türkiye’de Enerji Verimliliği, <www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/a551829d50f1400_ek.pdf>, 15.12.2011.
 • Türkiye Enerji Verimliği Meclisi (TEVEM) (2010), “Yeşil Ekonomiye Geçiş”, Türkiye Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışmaları Raporu, <http://www.enver.org.tr/modules/mastop_publish/files/files_4caeccbad1161.pdf>, 09.12.2011.
 • Yang, C. & D. ,McCollum & R. McCarthy & W. Leighty (2009), “Meeting an 80% Reduction in Greenhouse Gas Emissions From Transportation By 2050: A Case Study in California”, Transportation Research, Part D, 1-10.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Nihat IŞIK

Author: Efe KILIÇ

Dates

Publication Date : September 1, 2014

Bibtex @ { sosyoekonomi227003, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Society}, year = {2014}, volume = {22}, pages = { - }, doi = {10.17233/se.51323}, title = {Ulaştırma Sektöründe CO2 Emisyonu ve Enerji Ar-Ge Harcamaları İlişkisi}, key = {cite}, author = {IŞIK, Nihat and KILIÇ, Efe} }
APA IŞIK, N , KILIÇ, E . (2014). Ulaştırma Sektöründe CO2 Emisyonu ve Enerji Ar-Ge Harcamaları İlişkisi. Sosyoekonomi , 22 (22) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/21082/227003
MLA IŞIK, N , KILIÇ, E . "Ulaştırma Sektöründe CO2 Emisyonu ve Enerji Ar-Ge Harcamaları İlişkisi". Sosyoekonomi 22 (2014 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/21082/227003>
Chicago IŞIK, N , KILIÇ, E . "Ulaştırma Sektöründe CO2 Emisyonu ve Enerji Ar-Ge Harcamaları İlişkisi". Sosyoekonomi 22 (2014 ):
RIS TY - JOUR T1 - Ulaştırma Sektöründe CO2 Emisyonu ve Enerji Ar-Ge Harcamaları İlişkisi AU - Nihat IŞIK , Efe KILIÇ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 22 IS - 22 SN - 1305-5577- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Ulaştırma Sektöründe CO2 Emisyonu ve Enerji Ar-Ge Harcamaları İlişkisi %A Nihat IŞIK , Efe KILIÇ %T Ulaştırma Sektöründe CO2 Emisyonu ve Enerji Ar-Ge Harcamaları İlişkisi %D 2014 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 22 %N 22 %R %U
ISNAD IŞIK, Nihat , KILIÇ, Efe . "Ulaştırma Sektöründe CO2 Emisyonu ve Enerji Ar-Ge Harcamaları İlişkisi". Sosyoekonomi 22 / 22 (September 2014): - .
AMA IŞIK N , KILIÇ E . Ulaştırma Sektöründe CO2 Emisyonu ve Enerji Ar-Ge Harcamaları İlişkisi. Sosyoekonomi. 2014; 22(22): -.
Vancouver IŞIK N , KILIÇ E . Ulaştırma Sektöründe CO2 Emisyonu ve Enerji Ar-Ge Harcamaları İlişkisi. Sosyoekonomi. 2014; 22(22): -.