Social Sciences Research Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2147-5237 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Denta Florya ADSM Limited Company | http://www.socialsciencesresearchjournal.com


About the Journal

Social Sciences Research Journal is a peer-reviewed journal which is published online and four times in a year (March, June, September and December). Supported languages are Turkish and English. The aim of SSRJ is to serves as a publication medium for the solution of problems in the field of the national and international social sciences.   Authors bear responsibility for the content of their published articles.


Abstracting and Indexing

Academic Resource IndexScientific Indexing Services, Eurasion Scientific Jornal Index, SOBIAD 


Publisher

Denta Florya ADSM Limited Company (DENTAWORLD) 

GSM/WhatsApp: 00 90 533 658 37 91-www.dentaworld.com.tr 
 

 


Social Sciences Research Journal

e-ISSN 2147-5237 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Denta Florya ADSM Limited Company | http://www.socialsciencesresearchjournal.com
Cover Image


About the Journal

Social Sciences Research Journal is a peer-reviewed journal which is published online and four times in a year (March, June, September and December). Supported languages are Turkish and English. The aim of SSRJ is to serves as a publication medium for the solution of problems in the field of the national and international social sciences.   Authors bear responsibility for the content of their published articles.


Abstracting and Indexing

Academic Resource IndexScientific Indexing Services, Eurasion Scientific Jornal Index, SOBIAD 


Publisher

Denta Florya ADSM Limited Company (DENTAWORLD) 

GSM/WhatsApp: 00 90 533 658 37 91-www.dentaworld.com.tr 
 

 


Volume 10 - Issue 1 - Mar 29, 2021
 1. Türkiye’de Korona Virüs Pandemisi ve Kuşaklar
  Pages 1 - 7
  Deniz YILDIZ
 2. Sözlü Çeviri Kabin Ortamının Öğrencilerin Sözlü Çeviri Performansına Etkisi
  Pages 8 - 16
  Ebru AK, Fatma DEMİRAY AKBULUT, Mehmet ERGUVAN
 3. Uyuyan Canavarın Uyandırılışı: Avrupa’da Artan Milliyetçilik ve Popülizm
  Pages 17 - 27
  Oktay HEKİMLER
 4. İş Sağlığı ve Güvenliği ile Psikolojik İyi Oluşun İşe Adanmışlıkla İlişkisi Belirmeye Yönelik Bir Araştırma
  Pages 28 - 43
  Hakan DEMİR, Erdoğan KAYGIN
 5. Grimm Kardeşler Masallarında Kişi ve Ön Ad Eş Dizimleri: 200 Masala Derlem Dilbilimsel Bir Bakış
  Pages 44 - 54
  Furkan KOCA, Hikmet ASUTAY
 6. Çevre Performanslarının ENTROPİ tabanlı ROV, ARAS VE COPRAS Yöntemleri ile Ölçülmesi: G20 Grubu Ülkeleri Örneği
  Pages 55 - 78
  Furkan Fahri ALTINTAŞ
 7. COVID-19’un İnsani Gelişime Etkisi
  Pages 79 - 89
  Azizhan ESİROĞLU
 8. Pandeminin Parasal ve Finansal Boyutları
  Pages 90 - 101
  Emek Aslı CİNEL
 9. Flüt Repertuvarını Etkileyen Yunan Mitolojisi Karakterleri
  Pages 102 - 111
  Bahar SARIBOĞA AKCA
 10. Tercümelerden Çektiğimiz Izdırap: Tedbîru’l-Mütevahhid Çevirisine Dair Ayrıntılı İnceleme
  Pages 112 - 146
  Mehmet Fatih BİRGÜL
 11. Çalışanların Mobbing (Psikolojik Yıldırma) Davranışına Maruz Kalma Algısı ile Kişilik Tipleri ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
  Pages 147 - 161
  Asena ALTIN GÜLOVA, Neslihan KAVALCI CANBULDU
 12. Aile İletişim Kalıpları ve Ebeveyn Kaygısı Bağlamında Çocuklarda İletişim Kaygısı Üzerine Bir Araştırma
  Pages 162 - 173
  Ömer ERDOĞAN
 13. Sürdürülebilir Kaynak Yönetiminin Değerlendirilmesinde Döngüsel Yaşam Örneği: Findhorn Ekoköy’ü
  Pages 174 - 184
  Gonca YİLMAZ, Hülya MARŞOĞLU
 14. İş-Yaşam Dengesi, Örgütsel Bağlılık ve Çalışanların İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
  Pages 185 - 194
  Bahar SUVACI, Muharrem Can ŞİMŞEK
 15. Çocukluk Çağı Travmaları Bağlamında Suçun Önlenmesi
  Pages 195 - 204
  Ayşe KARAKAYA, Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA, Teoman AKPINAR, Yasemin YILMAZ
 16. Amerika Birleşik Devletleri’nin Barack Obama Dönemi İklim ve Çevre Politikalarının Analizi
  Pages 205 - 213
  Zekiye Nazlı KANSU, Münevver TURANLI, Rona TURANLI
 17. Şehirlerin Mekansal Gelişimi ve Uluslararası Ticaretin Çekim Modeli ile Tekirdağ’ın Dış Ticaretinin Analizi
  Pages 214 - 220
  Rasim YILMAZ
 18. Kan Tahlili Sonuçlarına Göre Diskriminant Analizi ve Yapay Sinir Ağları ile Covid-19 Teşhisinin Belirlenmesi
  Pages 221 - 232
  Ünal Halit ÖZDEN, Kubilay ERİŞLİK