Social Sciences Research Journal
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2147-5237 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Denta Florya ADSM Limited Company | http://www.socialsciencesresearchjournal.com


About the Journal

Social Sciences Research Journal is a peer-reviewed journal which is published online and four times in a year (March, June, September and December). Supported languages are Turkish and English. The aim of SSRJ is to serves as a publication medium for the solution of problems in the field of the national and international social sciences.   Authors bear responsibility for the content of their published articles.


Abstracting and Indexing

Academic Resource IndexScientific Indexing Services, Eurasion Scientific Jornal Index, SOBIAD 


Publisher

Denta Florya ADSM Limited Company (DENTAWORLD) 

GSM/WhatsApp: 00 90 533 658 37 91

 


Social Sciences Research Journal

e-ISSN 2147-5237 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Denta Florya ADSM Limited Company | http://www.socialsciencesresearchjournal.com
Cover Image


About the Journal

Social Sciences Research Journal is a peer-reviewed journal which is published online and four times in a year (March, June, September and December). Supported languages are Turkish and English. The aim of SSRJ is to serves as a publication medium for the solution of problems in the field of the national and international social sciences.   Authors bear responsibility for the content of their published articles.


Abstracting and Indexing

Academic Resource IndexScientific Indexing Services, Eurasion Scientific Jornal Index, SOBIAD 


Publisher

Denta Florya ADSM Limited Company (DENTAWORLD) 

GSM/WhatsApp: 00 90 533 658 37 91

 


Volume 8 - Issue 3 - Sep 2019
 1. Implementation of Financial Statement Analysis: The Case of 5 Star Hotel in TRNC
  Pages 1 - 20
  Onur Dikbaş, Dilber Çağlar
 2. Banka Karlılığının Belirleyicileri: Türk Bankacılık Sektöründeki Katılım Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama
  Pages 21 - 39
  Kemal Aka
 3. Azerbaycan'ın Enerji Stratejisi
  Pages 40 - 53
  Veli Almammadov
 4. Performance Analysis of Foreign Deposit Banks in Turkey: A Multi-Moora Method
  Pages 54 - 66
  Naci Yılmaz
 5. Dünyada ve Ülkemizde “Factoring” Uygulamaları-Tedarik Zinciri Finansmanında “Factoring”in Rolü
  Pages 67 - 90
  Şahap Kavcıoğlu
 6. Üçüz Açıklar Hipotezinin Geçerliliğinin Analizi: Panel Veri Yaklaşımı
  Pages 91 - 101
  Selahattin Güriş, Metehan Yılgör, Fulden Kömüryakan
 7. Etik Algısının Kültürel Boyutlar Açısından Değerlendirilmesi: MINT Ülkelerindeki Öğrenciler Üzerine Bir Çalışma
  Pages 102 - 119
  Nida Türegün
 8. Sanal Para Piyasası ve Türkiye Ekonomisine Entegrasyonu
  Pages 120 - 138
  Şahin Karatekin, Meltem Okur Dinçsoy
 9. Toplumsal Cinsiyet Rol Algıları ve Kariyer Seçimi İlişkisi: Kafkas Üniversitesinde Bir Araştırma
  Pages 139 - 155
  Erman Kayğın, Yunus Zengin
 10. Eğitimde Bencillik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
  Pages 156 - 168
  Naciye Çalışıcı Çelik, Bilgen Kıral
 11. Mâturidî’nin Te’vîlâtu’l-Kur’ân’ı Temelinde Kur’ânî Bir Kavram Olarak “Tatavvu”
  Pages 169 - 178
  Hatice Teber
 12. Sermaye Yatırımları, İthalat ve İhracat Değişkenleri Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: Kosova Ekonomisi Üzerine Örnek Çalışma
  Pages 179 - 190
  İsmet Kazaz, Enver Erdinç Dinçsoy
 13. Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağı’na Ait Konik Formlu Ağırşaklar
  Pages 191 - 203
  Hülya Karaoğlan
 14. Genç Yetişkinlerde Kişisel İyi Oluşun Duygu Odaklı Yapılarla İncelenmesi
  Pages 204 - 218
  Berra Bekiroğlu, Arkun Tatar
 15. Çok Kriterli Karar Alma Yöntemleriyle Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Ticari İlişki Analizi: Entropi ve Copras Yaklaşımı
  Pages 219 - 240
  Tayfun Acarer, Erdal Dinçer
 16. Effect of Central Bank's Short-Term Interest Rates in The Economy After 2008 Global Financial Crisis: The Case of Turkey
  Pages 241 - 248
  Havva Arabacı, Ayhan Aytaç
 17. Determinants of the Short-Run Interest Rate in Turkey: A Taylor Rule Approach
  Pages 249 - 257
  Dilek Sürekçi Yamaçlı
 18. Investigation of the Sustainability Index in Developing Countries and Turkey Size
  Pages 258 - 269
  Begüm Öktem
 19. Yalın Düşünce Felsefesinde İsrafla Mücadele Araçları
  Pages 270 - 282
  Mustafa Çanakçıoğlu
 20. E7 Ülkelerinde CO2 Emisyonu, Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve Kentleşme Arasındaki İlişki
  Pages 283 - 297
  Barış Yıldız