Aim

Türkiye'nin Su alanındaki Türkçe bilimsel yayın eksiğinin kapanmasına katkı sağlamak ve tüm toplumun bilimsel ve teknolojik ilerlemesine katkı vermek Su kaynakları dergisinin temel amaçları arasındadır.

Scope

Su kaynakları, Hidroloji ve diğer su Bilimi ile ilgili temel alanlardaki teknik makaleler Su Kaynakları Dergisi'nin kapsamına girer.