Social Sciences Research Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2147-5237 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Denta Florya ADSM Limited Company | http://www.socialsciencesresearchjournal.com


About the Journal

Social Sciences Research Journal is a peer-reviewed journal which is published online and four times in a year (March, June, September and December). Supported languages are Turkish and English. The aim of SSRJ is to serves as a publication medium for the solution of problems in the field of the national and international social sciences.   Authors bear responsibility for the content of their published articles.


Abstracting and Indexing

Academic Resource IndexScientific Indexing Services, Eurasion Scientific Jornal Index, SOBIAD 


Publisher

Denta Florya ADSM Limited Company (DENTAWORLD) 

GSM/WhatsApp: 00 90 533 658 37 91-www.dentaworld.com.tr 
 

 


Social Sciences Research Journal

e-ISSN 2147-5237 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Denta Florya ADSM Limited Company | http://www.socialsciencesresearchjournal.com
Cover Image


About the Journal

Social Sciences Research Journal is a peer-reviewed journal which is published online and four times in a year (March, June, September and December). Supported languages are Turkish and English. The aim of SSRJ is to serves as a publication medium for the solution of problems in the field of the national and international social sciences.   Authors bear responsibility for the content of their published articles.


Abstracting and Indexing

Academic Resource IndexScientific Indexing Services, Eurasion Scientific Jornal Index, SOBIAD 


Publisher

Denta Florya ADSM Limited Company (DENTAWORLD) 

GSM/WhatsApp: 00 90 533 658 37 91-www.dentaworld.com.tr 
 

 


Volume 9 - Issue 3 - Aug 7, 2020
 1. Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Sessizlik ve Örgüt Kültürü İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
  Pages 1 - 20
  Faruk YILMAZ , Recep PÜLAT , Selma SÖYÜK
 2. KOBİ’lerde Bir Motivasyon Aracı Olarak Liderlik ve Öneriler
  Pages 21 - 30
  Hasan ÇİÇEK , Muhammet Enis BULAK
 3. Rönesans Döneminde Dört Kadın Ressam: Levina Teerlinc, Catherina Van Hemessen, Sofonisba Anguissola ve Lavinia Fontana
  Pages 31 - 48
  Merve KESENCİ
 4. Modeling the Relationship Between Capital Structure and Return by Ridge Regression Method: An Applıcation in Turkish Airlines Inc.
  Pages 49 - 65
  Kadir TUTKAVUL
 5. Hemşirelik Bakım Planı Standardizasyonu ve Onun Mobil Aktarım Uygulaması: Hemşirelik Öğrencileri ve Onların Danışmanları için Geliştirilmiş Etkileşimli Bir Araç
  Pages 66 - 84
  Erdem ÖNGÜN , Semra ÇİL EYİ
 6. Enflasyon Yakınsamasının Fourier Birim Kök Testleri ile İncelenmesi: Kırılgan Beşli Örneği
  Pages 85 - 92
  Selahattin GÜRİŞ , Ebru ÇAĞLAYAN AKAY, Hoşeng BÜLBÜL
 7. Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Çevresel Kuznets Eğrisi’ nin Geçerliliği
  Pages 93 - 104
  Ayşe KIRMAN , Cüneyt KESBİÇ
 8. The Renewable Energy Consumption-Economic Growth Nexus in Turkey
  Pages 105 - 111
  Burak GÜRİŞ , Burcu YAVUZ TİFTİKÇİGİL
 9. Türk Gençlik Yazın Türünde Bilim Kurgu Türü: ‘Barış Müstecaplıoğlu’’nun Osmanlı Cadısı Adlı Eseri
  Pages 112 - 123
  Nurullah GÖKER , Hikmet ASUTAY
 10. Yeni Nesil Mobil Erişim Sistemlerinin Kobilerin Finansal İşlerinde Sunduğu Değişimler Ve Yeni Fırsatlar
  Pages 124 - 132
  Tayfun ACARER
 11. Üniversitedeki Kız Öğrencilerin Özgüven Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
  Pages 133 - 140
  Nazife BAKIR , Gamze DANIŞ
 12. Mustafa Kemal Atatürk’ün Sosyoloji’ye İlgisi ve Sosyoloji’nin Kurumsallaşmasına Yönelik Girişimleri
  Pages 141 - 151
  Uğur Berk KALELİOĞLU
 13. Ayetler ve Hadisler Işığında Evlilik ve Boşanma Sürecine Psikolojik Bakış
  Pages 152 - 163
  Mustafa ATAK
 14. Anadolu Ve Türk Kültüründe Zeytin
  Pages 164 - 169
  Gültekin ERDAL , Dilek SOYLU BAŞTUĞ , Kelime ERDAL
 15. İmalat Sanayisine Kısa Bir Bakış
  Pages 170 - 179
  Fatma CESUR , Sare KOZHAN
 16. Evli Bireylerde Bağlanma Stillerinin Depresyon Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Pages 180 - 187
  Buşra KARLIOĞLU , Hanifi PARLAR
 17. Üniversite Öğrencilerinin Aşk Stillerinin Evlilik Tutumları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Pages 188 - 195
  Ebru YILDIRIM , Hanifi PARLAR
 18. COVİD-19 Pandemisinin Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkisi
  Pages 196 - 208
  Havva ARABACI , Duygu YÜCEL
 19. Covid-19 Salgın Krizinde Etkin Bir Finansal Ortam Sağlama ve Yabancı Yatırım Projelerinin Teşviki: Kitle Fonlaması Uygulamaları
  Pages 209 - 216
  Duygu HIDIROĞLU
 20. Aksaray Hasan Dağı Bozboyun Tepesi Obsidiyen Kaynağının Arkeolojik ve Jeolojik Değerlendirmesi
  Pages 217 - 226
  İ̇rfan YAMAN YAMAN, Mustafa YILDIZ