Selcuk University Journal of Science Faculty
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2458-9411 | Period Biannually | Founded: 1981 | Publisher Selcuk University | http://fendergisi.selcuk.edu.tr/fen


Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi'nde, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, İstatistik, Çevre, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Biyokimya, Aktüerya ve Tarım-Ormancılık bölümlerini içeren fen bilimleri alanında; Taksonomi, Biyoçeşitlilik, Ekoloji, Koruma Biyolojisi, Anatomi, Fizyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Biyoloji, Mikrobiyoloji, Viroloji, Mikoloji, Hidrobiyoloji, Entomoloji, Analitik Kimya, Organik Kimya, Biyokimya, Tarım Bilimleri, Ormancılık, Tıbbi Bitkiler, Genel Fizik, Katıhal Fiziği, Matematiksel Fizik, Yüksek Enerji Fiziği, Nükleer Fizik ve Ekoturizm konuları üzerine araştırma ve derleme makaleler yayınlanır. Bunun yanı sıra dergimiz, evrensel bilime katkıda bulunmak kaydıyla her türlü yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi görüşlere açıktır.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi uluslararası hakemli ve açık erişimli bir e-dergidir. Dergiye sadece Türkçe ve İngilizce yayın kabul edilmektedir. Dergimiz Rootindexing, Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBib, i2or ve Sindex veri tabanlarında (indekslerinde) taranmaktadır.

Selcuk University Journal of Science Faculty

e-ISSN 2458-9411 | Period Biannually | Founded: 1981 | Publisher Selcuk University | http://fendergisi.selcuk.edu.tr/fen
Cover Image


Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi'nde, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, İstatistik, Çevre, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Biyokimya, Aktüerya ve Tarım-Ormancılık bölümlerini içeren fen bilimleri alanında; Taksonomi, Biyoçeşitlilik, Ekoloji, Koruma Biyolojisi, Anatomi, Fizyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Biyoloji, Mikrobiyoloji, Viroloji, Mikoloji, Hidrobiyoloji, Entomoloji, Analitik Kimya, Organik Kimya, Biyokimya, Tarım Bilimleri, Ormancılık, Tıbbi Bitkiler, Genel Fizik, Katıhal Fiziği, Matematiksel Fizik, Yüksek Enerji Fiziği, Nükleer Fizik ve Ekoturizm konuları üzerine araştırma ve derleme makaleler yayınlanır. Bunun yanı sıra dergimiz, evrensel bilime katkıda bulunmak kaydıyla her türlü yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi görüşlere açıktır.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi uluslararası hakemli ve açık erişimli bir e-dergidir. Dergiye sadece Türkçe ve İngilizce yayın kabul edilmektedir. Dergimiz Rootindexing, Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBib, i2or ve Sindex veri tabanlarında (indekslerinde) taranmaktadır.

Volume 45 - Issue 2 - Oct 30, 2019
 1. Pleurotus ostreatus’un Misel Gelişmesine Sitokininlerin Etkisi
  Pages 95 - 102
  Zeynep AY , Gıyasettin KAŞIK , Sinan ALKAN
 2. Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa İllerinden Belirlenen Afit Türlerinin Türkiye Afit Faunasına Katkıları Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 103 - 115
  Gazi GÖRÜR , Özhan ŞENOL , Hayal AKYILDIRIM BEĞEN
 3. Schiff Bazı Ligand Kompleks Bileşiğinin Sentezi ve Multinükleer Fe(III)/Fe(II)/Fe(III) Geçiş Metal Kompleksinin İncelenmesi
  Pages 116 - 125
  Gülcan FERİÇOK , Ziya Erdem KOÇ
 4. Mikroplastiklerin (MP) Sucul Organizmalar Üzerindeki Risk Profillerinin Değerlendirilmesi
  Pages 126 - 135
  Figen Esin KAYHAN
 5. Room Temperature BTX Sensor Based on Zinc Phthalocyanine Thin Film
  Pages 136 - 148
  Asuman AŞIKOĞLU BOZKURT
 6. PISA Fen, Matematik ve Okuma Puanları Arasındaki Bağımlılık Yapısının Kapula ile Modellenmesi
  Pages 149 - 162
  Mervenur PALA , Fatih SAĞLAM
 7. Endemik Stachys pumila Banks & Sol. ve Stachys citrina Boiss. & Heldr. (Lamiaceae) Türleri Üzerine Karşılaştırmalı Anatomik ve Mikromorfolojik Bir Çalışma
  Pages 163 - 178
  Muhittin DİNÇ , Mustafa İÇELİ , Süleyman DOĞU
 8. Türkiye’deki Morchella Türleri; Nadir Bulunan Morchella steppicola Zerova Türü için Yeni Bir Lokalite
  Pages 179 - 196
  Sinan ALKAN , Mustafa BAĞ , Gıyasettin KAŞIK
 9. Yüksek Basınç Saçtırma Yönteminin Yoğunluk Modülasyonlu İTO İnce Filmlerin Optik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
  Pages 197 - 208
  Filiz KELEŞ , Emre KARTAL , Ayşe SEYHAN
TELİF HAKKI FORMU

Lütfen buraya tıklayın.

HAKEM ÖNERİ FORMU

Lütfen buraya tıklayın.

YAYIN İLKELERİ

Lütfen buraya tıklayın.