PDF EndNote BibTex Cite

TİCARİ YOĞURT ÖRNEKLERİNDEN CANLI LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN İZOLASYONU VE SAYIMI

Year 2015, Volume , Issue 41, 83 - 88, 01.12.2015

Abstract

Bu çalışmada, marketlerde satılan çeşitli markalara ait yoğurt örneklerinin canlı laktik asit bakteri yoğunluğu yönünden kalitesi araştırıldı. Yoğurt örnekleri satın alındı ve laktik asit bakterilerinin izolasyonu ve sayımı yapıldı. Yoğurt kültürü bakterilerinden Streptococcus salivarius subsp. thermophilus’ un sayımında Terzaghi ve Sandine (1975), tarafından açıklanan M17 agar (Oxoid) kullanıldı. Ekilen plaklar 37oC’de 48 saat inkübe edildi ve sayımlar koloni oluşturan birim (kob)/g olarak belirtildi. Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus’un sayımında ise de Man Rogosa Sharp Agar (MRS agar, Oxoid) kullanıldı. Ekilen plaklar 37oC’de 72 saat inkübe edildi ve sayımlar kob/g olarak belirtildi. İzole edilen kolonilerin mikroskobik ve makroskobik incelemeleri yapıldı.Yoğurt örneklerinin 1 gramındaki laktik streptokokların sayısı en düşük 106 ve en yüksek 108 kob olarak sayıldı. Laktobasillerin 1 g yoğurttaki kob sayıları en düşük 105 ve en yüksek 108 olarak belirlendi. Yoğurt kültürünü oluşturan bu bakterilerin birbirine oranının 1/1 oranına yakın olduğu görüldü. Dört yoğurt markasında, bir hafta ara ile yeniden alınan ve incelenen örneklerde yapılan iki sayımda da laktobasillere rastlanmadı. Bu marka yoğurt örneklerindeki laktobasillerin inhibe olması nedeni ile yoğurt standardına uygun olmadıkları, diğer örneklerde belirlenen toplam canlı laktik asit bakteri sayılarının ise yoğurt standartlarındaki sayılara yakın değerde olduğu sonucuna varıldı.

References

 • Anonim. (2001). Türk Gıda Kodeksi. T.C. Resmi Gazete. Ankara.
 • Anonim.(1989). Yoğurt. T.S. 1330. T.S.E. Ankara.
 • Anonymous (1982). The Oxoid Manual. Fifth Edition.Published by OXOID Limited. Wade Road, Basingstoke, England.
 • Durak Y, Keleş F, Uysal A, Aladağ MO (2008). Konya yöresi taze ev yapımı yoğurtların mikrobiyolojik özelliklerinin araştırılması. Selçuk Üniv.Ziraat Fak.Dergisi. 22(44): 113-117.
 • Güven A, Güven A, Kamiloğlu NN (2004). Kefirin lipid peroksidasyonuna etkilerinin araştırılması. Kafkas Üniv.Vet.Fak.Derg. 10(2):165-169.
 • Konar A. (1998). Süt Teknolojisi. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Ofset Atölyesi. Adana.
 • Şireli UT, Özdemir H (1998). Ankara’da tüketime sunulan meyveli yoğurtların mikrobiyolojik kalitesi. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg. 45: 287-293.
 • Tekinşen OC, Atasever M, Keleş A, Tekinşen KK (2002). Süt, Yoğurt, Tereyağı, Peynir Üretim-Kontrol. Selçuk Üniv. Basımevi. Konya.
 • Terzaghi BE, Sandine WE (1975). Improved medium for lactic streptococci and their bacteriophages. Applied Microbiology 29(6): 807-813. SELÇUK ÜNİVERİSTESİ
 • BİLİMSEL DERGİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ SELCUK UNIVERSITY
 • COORDINATION UNIT OF SCIENTIFIC JOURNALS
 • © 2015 Reproduction is free for scientific studies

ISOLATION AND COUNTING OF LIVING LACTIC ACID BACTERIA FROM COMMERCIAL YOGHURT SAMPLES

Year 2015, Volume , Issue 41, 83 - 88, 01.12.2015

Abstract

In this study, intensity of live lactic acid bacteria in yoghurt samples of various brands sold on the market were investigated. Yoghurt samples were purchased and the isolation and enumeration of lactic acid bacteria were performed. M17 agar (Oxoid) advised by Terzaghi and Sandine (1975) was used to enumeration of Streptococcus salivarius subsp. thermophilus yoghurt culture bacteria. Inoculated plates were incubated at 37oC for 48 h and counts were expressed as colony performing unit (cfu)/g. Also de Man Rogosa Sharp Agar (MRS agar, Oxoid) was used for enumeration of Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. Plates were incubated at 37oC for 72 h and counts were expressed as cfu/g. Microscopic and macroscopic investigations of colonies which were isolated were done. The numbers of lactic streptococci in 1 g of yoghurt samples were counted as minimum 106 and maximum 108 cfu. The cfu numbers of lactobacilli in 1 g of yoghurt were determined as the lowest 105 and the highest 108 . It was seen that the ratio of these bacteria, forming yoghurt culture, were found to be close to 1/1. In both enumerations in the examined samples lactobacilli were not found in four brands of yoghurt which were re-taken for a week. It was concluded that, due to the inhibition of lactobacilli in examined samples, four brands of yoghurt were not suitable according to yoghurt standards and the total numbers of live lactic acid bacteria identified in other samples were close to the number of standard yogurt values.

References

 • Anonim. (2001). Türk Gıda Kodeksi. T.C. Resmi Gazete. Ankara.
 • Anonim.(1989). Yoğurt. T.S. 1330. T.S.E. Ankara.
 • Anonymous (1982). The Oxoid Manual. Fifth Edition.Published by OXOID Limited. Wade Road, Basingstoke, England.
 • Durak Y, Keleş F, Uysal A, Aladağ MO (2008). Konya yöresi taze ev yapımı yoğurtların mikrobiyolojik özelliklerinin araştırılması. Selçuk Üniv.Ziraat Fak.Dergisi. 22(44): 113-117.
 • Güven A, Güven A, Kamiloğlu NN (2004). Kefirin lipid peroksidasyonuna etkilerinin araştırılması. Kafkas Üniv.Vet.Fak.Derg. 10(2):165-169.
 • Konar A. (1998). Süt Teknolojisi. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Ofset Atölyesi. Adana.
 • Şireli UT, Özdemir H (1998). Ankara’da tüketime sunulan meyveli yoğurtların mikrobiyolojik kalitesi. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg. 45: 287-293.
 • Tekinşen OC, Atasever M, Keleş A, Tekinşen KK (2002). Süt, Yoğurt, Tereyağı, Peynir Üretim-Kontrol. Selçuk Üniv. Basımevi. Konya.
 • Terzaghi BE, Sandine WE (1975). Improved medium for lactic streptococci and their bacteriophages. Applied Microbiology 29(6): 807-813. SELÇUK ÜNİVERİSTESİ
 • BİLİMSEL DERGİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ SELCUK UNIVERSITY
 • COORDINATION UNIT OF SCIENTIFIC JOURNALS
 • © 2015 Reproduction is free for scientific studies

Details

Other ID JA57YK34TV
Journal Section Research Articles
Authors

Yusuf DURAK This is me


Ahmet UYSAL This is me


Mustafa Onur ALADAĞ This is me


Duygu AKIN This is me

Publication Date December 1, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue 41

Cite

Bibtex @ { sufefd246679, journal = {Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi}, eissn = {2458-9411}, address = {Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 3. Kat No: 324, Selçuklu, 42250, KONYA}, publisher = {Selcuk University}, year = {2015}, number = {41}, pages = {83 - 88}, title = {TİCARİ YOĞURT ÖRNEKLERİNDEN CANLI LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN İZOLASYONU VE SAYIMI}, key = {cite}, author = {Durak, Yusuf and Uysal, Ahmet and Aladağ, Mustafa Onur and Akın, Duygu} }
APA Durak, Y. , Uysal, A. , Aladağ, M. O. & Akın, D. (2015). TİCARİ YOĞURT ÖRNEKLERİNDEN CANLI LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN İZOLASYONU VE SAYIMI . Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi , (41) , 83-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sufefd/issue/23087/246679
MLA Durak, Y. , Uysal, A. , Aladağ, M. O. , Akın, D. "TİCARİ YOĞURT ÖRNEKLERİNDEN CANLI LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN İZOLASYONU VE SAYIMI" . Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi (2015 ): 83-88 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sufefd/issue/23087/246679>
Chicago Durak, Y. , Uysal, A. , Aladağ, M. O. , Akın, D. "TİCARİ YOĞURT ÖRNEKLERİNDEN CANLI LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN İZOLASYONU VE SAYIMI". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi (2015 ): 83-88
RIS TY - JOUR T1 - TİCARİ YOĞURT ÖRNEKLERİNDEN CANLI LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN İZOLASYONU VE SAYIMI AU - Yusuf Durak , Ahmet Uysal , Mustafa Onur Aladağ , Duygu Akın Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 88 VL - IS - 41 SN - -2458-9411 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Selcuk University Journal of Science Faculty TİCARİ YOĞURT ÖRNEKLERİNDEN CANLI LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN İZOLASYONU VE SAYIMI %A Yusuf Durak , Ahmet Uysal , Mustafa Onur Aladağ , Duygu Akın %T TİCARİ YOĞURT ÖRNEKLERİNDEN CANLI LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN İZOLASYONU VE SAYIMI %D 2015 %J Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi %P -2458-9411 %V %N 41 %R %U
ISNAD Durak, Yusuf , Uysal, Ahmet , Aladağ, Mustafa Onur , Akın, Duygu . "TİCARİ YOĞURT ÖRNEKLERİNDEN CANLI LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN İZOLASYONU VE SAYIMI". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi / 41 (December 2015): 83-88 .
AMA Durak Y. , Uysal A. , Aladağ M. O. , Akın D. TİCARİ YOĞURT ÖRNEKLERİNDEN CANLI LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN İZOLASYONU VE SAYIMI. sufefd. 2015; (41): 83-88.
Vancouver Durak Y. , Uysal A. , Aladağ M. O. , Akın D. TİCARİ YOĞURT ÖRNEKLERİNDEN CANLI LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN İZOLASYONU VE SAYIMI. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi. 2015; (41): 83-88.
IEEE Y. Durak , A. Uysal , M. O. Aladağ and D. Akın , "TİCARİ YOĞURT ÖRNEKLERİNDEN CANLI LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN İZOLASYONU VE SAYIMI", Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, no. 41, pp. 83-88, Dec. 2015

Dergi Sahibi: Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Adına Dekan Prof. Dr. Semahat KÜÇÜKKOLBAŞI
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi temel bilimlerde ve diğer uygulamalı bilimlerde özgün sonuçları olan Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul eder. Dergide ayrıca güncel yenilikleri içeren derlemelere de yer verilebilir.
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi;
İlk olarak 1981 yılında S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi olarak yayın hayatına başlamış; 1984 yılına kadar (Sayı 1-4) bu adla yayınlanmıştır.
1984 yılında S.Ü. Fen-Edeb. Fak. Fen Dergisi olarak adı değiştirilmiş 5. sayıdan itibaren bu isimle yayınlanmıştır.
3 Aralık 2008 tarih ve 27073 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/4344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fen-Edebiyat Fakültesi; Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olarak ayrılınca 2009 yılından itibaren dergi Fen Fakültesi Fen Dergisi olarak çıkmıştır.
2016 yılından itibaren DergiPark’ta taranmaktadır.Creative Commons Lisansı
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.